Januari 1826: Magazijnmeester Lindeman slaat assistent Helmcke in elkaar - verhaaltje

Vonnis 530

Deze kwestie wordt verhaald op pagina 91 van De strafkolonie. Hieronder een ooit geschreven verhaaltje, een samenvatiing van enkele van de stukken staat hier.

Zo rond 1825 hebben de ambtenaren op het algemeen bureau van de Maatschappij van Weldadigheid een grote middagpauze voor de warme maaltijd, waarna ze om drie uur weer op het kantoor in Frederiksoord verwacht worden.
Dat we dat weten, danken we aan magazijnmeester Theodorus Lindeman en diens assistent Jacob Carel Helmcke.
Want op de dag na Kerstmis 1825 komt Helmcke drie kwartier te laat. De 43-jarige Lindeman had zich al tegenover de andere aanwezigen lopen opfokken en als Helmcke arriveert, begint hij heel cynisch dat de ander 'bliksems vroeg kwam'.
Helmcke, 37 jaar oud, verontschuldigt zich dat 'het middagmaal niet zoo vroegtijdig gereed was als gewoonlijk' en belooft 'de aanstaande nagt te zullen werken' om alle stukken klaar te krijgen.
Maar Lindeman denkt dat Helmcke aan het drinken is geweest, waarvoor hij kort tevoren al een schorsing had gehad, en begint hem voor 'schelm, schurk, smeerlap' uit te maken.
'Ik gaf hem ten antwoord,' meldt Helmcke, 'dat hij zulks mogte zijn maar ik nimmer geweest was.'
In hedendaags Nederlands: wat je zegt dat ben je zelf.
De voormalige sergeant Lindeman pikt dat niet, gooit 'hem in een naastgelegen kamertje onder den tafel op de grond' en geeft hem een pak slaag waar de ander een 'blauw opgezwollen oog, een opene wond aan zijn voorhoofd en een dikte in de slaap van 't hoofd' aan overhoudt.
Helmcke doet aangifte, Lindeman wordt voor de rechtbank in Assen veroordeeld tot een boete, maar of het tussen de magazijnmeester en zijn assistent ooit weer goed gekomen is, vermeldt de historie niet.

Nadere informatie over betrokkenen
● Zie voor meer over magazijnmeester Lindeman op deze pagina.