Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Notities over Jan Cornelis Westerveld en familie en hun verdere geschiedenis na het vertrek van de kolonie: twee kinderen worden later zelf kolonist


Ik heb contact met mensen die onderzoek naar de familie Westerveld doen. Als je die wilt bereiken moet je mij mailen en dan stuur ik dat door. De op de overzichtspagina opgenomen geboortegegevens zijn met die informatie gelijkgetrokken en dus NIET uit de wat dat betreft onbetrouwbare bevolkingsadministratie van de kolonie afkomstig.


Enkele gegevens uit hun informatie:
• Jan Cornelis Westerveld is geboren te Wirdum in Groningen als zevende kind van Kryn Arijs van Slochteren en Lysbet Geerts van Leermens. Vermoedelijk heette hij zelf eerst 'Jan Krijns van Slochteren', sinds wanneer hij Westerveld heet is niet bekend.
• Hij is eerder getrouwd geweest, 1798 te Broek met Lobbetje de Bood, waardoor het nageslacht ook enigszins verwikkeld is geweest in het gedoe rond de erfenis van Neeltje Pater.
• Hij is op 15 januari 1801 getrouwd met Vrouwtje, ook wel Froukje of Vroukje, Hendriks Krul of Krol.
• Hij en zijn echtgenote worden genoemd in een huwelijkstoestemming op 29 maart 1822 bij notaris S.J. van Royen te Vledder, aktenr. 73, maar die akte is niet in origineel aanwezig. Het gaat om een dochter uit zijn eerste huwelijk. Genoemd worden: J.H. Lichtenfels (Broek in Waterland); Aaltje Westerveld (Broek in Waterland); Vrouwke Crol (Frederiksoord); Jan Kornelis Westerveld (Frederiksoord).

Na de kolonie:
Na het ontslag gaat het gezin niet zo ver van Frederiksoord af wonen, in Noordwolde, waar Vrouwtje Krul oorspronkelijk ook gewoond heeft, dus vermoedelijk bij familie.

Zoon Gerrit Westerveld en zoon Jan Jans Westerveld trouwen daar en blijven in de buurt wonen, dochter Trijntje Westerveld overlijdt daar ongehuwd in 1840.

De twee andere kinderen trouwen met kolonistennakomelingen en keren terug op de kolonie:

■ Dochter Elisabeth Westerveld huwt een zoon van de Schiedamse kolonist Hendrik Penning. Hun verdere geschiedenis staat op deze pagina, maar hier in het kort: het stel komt in Schiedam terecht, maar wordt vandaar naar het bedelaarsgesticht op de Ommerschans gebracht. Na enkele jaren in Veenhuizen te hebben gewoond, worden ze vrije kolonisten in Wilhelminaoord, maar dat blijkt geen succes. Via de strafkolonie, een tijd als arbeiders in Veenhuizen en nog een keer de strafkolonie komt er na twaalf jaar een eind aan hun verblijf in de koloniën.

■ Zoon Hendrik Westerveld trouwt een dochter van kolonist Pieter Brouwer uit de Wieringerwaard. Hun geschiedenis staat op deze pagina, maar hier in het kort: na diverse jaren buiten de kolonie wordt het stel in 1841 als kolonist in Wilhelminaoord geplaatst. Ook zij komen terecht in de strafkolonie, maar na hun terugkeer worden ze in Willemsoord-Steggerda redelijk succesvolle kolonisten en zullen ze dat hun hele leven blijven.

Jan Cornelis Westerveld overlijdt 18 december 1837 te Noordwolde.

Vrouwtje Hendriks Krul overlijdt 1 maart 1858 te Noordwolde.

Terug naar de overzichtspagina Westerveld.