Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Jacobus de Wals, proefkolonist

Geboren 9-2-1770, aankomst op de proefkolonie 2-11-1818 en dan dus 48 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Geertruidenberg. Vorige beroep boerenarbeider, godsdienstige gezindheid katholiek. Hij zal in 1841 overlijden.

Getrouwd met:
Catherina van Beek, 8-6-1770

Kinderen:
- Laurens 01-08-1802
- Henderika 29-10-1803
- Lena Maria 12–2-1806 (maar als ze trouwt staat in haar huwelijksacte de geboortedatum 07-02-1808)
- Pieter 10-08-1808
- Adriana Maria 03-11-1811
- Marten Johan Favier (kleinzoon) 27-07-1814

- Niet mee komt dochter Maria de Wals, geboren in Oosterhout, die in 1815 in Geertruidenberg is getrouwd met ene Farier of Favier of Favrier.
- Vermoedelijk niet meegekomen (maar dat weet ik niet zeker, ze kan ook na een paar jaar kolonie terug naar Oosterhout gegaan zijn), is dochter Cornelia (geboren ongeveer 1798) die 1825 in Oosterhout trouwt, zie hier.: http://www.mijnstambomen.nl/keulemans.htm#BM20050822_1512_041877.

Koloniale carrière in het kort:
Wordt in het begin geprezen voor zijn harde werken (250 takkebossen per dag!!), maar leidt daarna een onopvallend kolonistenbestaan. Het gezin maakt wel rijkelijk gebruik van de huwelijksmarkt op de kolonie zodat veel van de kinderen er altijd zullen blijven.

In De proefkolonie:
Bij naam op de bladzijden 31, 33, 121, 325-326, 382. Zonder naam als de subcommissie Geertruidenberg voor hem in de bres springt op bladzijde 272.

Verdere informatie:
- vermeldingen van De Wals in de archieven van de Maatschappij;
- de familie in de stamboeken en hun verdere geschiedenis;
- de drie ingedeelden bij de familie De Wals.