Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonieVerantwoording van de voor De proefkolonie gebruikte bronnen


De verantwoordingen zijn er op het ogenblik alleen als pdf's per hoofdstuk, met een inleidend stuk met algemene opmerkingen en literatuuropgave.
Ik heb geprobeerd alles zo in te richten dat het optimaal bruikbaar is voor mensen die verder (familie)onderzoek willen doen.
Als er foutjes in zitten of bij ander commentaar graag even een mailtje.


Inleiding op de verantwoording en literatuur

Hoofdstuk 1: Het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie

Hoofdstuk 2: Alleen in vergelding tot arbeid

Hoofdstuk 3: De vergenoegdheid is op aller gelaat geschilderd

Hoofdstuk 4: Dit voorbeeld zal zeer veel goeds uitwerken

Hoofdstuk 5: De armoede van jaar tot jaar aanmerkelijk verminderen

Hoofdstuk 6: Slegts de keuze om den belhamel voor de kop te schieten

Hoofdstuk 7: Alleen door gestrengheid schijnen te kunnen worden geregeerd

Hoofdstuk 8: Alles is nu volgens de reglementen ingericht

Hoofdstuk 9: Zullende dus in het vervolg het eigenlijke Frederiksoord uitmaken

Hoofdstuk 10: Het bevalt ons hier verwonderlijk goed