Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Hendrika van der Valk weduwe Vergeer en familie in de stamboeken en hun verdere geschiedenis voor zover het op de kolonie speelt

Er waren twee dochters achtergebleven in Gouda, te weten Pieternella Vergeer, geboren 1794, die in 1815 was getrouwd met ene Frederik (H)Everling, en Leena Vergeer, geboren 1795, die begin 1818 was getrouwd met ene Hendrikus de Gruijl.
Over hun nageslachten plus over dat van de met haar moeder teruggekeerde Jannigje, die in 1824 in Gouda trouwt, heeft Jan Lafeber, info@lafeber.info meer informatie.
Via hem is ook bekend dat de weduwe Vergeer overlijdt 18-09-1847 te Gouda.

Zie ook de archiefstukken over Vergeer of ga terug naar haar pagina.