Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Hendrik Rigagneau, proefkolonist

Geboren 16-08-1771 (doopdatum), aankomst op de proefkolonie 2 december 1818 en dan dus 47 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Amsterdam (via Ameshoff). Vorige beroep onbekend, godsdienstige gezindheid onbekend.

Getrouwd met:
- onbekend

Kinderen:
Geen.

Bij het gezin zijn twee Haagse weeskinderen ingedeeld:
- Jan Jansen, geboren 1803
- Elisabeth M. Leefman (komt soms voor als Leeflang of Liefman), geboren volgens kolonie-administratie 06-05-1802 (maar zie ook bij nageslacht en links)

Koloniale carrière in het kort:
Volgens de directie ongeschikt voor alle arbeid. Met daarbij het alcoholische gedrag van de vrouw die als echtgenote is meegekomen ‘toch waarlijk wel een der ongeschikste welke voor de kolonie kon gevonden worden’. In april 1819 naar huis teruggestuurd.

In De proefkolonie:
Op de bladzijden 83-86, 130, 148, 156-158, 210, 219, 303, 380.

Verdere informatie:
- vermeldingen van Rigagneau in de archieven van de Maatschappij;
- enige aantekeningen over de familie.