Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Hendrik van Ommen en familie in de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zover ik er weet van hebAl vrij snel na de circulaire waarin steden worden opgeroepen om een plaatselijke subcommissie van weldadigheid te vormen meldt ‘Zwol’ er een te hebben opgericht: ingekomen post pc dd 23 juli 1818.

Volgens de staat van aankomst arriveert Hendrik van Ommen op zaterdag 31 oktober 1818 op de kolonie.

Op 12 november 1818: De subcommissie Zwolle maakt in de Staatscourant melding van het feit dat het gezin naar de kolonie is gegaan.

Op 17 juli 1819 schrijft Benjamin van den Bosch: De zoon van Van Ommen met zijnen ouden vader niet in de beste verstandhouding levende, is van verlof terug gebleven en elders werkzaam, voorgevende niet voor de winter te zullen retourneren. De vader is over zijn afwezigheid zeer tevreden. Hij zelve is intusschen een brave maar niet schrandere jongeling.

Met dat laatste bedoelt hij de zoon. Die wil daarna terugkeren op de kolonie, maar dat wordt niet toegestaan:

Uit een brief van Benjamin dd 4 augustus 1819: De zoon van van Ommen nog niet van verlof terug zijnde, neem ik de vrijheid mij dien aangaande aan vroeger ingezonden rapport te refereren, en de Kommissie harer decisie te solliciteren.

Uit de notulen van de Permanente Commissie dd 10 augustus 1819: Brief van den Direkteur no 38/8. (…) Verder adfiseert, den zoon van Van Ommen in de kolonie niet te admitteren, maar terug tezenden. Besloten, dan konform de Direkteur aanteschrijven.

Uit een brief van Benjamin dd 23 augustus 1819: De zoon van van Ommen is ingevolge bekomen last de kolonie ontzegd.


Bij de beloningen voor kolonisten op 23 augustus 1819 krijgt Van Ommen vier gulden voor zijn hulp bij het bestrijden van een veenbrand.


Bij de ‘liefde giften‘ op 3 februari 1820 voor slachtoffers van de watersnood staat Van Ommen ook vermeld als donateur.


Bij het beoordelingsrapport door de directie op 29 juni 1820 wordt over het gezin gezegd 'Ordinair huisgezin, de dochter niet proper, maar veel overleg' en worden ze voorgedragen voor een koperen medaille.


Bij de medaille-uitreiking op 24 augustus 1821, krijgt het gezin een koperen medaille.


Op 26-06-1826 trouwt zijn dochter:  Vledder, Huwelijksakte, Aktenummer: 4
Bruidegom: Jan Geerts Smit, geboortedatum: 21-11-1804, geboorteplaats: Groningen, zoon van Johannes Smit en Marieke Groenewolts
Bruid: Alberta van Ommen, geboortedatum: 31-10-1784, geboorteplaats: Zwolle, dochter van Hendrick van Ommen en Hermina Assendorp

Op 30-09-1836 overlijdt hij (de hier vermelde geboortedatum geloof ik niet; dan zou hij op 74-jarige leeftijd op de kolonie gekomen zijn en dan was daar vast melding van gemaakt): Vledder, overlijdensakte, Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 01-10-1836
Overledene: Hendrik van Ommen, geslacht: M, overlijdensdatum: 30-09-1836, overlijdensplaats: Frederiksoord (Vledder), geboortedatum: 10-04-1744, geboorte plaats Zwolle, beroep kolonist, zoon van NN NN en NN NN, weduwnaar van Hermina Assendorp

Zie verder de aantekeningen uit de stamboeken of ga terug naar de pagina van Van Ommen.