Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Gerhardina Molewijk keert na dertien jaar terug op de kolonie als echtgenote van een vrije kolonist en blijft de rest van haar leven


Gerhardina Molewijk is tien of elf jaar oud als ze op 31 oktober 1818 met haar ouders in de proefkolonie aankomt. Haar voornaam komt ook voor als Gerardina, Gerridina, Dina en Dientje.

Ze wordt in het schoolverslag over 1822 genoemd als 'hebbende uitgemunt in gedrag en vorderingen' en ze schrijft in 1824 een roerende brief aan dominee Heerspink. Deze twee dingen staan op de pagina met archiefstukken uit de beginperiode.

In 1832/1833 is ze om onbekende redenen een tijdje uit huis en ingedeeld bij andere koloniale gezinnen, voordat ze op 8 oktober 1833 de kolonie verlaat. Dit staat op de pagina met notities.

Na de kolonie

Ze trouwt 16 mei 1834, dus zeven maanden later, met een weduwnaar uit Steenwijk. Aan de geboorten van de kinderen te zien wonen ze daarna te Steenwijk.

In 1846 mag de subcommissie van weldadigheid Steenwijk een gezin in de vrije koloniën plaatsen dankzij het contract C-8. Zie een uitleg over C-contracten en vandaaruit kun je doorklikken naar een lijst met alle afgesloten contracten waaronder dit.

Terug op de kolonie

Ze dragen het gezin van Gerhardina en haar echtgenoot voor en op 3 februari 1846 komen ze op de kolonie aan. Ze worden gehuisvest in hoeve 127 van Frederiksoord, zie de locatie op dit kaartje. Tegenwoordig is dat Wilhelminaoord, maar het werd toen gerekend tot Frederiksoord.

Ze staan in het stamboek van Frederiksoord met invnr 1350 op scan 134 en met invnr 1351 op scan 137. Ze staan ook in het stamboek van alle op contract geplaatste koloniebewoners met invnr 1389 op scan 242 en verder. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn. Uit die inschrijvingen neem ik de gezinssamenstelling over.

Gezinssamenstelling

Roelof Smit is volgens de kolonieadministratie geboren 14 juni 1789. Hij is net als de rest van het gezin hervormd. Echtgenote is dus

Gerhardina Molewijk met nu als geboortedatum 7 januari 1808. Ze zijn in gezelschap van de volgende kinderen:

Roelofje Smit, geboren 26 januari 1826, uit het eerdere huwelijk van Roelof Smit,
Ida Maria Smit, geboren 12 oktober 1833, maar dat is een foutje, dat moet zijn 14 oktober 1834,
Maria Selia Smit, geboren 20 juli 1837,
Johannes Smit, geboren 16 juli 1841, en
Geziena Smit, geboren 2 december 1843.

Op de kolonie komen daar bij:
Jantje Smit, geboren 5 augustus 1846, en
Casper Smit, geboren 11 april 1849.

Gebeurtenissen t/m 1859

■ Op 5 maart 1846 wordt bij hun ingedeeld Sophia Gerhardina Molewijk, de dochter van Gerhardina's zus Antje. Zij wordt op 25 juni 1846 weer overgeplaatst naar een andere hoeve.
Sophia Gerhardina zal later in het jaar nog een keer bij hen inwonen en dan wat langer. Ze komt weer op 19 november 1846 en blijft tot ze op 22 april 1847 wordt overgeplaatst.

■ Op 25 juni 1846 gaat Roelofje Smit, dochter van Roelof Smit en stiefdochter van Gerhardina Molewijk, uit huis om ingedeeld te worden bij een ander koloniaal gezin, dat van Willem Frederik Uhl en Aaltje Rooseboom op hoeve 66. Ze keert op 23 september 1847 terug, maar op 2 december 1847 gaat ze weer naar Uhl en Rooseboom. Ze zal nog kort bij een ander gezin wonen en dan op 11 augustus 1849 de kolonie met ontslag verlaten.

■ Het gezin krijgt diverse ingedeelden in huis die meestal niet lang blijven.

■ Per 1 januari 1853 wordt de hoeve omgenummerd van 127 tot nummer 

■ Op 13 oktober 1857 vertrekt Ida Maria Smit om 'te gaan dienen'.

■ Op 1 september 1859 overlijdt de man des huizes Roelof Smit op 70-jarige leeftijd.

Tot slot

De verdere gegevens neem ik over uit de kolonistendatabase:

■ Johannes Smit vertrekt van de kolonie 14 april 1862,
■ Geziena Smit vertrekt 1 maart 1864,
■ Maria Selia Smit vertrekt 1 juni 1866,
■ Jantje of Jantien Smit vertrekt 11 december 1869, en
■ Casper Smit vertrekt 21 februari 1875.

■ Dan is iedereen het huis uit. Gerhardina Molewijk overlijdt op de kolonie 6 februari 1890.


Zie verder de archiefstukken over het gezin in de beginperiode of de notities over latere gebeurtenissen bij het gezin of de lotgevallen van Antje Molewijk of de koloniale carrière van Stephanus Molewijk of ga naar de overzichtspagina van Molewijk.