Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Johannes Molenaar en familie in de stamboeken en hun verdere geschiedenis voor zover het op de kolonie speelt

Op 15 mei 1837 krijgen Johannes Molenaar en echtgenote ontslag als hoevenaars. Ze worden dan ingedeeld bij dochter Hendrika en haar echtgenoot, die de hoeve overnemen (zie hieronder bij Hendrika). Moeder Sophie Versteeg of Versteen overlijdt volgens de kolonie-administratie 18 oktober 1855. Overlijden Johannes Molenaar heb ik nog niet gevonden.

Met zoon Johannes Molenaar gaat het in het leven aanmerkelijk minder dan met zijn gelijknamige vader. Hij moet op een gegeven moment aankloppen bij de afdeling armenzaken van de gemeente Ambt Hardenberg en uit een overzicht blijkt dat hij van 1847 tot 1852 als bedelaarskolonist terechtkomt in dezelfde Ommerschans waarvandaan vroeger de bedelaars werkten op de hoeve van zijn vader!!
Hij is dan getrouwd met ene Wilhelmina Frederika van Meenen, zie http://www.stamboomonderzoek.com/demo/getperson.php?personID=I76719&tree=sumpel

Dochter Sophia Molenaar wordt samen met haar zus Catharina op 1 januari 1834, ze is dan 27 jaar, ‘als afwezig zijnde afgevoerd’. Blijkbaar trekt zij dan naar Amsterdam om er als huishoudster te werken, want in die hoedanigheid trouwt zij 1837 met een 27-jarige behangersknecht, volgens de Genealogie van Bijl-Bull die ik op een gegeven moment op internet vond. Volgens die genealogie wonen zij in de Utrechtsestraat in Amsterdam en overlijdt zij kinderloos in 1862 op 54-jarige leeftijd.

Catharina Molenaar heb ik verder niet kunnen vinden.

Over dochter Hendrika Molenaar vernemen we in het boek van Albert Piel dat op www.hvavereest staat:
“Op 13 juni 1836 deed Alle Jans Wijkstra, onderdirecteur der kolonie Ommerschans bij de assessor Kruizinga de volgende aangifte:
“In den nacht tusschen de 12e en de 13de dezer maand, tusschen 1 en 2 uur is door Johannes Molenaar, op zijn hoeve bij een hoop aardappels ontdekt een vrouwspersoon, genaamd Johanna Best, voormaals koloniste in de Ommerschans, doch thans zonder beroep, wonende in de gemeente Avereest. Deze vrouw had bij zich een zak met aardappelen, na gissing een halve mand schepel, welke zij uit genoemde hoop had genomen, zijnde die ontdekking en arrestatie van genoemde Johanna Best geschied door Johannes Frederikus Kleibeuker, van beroep brandersknegt, oud 25 jaren, Johannes Molenaar, van beroep landbouwer, oud 51 jaren en Hendrikus Molenaar, oud 21 jaren, zonder beroep. Johanna Best is vervolgens door Hendrik Koene, veteraan-veldwagter te Ommerschans als arrestante overgebracht naar de gevangenis te Ommerschans.”
Er mag dan dus wel staan ‘Hendrikus’ maar dat kan niet kloppen, want een jaar later trouwt de hier genoemde Johan Friedrich Kleibeuker met… Hendrika Molenaar! Als ze daarna in hoog tempo kinderen krijgen, mogen we dus gerust aannemen dat de incidentele vermelding in de boeken van ‘Hendrikus’ een foutje is en dat Hendrika een ‘zij’ is.
Zij nemen dus in 1837 de hoeve over van haar ouders. Blijkbaar doen ze dat héél goed, want als in 1859 de Staat de gestichten overneemt van de Maatschappij van Weldadigheid, zijn ze nog steeds hoevenaar en komen ze als zodanig op de loonlijst van de Rijkswerkinrichtingen.

Dochter Maria Wilhelmina Molenaar gaat evenals haar ouders inwonen bij zus Hendrika en haar man Kleibeuker, maar gaat na een jaartje met ontslag van de kolonie, keert blijkbaar terug, want in 1844 staat er dat ze met ontslag gaat om te gaan dienen..

Zie ook de archiefstukken over Molenaar of ga terug naar zijn pagina.