Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Lucas Lucassen, proefkolonist

Volgens de kolonie-administratie geboren 28 september 1780, volgens genealogen 28 september 1774 te Nijmegen, aankomst op de proefkolonie woensdag 4 november 1818. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Nijmegen. Vorige beroep boerenarbeider, godsdienstige gezindheid katholiek. Bij de geboortedata op deze pagina staan eerst de vermeldingen in de kolonie-administratie en daarna tussen haakjes de (betrouwbaarder) gegevens van genealogen.

Getrouwd met:
● Mechtilda (of Magtilda) Mulder, geboren 13 maart 1782 (13 maart 1775 te Zyfflich in Duitsland).

Kinderen:
● Gerardus Lucassen, geboren 21 oktober 1800 (doopdatum 21 oktober 1801, Nijmegen)
● Wilhelmus Lucassen, geboren 2 februari 1802 (doopdatum 2 februari 1803, Nijmegen)
● Aleijda Lucassen, geboren 10 mei 1807 (idem, Nijmegen)
● Hendrikus Lucassen, geboren 15 augustus 1811 (26 augustus 1810, Nijmegen)
● Petronella Lucassen, geboren 10 september 1814 (Mechtilda, 7 september 1813, Nijmegen)
● Albertus Lucassen, geboren 12 juli 1816 (13 juli 1816, Nijmegen)

Op de kolonie geboren:
● Anna Maria Lucassen, geboren 14 mei 1821.

Koloniale carrière in het kort:
‘Een zeer goed huisgezin maar ondeugende kinderen’ beoordeelt de directeur hun. Lucassen krijgt in 1821 een koperen medaille en wordt voorjaar 1822 overgeplaatst naar een boerderijtje in de buurt van Wateren. Later keert hij terug in Frederiksoord waarna bijna al zijn kinderen ook kolonist worden.

In De proefkolonie:
Bij naam op bladzijden 33, 166, 317, 320, 361, 374, 379. Als ‘de Nijmeegse kolonist’ op bladzijden 73 en 236. Over zijn subcommissie iets op bladzijde 279.

Verdere informatie:
▪ vermeldingen van Lucassen in de archiefstukken van de Maatschappij tijdens de beginjaren;
▪ de familie in de stamboeken tot 1859, en
▪ de koloniale carrières van de kinderen uit het gezin..