Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Aantekeningen over Thijs Douwes de Haan en familie- Ik heb contact met mensen die genealogisch onderzoek naar De Haan gedaan hebben. Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op hun gegevens, dus niet meer op de vaak ondeugdelijke kolonie-administratie. Als je hun wilt bereiken moet je mij mailen en dan stuur ik dat door.

Na zijn vrijlating uit de Ommerschans is hij weer in Sneek, waar het gezin nog twee kinderen krijgt. Thijs Douwes overlijdt daar in 1836 op 62-jarige leeftijd, echtgenote Fetje in 1867 op 77-jarige leeftijd.

- Het was me al opgevallen dat de echtgenote van De Haan, Fetje Siderius, dezelfde achternaam heeft als de notabel uit Wolvega die in 1819 samen met Gijsbrecht Karel van Hogendorp de koloniën bezoekt en daarvan een rapport maakt voor de Commissie van Toevoorzicht (het bezoek staat in het boek op blz 192-195, de bespreking ervan wordt genoemd op blz 207). Nu hoorde ik van familie-onderzoeker Kees Hoogakker van de genealogie Hoogakker dat de twee heel in de verte inderdaad familie van elkaar zijn. Hij meldt dat ze allebei afstammelingen zijn van de Leeuwardse ijzerwarenhandelaar Mathys Noldus Iserman (1569-1630), wiens kinderen zich Siderius gingen noemen naar het griekse woord voor ijzer ‘sideros’ en dan weer een latijnse vervorming tot ‘siderius’.
De notabel Meinardus Siderius, advocaat en actief in de landelijke politiek, hoort tot de zgn Leeuwarder tak van de Siderius familie, zeg maar de rijke kant, en Fetje Siderius tot de Harlinger tak, zeg maar de arme kant.
Bijzonder dat deze verre familieleden allebei, van een andere kant, met de kolonisatie te maken hebben! Het was nóg bijzonderer geweest als Meinardus bij zijn bezoek ook het huis van Fetje geïnspecteerd had, maar volgens mijn interpretatie van het inspectie-rapport is dat niet gebeurd.

- Gezien de leeftijden van vrouw en oudste dochter is dit het tweede huwelijk van De Haan. Dat blijkt te kloppen, zie genealogische gegevens in de stamboom Eizenga-Vis.

Zie ook de vermeldingen in de archiefstukken van de familie De Haan of ga terug naar zijn pagina.