Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Thijs Douwes de Haan, proefkolonist


Geboren 25-2-1774, aankomst op de proefkolonie 1 november 1818 en dan dus 44 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Sneek. Vorige beroep arbeider, godsdienstige gezindheid Hervormd. Een van de (weinig) gezinnen die door hun snelle verbanning geen sporen op de kolonie achterlaat.

Getrouwd met:
Fetje Tjeerds Siderius, 11-2-1790 tot 21-4-1867 (Sneek)

Kinderen:
- Eeltje of Eelkje 2-5-1802 (uit 1e huwelijk De Haan met Albertje Swiers)
- Tjeerd Douwe 20-4-1815

Op de kolonie geboren:
- Trijntje Catharina 21-5-1819 tot 12-5- 1826
- Sjeerp of Tjeerd 30-11-21 tot 27-11-1891
- Wilhelmina 11-4-1825 tot 30-5-1826

Koloniale carrière in het kort:
Wordt lui en lusteloos genoemd. Behoort tot de eersten die naar de strafkolonie op de Ommerschans verbannen worden, december 1821. Wordt in 1826 daar ontslagen en keert terug naar Sneek.

In De proefkolonie:
Bij naam op de bladzijden 287-288, 312, 332, 365, 377. Iets over zijn subcommissie op bladzij 17 en 160.

Verdere informatie:
- vermeldingen van in de archieven
- enige aantekeningen over nageslacht en links