Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Tjalling Gerrit Gerritsma, proefkolonist


Volgens kolonie-administratie geboren/gedoopt 10-11-1778, aankomst op de proefkolonie 31 oktober 1818, dus dan 39 jaar oud. Gezonden door de subcomissie van weldadigheid Bolsward. Geloof katholiek. Hij zal 24-7-1834 op de kolonie overlijden.

Getrouwd met:
- Trijntje Jelles, volgens kolonie-administratie geboren/gedoopt 25-7-1776, op 14 mei 1809 in de Franciscuskerk te Bolsward getrouwd met Tjalling Gerrit, haar achternaam is De Boer volgens de doopacte zoon Martinus.

Kinderen:
- Gerrit Tjalling, gedoopt Bolsward 14-4-1810
- Jelle, volgens kolonie-administratie geb/ged 11-9-1810, maar dat is gezien de doopdatum van zijn oudere broer dus hoogst onwaarschijnlijk
- Martinus, geboren Wymbritseradeel (mairie Nijland) 28-8-1813
- Klaas, geboren Bolsward 29-9-1815
- op de kolonie geboren: Elisabeth 16-10-1820

En blijkbaar (zie de archiefstukken) werd de oudste dochter van de overleden proefkolonist Stellinga bij het gezin ingedeeld.

Koloniale carrière in het kort:
Weinig opzienbarende koloniale carrière, geen conflicten en ook geen grote arbeidsprestaties. Haalt zowel in 1820 als in 1821 een koperen medaille. Veel nageslacht blijft op de kolonie.

In De proefkolonie:
Bij naam op de bladzijden 99, 257, 258, 349, 377, zonder naam bij zijn aankomst op bladzijde 35.

Verdere informatie:
- vermeldingen van Gerritsma in de archiefstukken in de beginperiode;
- over het boek Het kortste eind van de cirkel, dat nazaat Peter Bonneveld over de Gerritsma’s heeft geschreven
- enkele aantekeningen over hun verdere geschiedenis voor zover het op de koloniën speelt.