Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De verdere geschiedenis van Hendrik Gerrits en familie voor zover het op de kolonie speelt

- De subcommissie van weldadigheid Kampen introduceert hem als Hendrik Gerrits en op de kolonie staat hij ook zo bekend, maar Gerrits is zijn patroniem, hij is een zoon van Gerrit en zijn achternaam is Timmerman.
- Volgens nazaat en familie-onderzoeker Willem Timmerman is dit het derde huwelijk van Hendrik. Uit een van de twee eerdere huwelijken zijn twee zoons geboren die blijkbaar al een eigen weg in het leven hebben gevonden en niet meekomen naar de kolonie.

Hun oudste zoon, Hendrik Hendriks Timmerman, verlaat in 1827 de boerderij in Veenhuizen, maar blijft wel in de buurt. Hij trouwt later te Smilde en ook kinderen van hem blijven daar wonen.

Ook zoon Willem Timmerman verlaat in 1827 de kolonie, en zoon Teunis Timmerman doet dat in 1834, maar eerstgenoemde, dus Willem, keert ‘uit de Mil. Dienst terug 15 Oct. 1836′.

Een jaar later gaat zoon Harmen Timmerman weg, maar hij doet dat zonder toestemming te vragen en dus vermeldt het stamboek ‘Harmen gedeserteerd den 31 Aug. 1837′. Of het hem echt gelukt is weet iik niet. In het register met invnr 1582 staat ook een notitie dat hij ‘naar de strafk(olonie)’ is gegaan, maar daar kon ik hem niet terugvinden.

Vader Hendrik loopt dan inmiddels al tegen de tachtig, alleen dochter Roelofje woont nog thuis, en er zal nieuw bloed op de boerderij moeten komen. Mei 1839 ‘wordt de hoeve op zijn zoon Willem die gehuwd is met E. Huisman overgeschreven’.

Die laatste heet voluit Eltje Huisman en zij is een dochter van Maarten Cornelis Huisman die al vanaf 1823 ‘wijkmeester te Veenhuizen I-Buiten’ is, dus zeg maar de opzichter over de vrijboeren rond het eerste gesticht. De familie Huisman is afkomstig uit Scharmer (bij Groningen) en daar is Eltje ook geboren.

Als Willem en zijn vrouw de hoeve overnemen, verhuist Hendrik Gerrits met vrouw en dochter naar een van de woningen voor arbeidershuisgezinnen aan de buitenkant van Veenhuizen I.

Daar woont ook een andere proefkolonist, dus een van de gezinnen die gelijk met hen in 1818 in de proefkolonie kwamen, Dirk Houtman uit Vlaardingen, zie zijn file.
En diens gelijknamige zoon huwt in 1842 dochter Roelofje Timmerman:
Gemeente: Norg, Huwelijksakte, Aktenummer: 12. Datum: 29-10-1842, Bruidegom: Dirk Houtman, geboortedatum: 25-11-1814, geboorteplaats: Vlaardingen, zoon van Dirk Houtman en Lena van Dam
Bruid: Roelofjen Timmerman, geboortedatum: 09-01-1817, geboorteplaats: Kampen, dochter van Hendrik Timmerman en Femmegien Hendriks
Ook dit stel trekt – net als oudste zoon Hendrik Timmerman – naar Smilde. Ze schijnen in 1853 nog even korte tijd als kolonisten in Veenhuizen te verkeren. Een dochter van dit stel trouwt te Emmen, zie stamboom familie Horstman
(http://members.home.nl/ptjapkes/stamboom%20horstman.htm)

Hendrik Gerrits overlijdt op 13 maart 1853: Norg, overlijdensakte, 14 maart 1853, aktenr. 43
Overledene: Hendrik Gerrits Timmerman, geboren te IJsselmuiden op 22-04-1758; beroep: zonder; overleden te Veenhuizen (Norg) op 13-03-1853; oud: 94 jaren, zoon van Gerrit Timmerman en Trijntje NN.
Gehuwd geweest met Femmigje Hendriks, in leven. NB. voorm. woonpl. Frederiksoord (Steenwijkerwold).

Na zijn dood verlaat echtgenote Femmigje de arbeidershuisgezinwoning en trekt ze in bij zoon Willem, waar ze twee jaar later overlijdt: Norg, overlijdensakte, Aktenummer: 167
Aangiftedatum: 29-05-1855, Overledene: Femmige Hendriks van der Kolk, Geslacht: V, overlijdensdatum: 28-05-1855, overlijdensplaats: Veenhuizen (Norg), geboorteda tum 27-01-1768, geboorteplaats Winsum, beroep koloniste, weduwe van Hendrik Gerrits, dochter van Hendrik van der Kolk en Harmpje NN

Zoom Willem is nog steeds vrijboer als in 1859 de Staat de gestichten overneemt en mag dan blijven, zodat hij vanaf dan wordt opgenomen onder de ambtenaren van de Rijkswerkinrichtingen. Het nageslacht is te vinden (zoek: Willem Hendriks Timmerman) op de site van Albert Pondes.

Zie ook de archiefstukken over Gerrits of ga terug naar zijn overzichtspagina.