Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Anthonie Gerards, proefkolonist


Geboren 12-10-1773 te Meelik/Melick in Limburg, aankomst op de proefkolonie 2 november 1818 en dan dus 45 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Rotterdam. Vorige beroep suikersbakkerknecht. godsdienstige gezindheid katholiek. De naam kent veel spellingsvariaties, waarvan Geraets het meest voorkomt.

Getrouwd met:
Hermina Petronella Pierlo, 22-9-1772 (Kranenburg), vroeger beroep spinster. Zij overlijdt op de kolonie Ommerschans 2-8-1857.

Kinderen:
- Jan Hendrik Gerards, geboren 21-1-1804
- Elisabeth Gerards, geboren 25-12-1805
- Theodora Gerards, geboren 12-12-1808
- Maria Gerards, geboren 4-12-1810
- Theodorus Gerards, geboren 28-7-17

Koloniale carrière in het kort:
Een der succesvolste proefkolonisten. Blijkbaar nooit opstandig en altijd vlijtig. Krijgt in december 1823 een grote boerderij bij de Ommerschans, zijn zoon wordt onderwijzer en later onderdirecteur. Anthonie Gerards overlijdt op de kolonie Ommerschans 2-8-1842.

In De proefkolonie:
Bij naam op de bladzijden 31, 99, 171-172, 193, 213, 264, 265, 325, 326, 336, 351, 377, als voormalig suikerbakkersknecht op bladzij 46. als ‘Rotterdamse kolonist’ op bladzij 72.

Verdere informatie:
- vermeldingen van Gerards in archiefstukken in de beginperiode
- informatie uit de stamboeken over de familie.