Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Jan Breukel, proefkolonist


Geboren ongeveer 1766, aankomst op de proefkolonie maandag 2 november 1818 en dan dus ongeveer 52 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Maassluis.
Vorige beroep en godsdienstige gezindheid onbekend. Zie over alle onduidelijkheden bij de notities.

Getrouwd met:
Vermoedelijk Maria Machielse Roest, geboortedatum onbekend, zie bij de notities.

Kinderen:
Volgens Maassluis dochters van 19, 10, 5½ en 2 jaar en zoons van 6 en 2 jaar.

Koloniale carrière in het kort:
Het gezin wordt door de directie beschouwd als ‘van een zeer slegt zedelijk gedrag’, waarbij de schuld vooral gelegd wordt bij de vrouw en oudste dochters. Als hij in 1820 een brief heeft geschreven, of beter: heeft laten schrijven, met klachten over de kolonie, wordt hij naar huis teruggestuurd.

In De proefkolonie:
Bij naam op de bladzijden 81-82, 204-206, 222 -223, 231 -234, 237-239, 244-246, 376, anoniem bij zijn voordracht op bladzijde 74 en als zijn vrouw zonder toestemming twee kinderen uit Maassluis ophaalt op bladzijde 172, over zijn subcommissie Maassluis nog iets meer op bladzijde 73.

Verdere informatie:
- vermeldingen van Breukel in de archieven van de Maatschappij;
- enkele notities over de identiteit van de familie;
- meer over de subcommissie van weldadigheid te Maassluis;
- de opvolger van Breukel als kolonist is Jacob van Luijpen;
- archiefstukken over de familie Van Luijpen.