Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Bodenstaff - woonlocatie en vermelding in stamboeken vanaf 1825

In een stamboek van Frederiksoord van omtrent 1822 dat in te slechte staat verkeert om in het archief te raadplegen, maar dat ik wel een keer op foto heb gezet, staat het gezin als bewoners van hoeve 81:


Hoeve 81 draagt later het nummer 78, zie de locatie van die hoeve op dit kaartje.

Vanaf juli 1825 zijn stamboeken bewaard gebleven. Daarvan zijn scans, zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn.

Het gezin staat vermeld op:

■ Scan 28 van het stamboek met invnr 1346.

■ Scan 20 van het stamboek met invnr 1347

■ Scan 80 van het stamboek met invnr 1348
Hier staat het weggaan, terugkomen en overlijden van zoon Johannes.

■ Scan 79 van het stamboek met invnr 1349
Hier staat de desertie van Hermina en Geurtje en het tijdelijk in huis wonen van kleinzoon Lucas Vergeer.

Op 22 augustus 1840 worden man en vrouw (alle kinderen zijn het huis uit) overgeplaatst naar hoeve 135, zie de locatie op dit kaartje. Tegenwoordig is dat Wilhelminaoord maar toentertijd werd het tot Frederiksoord gerekend. Een later bijgebouwde hoeve. Ze krijgen nu een heleboel ingedeelden in huis en ze staan vermeld op:


■ Scan 144 van het stamboek met invnr 1349

■ Scan 142 van het stamboek met invnr 1350

Johannes Hendrikus Bodenstaff overlijdt 6 maart 1846. Een maand later gaat echtgenote Geertrui Janssen inwonen bij haar zoon Franciscus die als arbeider te Veenhuizen woont, zie hier. Daar overlijdt zij 1 mei 1859, 87 jaar oud.


Zie verder losse notities over het nageslacht of vermeldingen van Bodenstaf in de archiefstukken in de beginjaren of de koloniale carrière van zoon Franciscus Bodenstaff of ga terug naar de openingspagina Bodenstaff.