Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Bodenstaff – enkele losse notities over het nageslacht van Johannes Hendrikus Bodenstaff en Geertrui Janssen


Dochter Geertruida Bodenstaff
trouwt dus - zie bij de archiefstukken - 28 april 1821 met de kolonistenzoon Sent Vergeer uit Gouda en wordt 13 oktober 1822 als huisverzorgersechtpaar in Willemsoord geplaatst.
In 1825 verliezen zij en haar man hun betrekking als huisverzorgers.
Vermoedelijk vestigen ze zich in de buurt in een semi-illegaal huttendorp, want er wordt geboren op 29 maart 1827 Johannes Henderikus Vergeer, zoon van Cent Vergeer, beroep: arbeider; oud: 27 jaren, en Geertruid Bodenstaf, oud: 27 jaren (Vledder, geboorteakte, aktenr. 11).
Daarna volgen omzwervingen, in ieder geval wonen ze een tijdje in Nijmegen. Tijdens die omzwervingen doen ze hun zoon Lucas twee jaren bij zijn grootouders, hij woont van 1 juni 1838 tot 16 april 1840 bij hun op hoeve 78 van Frederiksoord.
Daarna komen Sent en Geertrui Vergeer-Bodenstaff tussen 1840 en 1850 bij de familie in Gouda wonen. Sent overlijdt 9 februari 1850, Geertrui werkt als hekelster en werkster tot haar dood op 29 januari 1875 in Gouda. Haar hierboven genoemde zoon Jan Hendrik trouwt in Gouda op 3 augustus 1859 met Cornelia van der Strigt en ook een dochter die naar haar moeder genoemd is, dus Geertrui, trouwt in die plaats.

Dochter Gerradina Bodenstaff verlaat de kolonie op 30 oktober 1827 met officieel ontslag.

Zoon Johannes Bodenstaff trekt ten strijde tegen de Belgen. Als de zuidelijke Nederlanden zich in 1830 willen losmaken van de verenigde Nederlanden, roept koning Willem I een algemene wapening uit. De Maatschappij van Weldadigheid ondersteunt het dienst nemen bij de schutterij, zie deze besluiten.
Johannes Bodenstaff vertrekt met de Drentse schutterij op 22 november 1830. Op een overzicht daarvan staat hij als 'schutter uit Vledder'. Hij keert terug uit schutterlijke dienst op 1 september 1834. Waarschijnlijk al ziek of gewond, want hij overlijdt 22 november 1834.


Zoon Franciscus Bodenstaff verlaat het gezin op 8 december 1829 om naar de strafkolonie op de Ommerschans te gaan. Zijn koloniale carrière staat op een aparte pagina.


Dochter Hermina Bodenstaff deserteert op 18 november 1837. De reden is dat zij 19 november te Vledder in het huwelijk treedt. Daarvoor hoor je toestemming te vragen aan de kolonieleiding en of dat heeft ze niet gedaan of dat heeft ze wel gedaan maar niet gekregen. Ze trouwt met Hendrik Willem Rietberg, geboren in 1813, zoon van de kolonist Hermanus Rietberg uit Kampen, en ook op 18 november gedeserteerd.
Ze komen na een paar jaar terecht in het bedelaarsgesticht op de Ommerschans en vandaar in een woning voor bedelaarshuisgezinnen in Veenhuizen. In 1843 wordt een kind geboren in Nijensleek, dus vermoedelijk in het huttendorp op het Nijensleekerveld. Nadere informatie volgt.

Dochter Geurtje Bodenstaff verlaat het ouderlijk nest op 1 juni 1831 om dienstbaar te zijn in het huishouden van magazijnmeester Koster op de Ommerschans (op dat moment woont haar broer Franciscus ook op de schans).
Er is niet aangetekend tot wanneer dit dienstje duurt, op een gegeven moment woont ze gewoon weer thuis. Dan deserteert ze op 18 november 1837 (tegelijk met zus Hermina). De reden is dat ze 26 november te Vledder trouwt.
De bruidegom is Gilles Hahn, geboren 1 december 1815, zoon van de kolonist Willem Hahn uit Zierikzee, en ook op 18 november 1837 gedeserteerd.
Vele jaren later hertrouwt Geurtje als weduwe op 26 april 1861 met de kolonist Jan Nobbe en daarna is ze tot haar dood op 25 juni 1881 kolonistenvrouw.


Overigens heeft de Maatschappij van Weldadighid de familie van haar tweede 'f' beroofd door de naam overal te spellen als Bodenstaf. Van de familie kreeg ik een kopie van een gerechtelijke uitspraak uit het eind van de negentiende eeuw waarbij een tak van de familie de bij de Maatschappij verdwenen tweede ‘f’ van de rechter weer terugkreeg.


Zie verder vermeldingen van Bodenstaf in de archiefstukken in de beginjaren of woonlocaties en vermeldingen in stamboeken of de koloniale carrière van zoon Franciscus Bodenstaff of ga terug naar de openingspagina Bodenstaff.