Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie


Enkele notities over Pieter Jansz Arends en familie en wat mij bekend is over hun verdere geschiedenis


■ Na zijn zelfgevraagde ontslag als hoevenaar keert Pieter Arends niet terug naar Noord-Holland, maar blijft hij in de buurt van de Ommerschans. Hij overlijdt te Ambt Ommen 22 mei 1828 (acte 33) plaatsaanduiding: De Vaart. In de overlijdensakte wordt hij genoemd als zoon van Jan Gerrits Arends en van Antje Zwarts.


■ Dochter Antje Arends trouwt 18 december 1824 getrouwd met Albert Mos, geboren 27-12-1800 in De Leijen (Staphorst), boerenwerker-schaapherder-koopman. Bij Antje wordt als beroep winkelierster vermeld en het huwelijk vindt plaats in Ommen (stad), dus zij is ook bij de Ommerschans gebleven. Albert Mos kan ik in de personeelsregisters van de koloniŽn niet vinden, maar de indruk bestaat dat hij wel voor de koloniŽn werkzaam is. Hij wordt later genoemd als winkelier, slagter aan de Vaart. Zie voor het nageslacht van dit echtpaar www.bonmama.nl


■ Zoon David Arends, die in 1823 als loteling vertrokken was, blijkt ook in de omgeving te zijn. Hij trouwt 3 december 1835 te Avereest en heeft dan het beroep 'vleeschhouwer'. Als zijn geboorteplaats wordt in de huwelijksakte vermeld Noordeindermeer.


■ Volgens Jan Lafeber, zie hier, is de vrouw van Arends, Geertje Davids Hartog, een kleindochter van Jacob Jan Hartog (1734-1808), doopsgezind leraar te Beemster en Oosthuizen  en representant van het Volk van Holland (het orgaan dat in 1795 in de  plaats kwam van de Staten van Holland en West-Friesland). Zie ook http://www.vammers.nl/Stamboom/

Terug naar de overzichtspagina Arends.