Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Enkele losse notities over Martinus Alblas en familie, zoals locatie en (niet-)vermelding in de stamboeken van de Maatschappij van Weldadigheid


Ik heb contact met mensen die onderzoek naar de familie Nak doen. Als je die wilt bereiken moet je mij mailen en dan stuur ik dat door. De op de overzichtspagina opgenomen geboortegegevens zijn met die informatie gelijkgetrokken en dus NIET uit de wat dat betreft onbetrouwbare bevolkingsadministratie van de kolonie afkomstig.


Het gezin staat in een stamboek van Frederiksoord van 1823 tot juni 1825 dat in te slechte conditie verkeert om in de studiezaal te raadplegen, maar dat ik wel een keer op foto heb gezet:


Dat is hoeve 14. Dat is de enige plek in de kolonie waar ze zullen wonen, zie de locatie van de hoeve op dit kaartje.


Daarna vertrekt de weduwe Alblas juist vr de datum (1 juni 1825) vanaf wanneer er stamboeken bewaard zijn gebleven, dus komen ze verder nergens voor.


Genealogische informatie is te vinden op de site van Kees Alblas, Martinus Alblas staat in de 'Parenteel van Bastiaen Cornelisz Alblas', zie bij VIq.

Daaruit blijkt dat dit het tweede huwelijk van Martinus Alblas is. Op 4 mei 1820, tijdens het verblijf van Martinus Alblas op de proefkolonie, trouwt te Woubrugge Theunis Alblas, 29 jaar,  'zoon van Martinus Alblas, wonende in de kolonie Frederiksoord, hebbende zijne toestemming verklaard bij onderhandsche acte dato 9 april 1820, (...) en Lijsje Koole, overleden.'


Zoon Pieter is later 'modderman' te Amsterdam. Zoon Simon trouwt 1835 te Woubrugge.

Terug naar de overzichtspagina Alblas.