Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De uitreiking van gouden, zilveren en koperen medailles aan kolonisten uit de proefkolonie Frederiksoord op 24 augustus 1821

In het maandblad de Star van september 1821 staat op de 724-726 een verslag van de uitreiking van medailles op 24 augustus 1821, 'de verjaardag van onzen geλerbiedigden Koning'.
Op de pagina's 680-682 van hetzelfde nummer staat wie welke medailles ontvangen:


■ Lubbert Jansen krijgt een gouden medaille, met de vermelding: 'Wegens zijne uitmuntende braafheid en voorbeeldigen ijver, alsmede zijn verdienstelijke gedrag bij den aanleg van Kolonie No 4.'

Bij zilveren medailles staat meestal 'wegens goed gedrag en voor­beeldigen ijver'. Die zijn er voor (in alfabetische volgorde):

• Johannes Bodenstaff
• Anthonie Gerards,
• Bernardus Harmeling,
• Dominicus Meeder,
• Johannes Molenaar,
• Matthijs Muller.
• Johannes Tersmetten,
• Klaas Tijmes,
• Jacobus de Wals,
• Jan Cornelis Westerveld.

Bij mensen die een koperen medaille krijgen staat steeds 'wegens goed gedrag en arbeidzaamheid'. De gelukkigen zijn (in alfabetische volgorde):

• Martinus Alblas,
• Jacob Baade,
• Jan Berends,
• Gerben Scheltes Brandsma,
• Jan Bult,
• Jan Burks,
• Pieter Dijkshoorn,
• Hendrik Gerrits,
• Tjalling Gerrit Gerritsma,
• Walraven van Haften,
• Gerrit Hogenbrink,
• Jacob David Hoofien,
• Sytze Jansz,
• Abraham Koppejan,
• Hendrik Krabshuis,
• Adrianus Kranendonk,
• Frans de Kruiff
• Lucas Lucassen,
• Johannes Molewijk,
• Frans Nak,
• Hendrik van Ommen,
• Cornelis van Os,
• Frederik Rausch,
• Abraham Smit,
• Hendrik Snijder,
• Klaas Visser
• Dirk Klaasjen de Vries,
• weduwe Weender, Grietje van Voorst.

In totaal zijn er dus uitgereikt ιιn gouden, tien zilveren en 28 koperen medailles. Zie over die medailles ook deze munten-pagina.