Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Beoordelingen door de directeur van de kolonisten ten behoeve van de medaille-uitreiking, 29 juni 1820

Er is al een tijdje sprake van medailles voor kolonisten, zie ook op de munten-pagina, Op 29 juni 1820 maakt directeur Benjamin van den Bosch een beoordeling van de proefkolonisten die er voor in aanmerking zouden kunnen komen.

Het stuk bevindt zich in invnr 989, er wordt over geschreven op de pagina's 255-257 van De proefkolonie. HV betekent hoevenummer, KK = Klasse Kolonist, KG = Klasse Gezin. Bij die laatste twee is een '1' de beste beoordeling en een '5' de slechtste.

STAAT VAN HET GEDRAG DER KOLONISTEN IN DE KOLONIE NO.1.
Opgemaakt op den 29 juny 1820.

HV
Naam
KK
KG
Gedrag
27
Alblas
3
4
De man weinig voor de arbeid geschikt, de vrouw zindelijk, niet zeer werkzaam
40
Arends
2
2
De man traag, doch overleggend en van goed gedrag, het huisgezin idem. Koperen medaille
34
Bosch
5
4
Slegt huisgezin, verteerziek en van oproerigen aard
17
Beerends
2
2
Vrij oppassend, de vrouw ongemakkelijk en brutaal geweest. Kop. med.
14
Baade
2
2
Van een goed oppassend gedrag, werkzaam, maar geen over leg. Kop. med.
20
Brandsma
2
2
een gewoon huisgezin, maar niet proper. kop. med.
29
Biemans
5
5
Een slordig huisgezin, zonder oppassendheid
4
Bult
2
2
Een huisgezin dat bijna in de eerste klasse behoord. Zilveren medaille, heeft de helft der landhuur betaald
26
Bodestaf
2
1
idem, idem, kop. med.
39
Burks
2
1
idem, ware de vrouw niet zoo lastig, kop. med.
11
Cohen
5
4
De man onoppassend, de vrouw gebrek aan overleg
16
Dijkshoorn
2
2
Ordinair huisgezin, kop. med.
44
Gerards
2
2
De man verdient bijna de eerste klasse, de vrouw niet zoo proper, kop. med.
19
Gerrits
2
2
Een gezin tusschen de eerst en tweede klasse, kop. med.
23
Gerritsma
2
2
Ordinair huisgezin, de vrouw somtijds wat vuu?, kop. med.
37
Hogenbrink
2
3
De man vrij oppassend, de vrouw geen overleg, kop. med.
51
Houtman
5
5
Man en vrouw geheel onoppassend
15
Haan
4
2
De man zeer traag en lui, de vrouw vrij oppassend
5
Heide vd
2
2
Ordinair huisgezin, de man wel eens beschonken, uit hoofde de man be schonken geweest geen medaille
35
Haaften
2
2
Ordinair huisgezin, kop. med.
12
Hoofien
2
2
idem, idem, kop. med.
2
Harmeling
1
2
De man zeer oppassend, het huisgezin minder geschikt, kop. med.
7
Hopman
5
5
Zeer onoppassend huisgezin
13
Janszen
1
4
De man boven alle uitmuntende, de vrouw niet huishoudelijk, gouden medaille. Onderopziener, heeft uitmuntende diensten bewezen.
38
Jansz
2
2
Een vrij goed huisgezin, kop. med.
18
Krabhuis
1
2
De man oppassend, de vrouw ook, maar niet zindelijk, zilveren medaille, heeft goede diensten bewezen.
49
Klaver
2
2
Ordinair huisgezin, de vrouw niet proper, zonder overleg, kop. med.
31
Kranend.
2
2
Ordinair huisgezin, kop. med.
43
Koppejan
2
1
De man werkzaam, is in de provoost geweest, de vrouw zindelijk en oppassend, kop. med.
41
Kruijff
2
2
Ordinair huisgezin, kop. med.
24
Lukassen
1
1
Een zeer goed huisgezin, maar ondeugende kinderen, kop. med.
22
Molewijk
2
3
De man voor brutaliteit in de provoost geweest, de vrouw geen overleg
48
Meder
1
1
Een allerbraafst huisgezin, waarop geene aanmerking is, zilve ren medaille, onderopziener
3
Muller
2
2
Ordinair huisgezin, kop. med.
42
Molenaar
1
1
Braaf en oppassend, zilveren medaille, der landhuur betaald
21
Nak
2
2
Ordinair huisgezin, de vrouw niet goed overleggend, kop. med.
28
Ommen, v.
2
2
 idem, de dochter niet proper, maar veel overleg, kop. med.
50
Ruiter, de
2
3
Ordinair huisgezin, zonder overleg, en aanhoudend krakeel, kop. med., de man is echter ieverig
6
Rausch
4
3
Traag en oproerig, het huisgezin niet veel overleg
53
Rikmond
3
3
Vrij goed oppassend, maar geen goed zedelijk gedrag
33
Smetten
2
3
De man werkzaam, maar de vrouw niet, en zonder overleg, kop. med.
45
Tijmes
2
2
Ordinair huisgezin van een braaf gedrag, kop. med.
10
Visser
4
4
Een huisgezin van de tweede klasse, geheel onoppassend
25
Vergeer
3
3
Van een goed zedelijk gedrag
32
Vries
2
3
De man oppassend, de vrouw niet werkzaam, kop. med.
8
Weender
2
2
Ordinair huisgezin
9
Westerveld
1
2
De man oppassend, de vrouw zonder overleg, en niet zeer zindelijk, ech ter werkzaam, zilveren medaille, heeft de gehele landhuur betaald
46
Wals, de
2
2
Ordinair huisgezin, zeer werkzaam, maar minder overleg, kop. med.

Opmerkingen

Toelichting bij de niet tot de eerste 52 proefkolonisten horende namen: Dijkshoorn is de (Delftse) opvolger van Rigagneau, Hopman is de opvolger van Metz, Jansz is de opvolger van Dikkeboom. Van de kolonisten van het eerste uur ontbreken verder Stellinga (overleden) en de in april 1820 weggestuurde of weggelopen Vos, Breukel en Van Rhee.