Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De leden van de Commissie van Weldadigheid in 1818 en de eerste mutaties in het bestuur

Leden bij de oprichting op 14 januari 1818
(tussen haakjes het geboortejaar):


● Prins Frederik (1797), voorzitter
● Johannes Kinker (1764), hoogleraar te Luik, 1e assessor
● Johannes van den Bosch (1780), 2e assessor, voorzitter Permanente Commissie
● Paulus van Hemert (1756), emeritus hoogleraar, secretaris Permanente Commissie
● Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk (1786), advocaat, penningmeester Permanente Commissie
● Joannes Matthias Schrant (1783), hoogleraar te Gent
● Joan Melchior Kemper (1766), professor te Leiden
● Christianus Johannes Nieuwenhuis (1773), arts te Amsterdam
● Jacob Gerard van Nes (1776), lid Staten-Generaal
● Tammo Sijpkens (1780), advocaat te Groningen
● Petrus Johannes Ameshoff (1788), koopman te Amsterdam, kassier
● Junius van Hemert (1787), advocaat te Amsterdam

Eerste mutaties in het bestuur:

● Op de eerste vergadering – 22 juni 1818 – wordt besloten de commissie aan te vullen met ‘iemand uit de israëlitische gemeente’. Dat wordt Jak Mendes de Leon, zakenman te Amsterdam.
● Na Kinkers vertrek naar Luik wordt zijn plaats ingenomen door M. J. Kol, bankier te Utrecht van het bankiershuis Vlaer & Kol.
● Op de tweede vergadering – 5 augustus 1819 – treedt Junius van Hemert statutair af. Hij stelt zich herkiesbaar, maar verliest het in de tweede ronde van J. Leesberg uit Den Haag.