Kolonisten met de achternaam Van der Wulp... Even een uitzoekerij, maar ik geloof dat ik er nu wel uit ben

De stad Dordrecht sluit in januari 1820 een mega-contract met de Maatschappij van Weldadigheid met het nummer A10. Zie deze pagina voor een uitleg over A-contracten. Via die overeenkomst kunnen er vanuit Dordrecht tegen betaling 78 weeskinderen in de vrije koloniŽn geplaatst worden en daarbij gratis 13 oudere echtparen om met die kinderen op een hoeve te wonen en 26 gezinnen die ook een hoeve krijgen.

Tweemaal Van der Wulp

Op dat contract komen twee gezinnen met de achternaam Van der Wulp in de kolonie. Hierbij mijn aantekeningen over die gezinnen, waarbij het eerst even werken is om ze uit elkaar te houden. Dat wordt makkelijker gemaakt doordat ze in verschillende kolonies terecht komen:

Op 8 juni 1820 arriveert het gezin van Arie van der Wulp, ze worden ondergebracht in de kolonie Willemsoord.

Een jaar later, op 10 juni 1821, arriveert het gezin van Jan van der Wulp, ze komen terecht in de kolonie Frederiksoord.

Ik doe eerst het gezin van Arie van der Wulp want die hebben geen nakomelingen op de kolonie nagelaten, dus dat maakt het overzichtelijker. Daarna, onder de tweede balk, het gezin van Jan van der Wulp en diens nakomelingen.


Kolonist Arie van der Wulp en zijn gezin wonen in de kolonie Willemsoord, maar ze zijn na twaalf jaar weer van de kolonie verdwenen


Als gezegd komen ze op 8 juni 1820 aan, dat is met de eerste stroom Dordrechtenaren. Ze staan in een stamboek van Willemsoord uit de beginperiode met invnr 1407. Daarvan zijn geen scans, maar ik beschrijf het boek op deze pagina. Daar staan ze bij hoeve 82.

Als er vanaf 1825 stamboeken zijn waarvan scans gemaakt zijn (zie bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken) heeft die hoeve het nummer 110, maar het is dezelfde. Ze zullen daar blijven wonen zolang ze in de kolonie zijn, zie voor de locatie dit kaartje.

Stamboeken

Ze staan bij dat hoevenummer in de stamboeken met de invnrs 1358, 1359 en 1360. Uit die stamboeken neem ik de gezinsgegevens over, met de kanttekening dat de kolonieadministratie GEEN officiŽle bron is maar de aantekeningen van een particuliere organisatie die altijd gecheckt moeten worden met officiŽle bronnen.

Gezinssamenstelling

● Arie van der Wulp is volgens die kolonieadministratie geboren op 22 december 1773. Hij is evenals de rest van het gezin hervormd. Hij is getrouwd met

Dirkje van Balen, geboren 6 februari 1772. Bij aankomst heeft het echtpaar twee kinderen bij zich:

Adriana van der Wulp, geboren 29 september 1808.

Dirk van der Wulp, geboren 8 november 1813. Later begint men in de stamboeken te knoeien met het geboortejaar, waardoor het ook 1812 of 1811 kan zijn.

Veel aantekeningen over het gezin heb ik niet (maar onderzoekers moeten ook even helemaal onderaan de pagina kijken).

Adriana

Op de zitting van de raad van policie over de vrije koloniŽn van zaterdag 20 oktober 1827 moet verschijnen 'Naatje' van der Wulp. Dat zal dan wel Adriana zijn. Zij wordt ervan beschuldigd 'onder schafttijd, eenige onder hen zoogenaamde braadaardappelen mede naar huis genomen te hebben' en die te hebben verkocht aan een buurvrouw. Het kost Naatje twee etmalen op water en brood in het cachot, zie het verslag.

In het stamboek met invnr 1359 staat Adriana van der Wulp doorgestreept zonder dat er bij staat waarom dat is. Dus ze kan zijn overleden, gedeserteerd of ontslagen. Gelukkig heeft het gezin vanaf 1829 ook een B-nummer en staan ze met het nummer, 270B in het register van alle op contract geplaatste koloniebewoners met invnr 1389. Daar staat: 'Adriana ontslagen 7 november 1829'.

Vertrek

Bij de zitting van de kleine raad van 16 juni 1832 wordt geconstateerd dat Van der Wulp uit kolonie 3 (= Willemsoord) geen mest heeft gemaakt. Maar dat is ook een van de laatste stuiptrekkingen, want op 11 augustus 1832 verlaten Arie van der Wulp, echtgenote Dirkje van Balen en zoon Dirk van der Wulp met ontslag de kolonie.

Zodat verder alle aandacht uit kan gaan naar het andere gezin met de achternaam Van der Wulp.Jan van der Wulp - 1e generatie kolonisten

Zoals gezegd komt het gezin van Jan van der Wulp op 10 juni 1821 aan in Frederiksoord, beter gezegd de uitbreiding Frederiksoord-2, die pas in 1823 zal worden samengevoegd met de rest van Frederiksoord tot kolonie 1  Van die aankomst is een 'nominative staat' die zich bevindt in invnr 1343 (daarvan zijn geen scans).

Op een pagina met oogstresultaten van Frederiksoord-2 over 1821, zie hier, staan ze als bewoners van hoeve 40.

Er is een stamboek uit de beginperiode van Frederiksoord dat te slecht van kwaliteit is om in de studiezaal te laten raadplegen, maar wat ik wel een keertje op foto heb kunnen zetten. Daarop staat de familie op hoeve 42:


Stamboeken

Het gezin zal altijd op hoeve 42 blijven wonen, zie voor de locatie op dit kaartje.

Als er vanaf 1825 stamboeken bewaard zijn gebleven, staan ze als bewoners van die hoeve in de stamboeken Frederiksoord met de invnrs 1346, 1347 en 1348. Uit de verschillende stamboeken neem ik de gezinsgegevens over, met hetzelfde voorbehoud als hierboven bij de familie Arie van der Wulp.

Gezinssamenstelling

Jan van der Wulp staat eerst als Johannes, maar dat is doorgehaald en vervangen door Jan, wat natuurlijk gewoon hetzelfde is. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 27 december 1772 en staat te boek als schoenmaker. Hij is evenals de rest van het gezin hervormd. Hij is getrouwd met

Willemina Pion, geboren 4 april 1775, van beroep werkster. Het echtpaar heeft de volgende kinderen bij zich:

Thomas van der Wulp, geboren 18 juni 1804,
● Maijke van der Wulp, geboren 16 maart 1806 (maar volgens familieonderzoekers is zij gedoopt 10 maart 1807),
● Johanna van der Wulp, geboren 10 november 1813, en
● Wilhelmina van der Wulp, geboren 29 juli 1815.

Daar komt op de kolonie bij:

● Johannes van der Wulp, geboren 23 januari 1822.

1823-1828

■ Op 15 juli 1823 verlaat dochter Maijke van der Wulp met ontslag de kolonie

■ Op 8 mei 1826 gaat zoon Thomas van der Wulp weg. Maar houd hem in de gaten, hij gaat niet ver weg en zal terugkomen.

■ Op de zitting van de kleine raad van 21 oktober 1826 komt kolonist Van de Wulp uit kolonie 1 (is dus Jan van der Wulp) klagen dat hij te weinig winkelkaartjes heeft om in de koloniale winkel dingen te kopen. Zie voor meer over winkelkaartjes de muntenpagina. De kleine raad belooft het voor hem te regelen.

■ Op  16 augustus 1828 verlaat dochter Johanna de kolonie om 'te gaan dienen'.

Thomas van der Wulp - 2e generatie kolonisten

Ik had al aangekondigd dat we zoon Thomas van der Wulp terug zouden zien en op 25 juni 1829 is het zo ver. Hij is twee maanden ervoor getrouwd met de kolonistendochter Maria Hendrika Zorn. Zie over die familie deze pagina, waar het over Maria Hendrika gaat onder het kopje 'Uitvliegende kinderen-1'.

Het jonge stel krijgt een koloniale hoeve van burgemeester en wethouders van Dordrecht op basis van het in het begin van dit stuk genoemde contract. Ze wonen eerst op hoeve 135 van Willemsoord, zie de locatie. Ze staan dan in het stamboek Willemsoord met invnr 1359.

Verwarring

Maar al na een paar maanden, op 6 november 1829, gaan ze over naar Frederiksoord, veel dichter bij de ouders van zowel Thomas van der Wulp als Maria Hendrika Zorn. Ze komen op hoeve 123. Zie de locatie op dit kaartje en dan mag iedereen zelf de afstand uitrekenen naar de hoeves van Van der Wulp senior en Zorn senior.

Vanaf dat moment zijn er dus twee kolonisten Van der Wulp in kolonie 1, Frederiksoord en heerst er verwarring wie er bedoeld wordt als het ergens gaat over 'kolonist vd Wulp uit kol n1'.

1829-1833

■ Bijvoorbeeld op de zitting van de kleine raad van 8 januari 1831 als 'vrouw vd Wulp' binnenkomt met een ingedeeld weesmeisje waar ze van af wil. Is dat nu vrouw vd Wulp senior, dus Willemina Pion, of is dat vrouw vd Wulp junior, dusMaria Hendrika Zorn??

■ En in januari 1832 komt de kolonist van der Wulp in kolonie 1 drie keer bij de kleine raad ter sprake, zie hier. Op 14 januari wordt geconstateerd dat hij geen mest gemaakt heeft, op 21 januari dat hij 'zes voer tekort' komt op zijn mest en op 28 januari heeft hij 'het achterstallige bijgewerkt'. Maar gaat dat nu over vader of zoon??

Vertrek

In 1833 komt er een eind aan de verwarring. Jan van der Wulp, volgens de kolonieadministratie inmiddels 61 jaar oud, verlaat met echtgenote Willemina Pion en de kinderen Wilhelmina van der Wulp en Johannes van der Wulp de kolonie met ontslag op 10 augustus 1833. Voortaan is er nog maar ťťn gezin Van der Wulp op de kolonie.

Dus moet het Thomas van der Wulp zijn die op de zitting van de kleine raad van 14 juni 1834 komt vragen om twee weken met verlof naar Dordrecht te mogen. Misschien om zijn ouders op te zoeken?

Stamboeken

In de tussentijd is het gezin van Thomas nog een keer verhuisd. Op 4 augustus 1831 zijn ze overgegaan naar hoeve 80 van Frederiksoord. Zie de locatie. Nog dichter bij zijn schoonouders.

Ze staan dus bij hoeve 123 in het stamboek Frederiksoord met invnr 1347, bij hoeve 123 ťn bij hoeve 80 in het stamboek met invnr 1348, en bij hoeve 80 in het stamboek met invnr 1349. Uit die stamboeken neem ik de gegevens van hun kinderen over:

Kinderen

Cornelia van der Wulp, geboren 13 februari 1829,
Johannes van der Wulp, geboren 13 maart 1831,
Lodewijk van der Wulp (vernoemd naar de vader van Maria Hendrika), geboren 13 januari 1833, en
Willemina Rosina van der Wulp, geboren 25 januari 1835.

Thomas van der Wulp overlijdt jong, op 5 februari 1836. Zijn weduwe zal later hertrouwen met een voormalige ingedeelde bij de familie Zorn, zie daarvoor de Zorn-pagina onder het kopje 'Ingedeelden'. Haar nieuwe echtgenoot heet Cornelis Oosterveen, maar van hem en hun kinderen is apart een pagina.

De helft blijft, de helft vertrekt

Hier beperk ik mij tot de verdere lotgevallen van de kinderen van Thomas van der Wulp en Maria Hendrika Zorn:

Cornelia van der Wulp vertrekt op 1 augustus 1849 van de kolonie, maar is na een jaar alweer terug. Zij trouwt de kolonistenzoon Anthony Theodorus Aukes en het echtpaar wordt per 24 november 1850 opvolgers op de hoeve van de ouders van Anthony Theodorus. Ze zullen hun hele verdere leven op de kolonie blijven, zie verder de pagina Aukes.

Johannes van der Wulp gaat met verlof om in de gewone maatschappij een baan te zoeken op 28 maart 1854. Volgens een aantekening in het stamboek heeft de permanente commissie het besluit genomen dat hij met verlof mag op 12 mei 1854 N10 (moet in invnr 777 zitten, maar heb ik niet bekeken). Die verlofregeling is gebaseerd op een algemeen besluit uit 1829. Blijkbaar lukt het Johannes een betrekking te vinden want hij keert niet terug.

Willemina Rosina van der Wulp vertrekt via de achterdeur, zij deserteert van de kolonie op 9 augustus 1854.

En de vierde, jawel, dat wordt de volgende kolonist met die achternaam.

Lodewijk van der Wulp - 3e generatie kolonisten

Lodewijk van der Wulp trouwt met de kolonistendochter Cornelia Lawende en dit echtpaar wordt per 14 augustus 1862 aangesteld als opvolgers op de hoeve van stiefvader Cornelis Oosterveen en moeder Maria Hendrika Zorn.

Zoals gebruikelijk nemen zij de ouders als ingedeelden in huis, maar dat is van heel korte duur want Cornelis Oosterveen overlijdt al op 27 september 1862 en Maria Hendrika Zorn op 11 oktober 1862.

Van de stamboeken na 1859 zijn wel scans, maar die heb ik niet bekeken. Voor onderzoekers die dat wel willen doen: volgens de kolonistendatabase woont het gezin op:
hoeve 90 in invnr 3000,
hoeve 140 in invnr 3008,
hoeve 140 in invnr 3009,
hoeve 140 in invnr 3010,
hoeve 140 in invnr 3011, en
hoeve 140 in invnr 3012.

Kolonistendatabase

Ik neem hier alleen de gegevens over van de kolonistendatabase:

Lodewijk van der Wulp is dus (zie hiervoor) geboren 13 januari 1833, hij zal overlijden op 18 januari 1919. Zijn echtgenote:

Cornelia Lawende is geboren 21 februari 1837 te Frederiksoord en zal overlijden 25 maart 1878. Ze krijgen de volgende kinderen:

● Thomas van der Wulp, geboren 1 juni 1863. Hij vertrekt op mij niet bekende datum van de kolonie en wordt timmerman bij het Staatsspoor.
Anna Catherina van der Wulp, geboren 18 februari 1865. Zij vertrekt op 2 februari 1885 en is dan dienstbaar te Nijmegen.
Cornelis van der Wulp, geboren 11 maart 1867. Hij vertrekt op 15 augustus 1892 als spoorarbeider naar Koog a/d Zaan.
Johannes van der Wulp, geboren 27 november 1869, Hij gaat op 1 september 1884 met verlof naar Groningen (volgens de kolonistendatabase naar het doofstommenInstituut oftewel het Guyot-instituut). Later blijft hij op de kolonie en komt hij in de ouderenvoorziening Rustoord. Hij overlijdt daar op 4 november 1943.
Maria Hendrika van der Wulp, geboren 11 december 1871. Zij is op 1 januari 1902 gehuwd in Duitsland.
Jan Philip Jacobus van der Wulp, geboren 16 november 1874, maar hij overlijdt al op 10 april 1876.


Waarmee ik denk alle Van der Wulps in de kolonie wel gecovered te hebben, Behalve dat er ooit eentje in het bedelaarsgesticht gezeten heeft, die staat hier, maar die komt uit Amsterdam dus dat zal geen familie zijn.

Tenslotte
Voor mensen die verder willen kijken dan mijn aantekeningen lang zijn naar het leven van de Van der Wulps in de kolonie, is hier een lijst met brieven van 1820 tot 1834 waarin de achternaam 'Wulp" voorkomt. Dat zal nog een hele uitzoekerij zijn, maar dat vertrouw ik graag toe aan familie-onderzoekers.