Willem Vreeling

De 'Regenten van het Gereformeerd Weeshuis' te Monnickendam zijn de eersten die, op 23 november 1819, met de Maatschappij van Weldadigheid een A-contract afsluiten. Zie een uitleg over A=contracten op deze pagina. Op grond daarvan mogen zij als de kolonie Willemsoord klaar is, op 1 juni 1820, meerdere weeskinderen en gezinnen daar naar toe sturen.

Tot de gezinnen die op die 1 juni te Willemsoord arriveren behoort dat van Willem Vreeling en Klaartje Hartwijk. De naam van eerstgenoemde komt in de kolonieadministratie ook voor als Vrieling en Vreelink.