Johannes Laurentius van der Linden van Sprankhuizen, eventjes wijkmeester in de
kolonie Veenhuizen

Volgens zijn eigen zeggen is Johannes Laurentius van der Linden van Sprankhuizen in 1826 wijkmeester bij het derde gesticht te Veenhuizen. Dat zal dan wel waar zijn, er zijn zoveel besluiten met aanstellingen van personeel dat er allicht eentje tussen zal zitten waar hij benoemd wordt. De personeelsregisters zijn in die tijd nog niet op orde.

Het enige dat ik heb is een sollicitatiebrief van Johannes Laurentius naar een andere functie. Die brief is gericht aan de directeur der koloniŽn en begint zo:Geen slecht handschrift. De brief is gedateerd 27 september 1826 en bevindt zich in invnr 961 (daarvan zijn geen scans) in het mapje 1826. NB: Hij ondertekent dus met de verkorte naam 'van der Linden'.:


Aan
Den Weled. Gestr. Heer
den Heer W. Visser
Directeur der KoloniŽn

Geeft met verschuldigden Eerbied te kennen
de ondergetekende J.L. van der Linden van Sprankhuizen
Wijkmeester bij het 3e Etablissement Veenhuizen

Dat hij ontwaar is geworden, dat er bij het geseijt Etablissement eenen winkel zouden worden daargesteld en er dientengevolgen eenen winkelier zoude benodigd zijn.

Dat hij zich vleijt de vereischte bekwaamheid tot dien post te bezitten en zich alzoo gaarne met den zelven vereerd zag.

Redenen waarom hij suppliant te rade is geworden zich tot uwEG te wenden met zeer ootmoedig verzoek.

Dat het uwEG goedgunstig behagen mogen op hem ondergetekende bij de eventuele benoeming van eenen winkelier een gunstig oog te willen vestigen.

het welk doende
J.L. van der Linden vs

Veenhuizen den 27 september 1826

Geemployeerde

Op de brief is niet aangetekend of de sollicitatie succesvol is verlopen. En als hij een paar maanden later, op 25 januari 1827, te Almelo in het huwelijk treedt, wordt alleen vermeld dat hij 'geemployeerde bij de Maatschappij van Weldadigheid, wonende te Veenhuizen' is en niet welke functie hij daar uitoefent.

Bij dat huwelijk wordt vermeld dat hij een zoon is van de 'predikant bij de hervormde gemeente te Tolbert' en dat hij 'ruim zevenentwintig jaren' oud is. Dat klopt, familie-onderzoekster Marga van der Torre liet mij weten dat hij 15 maar 1799 is geboren te Nijeveen.

Zussen koppelen

Dat huwelijk heeft trouwens een sterk koloniegeurtje, want hij trouwt met Gezina Swam en dat is de oudere zus van Hendrika of Hendrina Swam, de echtgenote van de adjunct-directeur bij het derde gesticht Adrianus de Geus. Voor meer over hem zie hier.

Hendrika of Hendrina heeft wel meer zusters in de aanbieding. Later in datzelfde jaar, op 20 september 1827, trouwt haar jongere zus Gerritdina Swam met de onderdirecteur van het derde gesticht Cornelis Wilhelmus Rensing. Voor familiebezoek hoeven ze allemaal niet ver te lopen.

Deurwaarder

Als in 1828 het oudste bewaard gebleven personeelsregister (invnr 997, ook geen scans) begint, is er bij het derde gesticht geen Van der Linden of Van der Linden van Sprankhuizen te bekennen. Vermoedelijk is hij kort na zijn huwelijk uit de kolonie vertrokken. Het eerste kind uit dat huwelijk wordt op 17 maart 1827 te Almelo geboren, de plaats waar zijn echtgenote vandaan komt en haar vader 'metselaarsbaas en aannemer' is.

Johannes Laurentius van der Linden van Sprankhuizen staat later te boek als deurwaarder. Dat is toch wat hoger dan wijkmeester of winkelier.