Nicolaas Hofman komt als wees uit Tholen, wordt kwekeling en dan onderdirecteur binnen en boekhouder bij het Instituut te Wateren en later boekhouder op de Ommerschans

Nicolaas Hofman komt samen met zijn twee jaar oudere broer Johannes en nog een heleboel weeskinderen uit Tholen op 15 juni 1823 in de koloniŽn aan. Zie over het oproer rond hun reis pagina 17 van De kinderkolonie en het bovenste gedeelte van deze pagina.


Nicolaas zal dan zo'n zestien jaar oud zijn en hij wordt in huis gedaan bij het gezin van de proefkolonist Nak, zie daarvoor deze pagina en vandaar kun je desgewenst doorklikken naar pagina's met meer informatie over Frans Nak en gezin.


Wateren

Op 28 juni 1824 wordt Nicolaas, evenals zijn broer, uitverkoren als een van de eerste leerlingen van het net opgerichte Instituut voor Landbouwkundige Opvoeding te Wateren. Meer informatie over dat Instituut, waaronder een plattegrondje en een plaatje, is te bereiken via deze pagina.

Eind 1824 schrijven Nicolaas en zijn broer brieven naar het thuisfront die tonen dat ze erg gelukkig zijn met hun bestaan in Wateren. De regenten in Tholen zijn daar zo blij mee dat ze er publiciteit over willen maken. Zie daarover en voor de brieven zelf op deze pagina.


Registratie

Broer Johannes Hofman keert in 1826 terug naar Tholen, maar Nicolaas blijft in Wateren. Hij staat op folio 1 van het register van kwekelingen met invnr 1610 dat loopt van 1828 tot 1831. Eerst met kwekelingnummer 3, dan met kwekelingnummer 6.

Vanaf 1829 staat hij ook in het nieuw aangelegde stamboek van alle koloniebewoners die op contract geplaatst zijn met invnr 1389. Hij heeft het B-nummer 888 en staat op scan 291. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn.


Betrekking

Hij staat met kwekelingennummer 6 in het kwekelingenregister met invnr 1584 dat loopt van 1832 tot 1835. NB: Van de kwekelingenregisters zijn helaas geen scans.

Maar in dit register is hij doorgehaald met de mededeling dat hij per 31 augustus 1833 als kwekeling ontslagen is. Hij heeft een betrekking per die datum, hij is Onderinstituteur van het Instituut te Wateren tevens belast met de boekhouding. Na enige tijd heet die functie 'Onderdirecteur binnen en boekhouder'. Zie voor de inrichting van het personeelsbestand van het Instituut deze pagina.


Huwelijk

Hij verdient dan 260 gulden per jaar en dat is helemaal niet slecht, dat is een salaris waar je een gezin van kunt onderhouden. De preciese datum van het huwelijk weet ik niet, maar in het personeelsregister met invnr 998 op folio 92 (daarvan zijn ook geen scans) is hij plotseling vergezeld van Neenske Tijes (of Tijssen) Hornstra. Afkomstig uit De Knijpe in Friesland.

Terwijl ze in Wateren wonen klust Neenske volgens het register met invnr 1007 bij als 'waschmeid' voor de leerlingen van het Instituut. Zie het stukje over haar op deze pagina. Een paar jaar later zal een zus van haar trouwen met een andere employť bij het Instituut, de onderdirecteur voor de landbouw Adriaan Hendrikse, zie hier.


Ommerschans

Na drie jaar wordt Nicolaas per 30 november 1836 benoemd tot boekhouder op de Ommerschans. Dat verdient zes gulden per week, dus 312 per jaar, en daarmee gaan ze er op vooruit. Ze verlaten Wateren om er nooit meer terug te keren.

Op folio 42 van het personeelsregister met invnr 998 staat een overzicht van het gezin en dat neem ik hieronder over:


Gezinssamenstelling

Nicolaas Hofman is volgens de lang niet altijd betrouwbare kolonieadministratie geboren 19 april 1807 als zoon van Frederik Hofman en Sara van Doeselaar. Hij is getrouwd met:

Neenske Tijes Hornstra, geboren 28 september 1811 als dochter van Tijs Alberts Hornstra en Trijntje Lubberts Eppinga. In het register staan de volgende kinderen:

Wilhelmina Frederika Hofman, geboren 12 juni 1835 te Wateren. Zij zal vertrekken om 'te gaan dienen' op 1 mei 1854,
Catharina Sara Hofman, geboren 21 oktober 1837,
Frederik Nicolaas Hofman, geboren 2 april 1840,
Albert Tijsses Hofman, geboren 27 augustus 1842,
Tijs Alberts Hofman, geboren 22 januari 1846, en
Johannes Hofman, geboren 9 april 1849.

Nicolaas werkt er nog als eind 1859 de Staat het gesticht op de Ommerschans overneemt van de Maatschappij van Weldadigheid. Voor zover ik weet blijft hij er dan gewoon werken. Echtgenote Neenske overlijdt te Ommerschans 4 oktober 1861, Nicolaas Hofman op 16 juni 1868.