Frederik Farenkamp en zijn gezin, in 1822 relatief jong in de vrije kolonien gekomen en er altijd gebleven

In de kolonistendatabase staat dat Frederik Farenkamp op 21 juni 1821 in de kolonie aankomt, maar dat klopt niet. Het is een jaar later, 21 juni 1822, als het gezin Farenkamp uit Den Haag de vrije koloniën binnentreedt. Zonder heel hoog te klimmen of heel diep te dalen, blijft Frederik Farenkamp zijn hele verdere leven vrije kolonist. Van de zeven kinderen trouwen er vier met kolonistenkinderen.

Het is niet helemaal duidelijk waar ze in de eerste jaren precies wonen. Op deze pagina met de oogstresultaten 1821 van Wilhelminaoord, waarbij gebruik gemaakt is van een tabel met hoevenummers uit het maandblad de Star, staat hij bij hoeve nummer 74. Volgens de site koloniehuizen beginnen ze op hoeve 101 van Wilhelminaoord. Op dat nummer vind ik ze ook vanaf het moment dat er stamboeken bewaard zijn, maar dan hoeve 101 van Frederiksoord (dus niet Wilhelminaoord).

Stamboek

Het bedoelde stamboek van Frederiksoord, dat begint omstreeks 1824 en loopt tot 1828, heeft inventarisnummer 1346. Zie bovenaan de pagina hoe de scans van dit en andere invnrs te bereiken en voer in dit geval rechts onderaan scannummer 36 in. Blijf daar even, want van daaruit neem ik de gegevens van de familie over:

Gezinssamenstelling

● Frederik Farenkamp is volgens de kolonieadministratie geboren op 17 oktober 1795. Bij aankomst is hij dus 25 jaar en daarmee is hij een van de jongste aankomende kolonisten ooit.

● Zijn echtgenote heet Geertrui Hendrika Breedveld en is volgens de kolonieadministratie geboren op 5 februari 1789.

Ze hebben op het moment van aankomst twee kinderen:
Cornelia Johanna Willemina Farenkamp, geboren op 2 januari 1818, en
Angenita Jacomina Farenkamp, geboren op 19 oktober 1819.

Daar komen er op de kolonie gestaag bij. In dit stamboek staan:
Willemina Hendrica Farenkamp, geboren op 30 december 1822,
Johannes Machiel Farenkamp, geboren 15 november 1824, en
Magdalena Jacoba Farenkamp, geboren 25 september 1826.

Op contract

Het gezin is hervormd en ze zijn in de kolonie geplaatst op grond van het contract nummer 37 onder de letter A tussen de Maatschappij en de Diakonen der Nederlandsche Hervormde Gemeente. Zie deze pagina voor een uitleg over A-contracten.
Dat is een extra bewijs dat ze in 1822 en niet in 1821 aangekomen zijn, want het bedoelde contract is afgesloten in maart 1822. En in dit stamboek is ook als aankomstdatum 21 juni 1822 genoteerd.

Ingedeelde

Als laatste uit invnr 1346: het gezin heeft als bijna alle koloniale families ook een ingedeelde in huis:

Cornelis Hoed is geboren 11 december 1809, afkomstig uit Zaandam en sinds 18 augustus 1824 in de kolonie.

In het volgende stamboek, invnr 1347, dat loopt van 1828-1830, staan ze bij hoeve 114. Hoe dat kan weet ik ook niet. Aan de gezinssamenstelling verandert niets, maar ingedeelde Cornelis Hoed verlaat hen op 15 december 1828 om naar een andere hoeve te gaan en vandaar kan hij bij zijn vader wonen, zie deze pagina.

Invnr 1348

Het stamboek met invnr 1348, dat loopt van 1830 tot 1835, meldt meer wijzigingen..

Er komt een kindje bij:
Willem Frederik Farenkamp, geboren 16 oktober 1830. Dat zijn de voornamen van koning Willem I, dus die naamgeving wekt de indruk dat vader en moeder Farenkamp nogal koningsfans zijn?

Er zijn twee ingedeelden die korte tijd bij het gezin verblijven en daarna verhuizen de Farenkamps - man, vrouw en zes kinderen - op 20 september 1832 naar hoeve 96 van Frederiksoord, tegenwoordig Koningin Wilhelminalaan 26, zie deze pagina voor de bewoningsgeschiedenis van dat huisje.

Vreemd

Het staat op scannummer 98 van hetzelfde invnr 1348. Twee dingen hier zijn vreemd:

- als datum dat ze de hoeve betrekken is genoteerd 21 september 1832. Dat zou betekenen dat ze er een dag over gedaan hebben om van hoeve 114 naar hoeve 96 te lopen? Lijkt me onwaarschijnlijk.

- en dat op diezelfde dag van de verhuizing nog een kind wordt geboren:

Floris Farenkamp, geboren op 21 september 1832.

Koloniehuwelijk-1

Ook in het daaropvolgende stamboek Frederiksoord 1835-1841, invnr 1349, voer als scannummer 97 in, staan ze op dit adres. Er verandert weinig, alleen dochter Angenita Jacomina verlaat op 30 mei 1839 het ouderlijk nest en de kolonie. Dat lijkt een niet helemaal juiste datumvermelding, vermoedelijk is ze eerder weggegaan want ze is al op 5 mei 1839 te Vledder in het huwelijk getreden met Sjoerd Duiker, zoon van de kolonist uit het Friese Workum. Zie over die familie deze pagina.

In het stamboek Frederiksoord 1841-1848, invnr 1350, voer als scannummer 103 in, beginnen ze ook op de Koningin Wilhelminalaan 26, maar gebeurt er meer. Dochter Cornelia Johanna Willemina heeft verkering gekregen met de kolonistenzoon Cornelis van den Berg. Vier jaartjes ouder dan zij en oorspronkelijk afkomstig uit Vlaardingen.

Koloniehuwelijk-2

Ze trouwen op 7 oktober 1841 en per die datum volgt Cornelis van den Berg zijn gelijknamige vader op als kolonist. Het stel bewoont hoeve nummer 83 in Frederiksoord, op scan 89 van hetzelfde stamboek. Maar op 8 oktober 1841, dus zegge en schrijve één dag na het huwelijk, wordt hun zoon Philippus Cornelis van den Berg geboren. Dat is wel erg snel, met als gevolg dat de Raad van Policie en tucht in de Gewone Koloniën zich op 12 februari 1842 over de zaak buigt. Zie een samenvatting.

Het in die tuchtzaak genoemde verzoek van de raad om ze vrijuit te laten gaan wordt door de permanente commissie gehonoreerd. Hier gaat de Maatschappij volledig tegen haar eigen geloof in! Normaliter worden getrouwde stellen die te snel na hun huwelijk een kind krijgen, net zo zwaar gestraft als ongehuwd zwangeren, dat wil zeggen met verbanning naar de strafkolonie op de Ommerschans.

Heen en weer

Op 15 juli 1846 verlaat het gezin Farenkamp, met nu nog vijf kinderen in huis, hoeve 96 oftewel Koningin Wilhelminalaan 26, en de kolonie Frederiksoord. Ze gaan naar hoeve 16 van Wilhelminaoord.

In het stamboek Wilhelminaoord 1841-1848, invnr 1356 en voer als scannummer 16 in, blijkt dat uitermate kortstondig. Al op 24 september 1846, dus na net twee maanden, gaan ze weer naar Frederiksoord, hoeve 129.

Tuchtraad

Dus terug naar invnr 1350 en voer paginanummer 136 in, waar we zien dat er verder niets gebeurt. Wel moet zoon Willem zich bij de tuchtraad van 26 november 1846 verantwoorden voor baldadigheid aan een kolonistenwoning. Hij en zijn medeplichtigen worden betrapt door jongens die zich in een sloot verborgen hadden. Het kost Willem drie dagen opsluiting in de strafkamer op de kolonie.

Dat is echter dan ook de laatste maal dat iemand van de familie zich voor het tuchtcollege moet verantwoorden - althans wat ik ben tegengekomen - zodat we als voorzichtige conclusie mogen stellen dat ze vermoedelijk een best braaf gezin zijn.

Koloniehuwelijk-3

In het laatste stamboek tenslotte, want verder dan 1859 ga ik niet, Frederiksoord 1848-1859, invnr 1351 en voer paginanummer 139 in, begint het huis leeg te raken:

■ zoon Johannes Machiel overlijdt op 21 februari 1848, op de leeftijd van dertien jaar.

■ dochter Willemina Hendrica trouwt op 7 november 1850 met Arie Veldmeijer, zoon van een Dordrechtse kolonist. Arie Veldmeijer is per oktober 1850 aangesteld als zaalopziener in het eerste of kindergesticht te Veenhuizen (invnr 998 folio 51, daarvan zijn geen scans) en dat is dus waar hij en Willemina Hendrica gaan wonen. Ze zal daar na negen jaar overlijden en wordt een van de weinigen die op de begraafplaats van Veenhuizen - het vierde gesticht - een grafsteen heeft, zie deze link.

Koloniehuwelijk-4

■ moeder Geertrui Hendrika Breedveld overlijdt 30 november 1852.

■  zoon Willem Frederik trouwt op 27 april 1855 met Hendrika van den Berg (inderdaad, een zus van de hiervoor genoemde Cornelis). Willem Frederik wordt kolonist en zal dat zijn hele leven blijven. Uiteindelijk gaat hij naar Rustoord, de bejaardenvoorziening van de Maatschappij.

Tenslotte

Er zijn dan nog vader Farenkamp, dochter Magdalena Jacoba en zoon Floris. Aan de stamboeken na 1859 begin ik niet en dus haal ik de verdere gegevens uit de kolonistendatabase:

■ Frederik Farenkamp zal op de kolonie overlijden op 14 juli 1877, dus 81 jaar oud.

■ Florus Farenkamp volgt hem dan op als kolonist en

■ Magdalena Jacoba woont bij Floris in. Beiden blijven ongehuwd en overlijden in 1906.

Voor onderzoekers

Nog enkele plekken op de site waar Farenkamp eventjes voorkomt:

■ de Kleine Raad van 16 april 1831;

■ de pagina over Amersfoortse ingedeelden, en

■ de Kleine Raad van 10 juli 1841.

En helemaal tenslotte voor degenen die verder onderzoek willen doen een lijstje waar de naam voorkomt in de post van de permanente commissie van 1818-1834. Er is ook één vermelding als Fahrenkamp.