Het gezin van Klaas Pieters Dijkstra en Klaaske Egberts Kiestra, de meest succesvolle van de kolonisten uit Dokkum

In februari 1820 sluiten de 'Algemeene Armenvoogden' uit Dokkum een contract met de Maatschappij van Weldadigheid voor het plaatsen van drie weeskinderen in de kolonie. Dat contract staat bekend als 'onder de letter A, nummer 11'. Zie hier voor een uitleg over A-contracten en vandaar kun je doorklikken naar een lijst met alle afgesloten A-contracten.


Daarbij mag ook een gezin opgezonden worden. Hieronder een stukje uit het contract, waar dat gezin al is ingevuld. Inderdaad, dat van Klaas Pieters Dijkstra en Klaaske Egberts Kiestra:


Op 20 augustus 1820 arriveren de wezen, een 'huismoeder' die voor ze gaat zorgen en het gezin van Klaas Pieters Dijkstra. In invnr 1343 bevindt zich een 'Nominative Staat' van de aankomsten op die dag waarop ze allemaal vermeld staan.

We vinden het gezin in het oudste bewaard gebleven stamboek van Willemsoord, met invnr 1407, dat ik behandel op deze pagina, op hoeve 96. Dat is tegenwoordig het Koloniepad bij De Pol, het gebied dat later de 'Jodenhoek' zal worden, zie dit kaartje.

Gezinsgegevens

Uit dit stamboek met invnr 1407 neem ik de familiegegevens over:

Klaas Pieters Dijkstra is volgens de op dit punt lang niet altijd betrouwbare kolonieadministratie geboren op 21 maart 1787. Hij is getrouwd met:

Klaaske Egberts Kiestra, volgens diezelfde bron geboren 4 juni 1779. Het echtpaar heeft de volgende kinderen:

IJtje of Fietje Dijkstra, geboren 15 oktober 1806, zeer ruim voor het huwelijk (in 1813) van Klaas en Klaaske; zou die dan niet Kiestra moeten heten?
Lena Dijkstra, geboren 16 mei 1810, hiervoor geldt hetzelfde. Als zij in 1832 wil trouwen, blijkt er nergens in de Friese registers een doopbewijs te vinden en moet er een 'akte van bekendheid' aan te pas komen. Tegen die tijd noemt ze zich overigens Mechelina in plaats van Lena, nog later wordt dat Muschelina,
Dirk Dijkstra, geboren 10 juli 1816, wiens voornaam ook als Durk voorkomt,
Dieuwke Dijkstra, ook geboren 10 juli 1816, een tweeling dus,
Pieter Dijkstra, geboren 6 mei 1820, en derhalve drie maanden oud als ze in Willemsoord aankomen.

Op hoeve 96 komt daar nog bij:
Anna Maria Dijkstra, geboren 21 november 1822.

Hoevenaar

Op het land rond de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen staan grote boerderijen. De bewoners daarvan worden in eerste instantie 'vrijboeren' genoemd, maar daarna altijd 'hoevenaars' of 'bouwboeren'. Ze worden geselecteerd uit de vrije kolonisten en het zijn altijd de beste werkers onder hen die zo'n positie krijgen.

Op 19 december 1823 (volgens de kolonistendatabase) wordt Klaas Pieters Dijkstra bevorderd tot hoevenaar bij de nog maar net opgestarte kolonie Veenhuizen. Daar zou wat correspondentie over moeten zijn tussen de directie in de kolonie die hem voordraagt en de permanente commissie, maar die heb ik niet gezien. Misschien ergens in de post oktober-december 1823, invnr 67, zie hier, of in de notulen van de permanente commissie, invnr 39 (daarvan zijn geen scans).

Hoevenaarsstamboeken

We vinden ze terug in het stamboek van hoevenaars bij het eerste gesticht te Veenhuizen met invnr 1367 (geen scans). Ze bewonen hoeve nummer 6. Daar staat als datum dat ze van Willemsoord naar Veenhuizen gingen 21 december 1823. Om mij onbekende redenen is de geboortedatum van Klaas veranderd in 13 mei 1788 en heet het oudste kind nu 'Jasje' met geboortedatum 15 oktober 1805. Die laatste gaat op 8 december 1827 met ontslag bij het gezin weg.

De hoevenaars worden ook bijgehouden in het stamboek van het eerste gesticht Veenhuizen met invnr 1571 en dat is wel op internet te raadplegen, klik hier, en vul rechtsonder het scannummer 112 in. Hier staan dan weer dezelfde gegevens als in het boek van Willemsoord. Maar als boerderijnummer staat er nu 5. Welk van de twee stamboeken betrouwbaarder is weet ik niet.

Schoonouders

Wat er in allebei die boeken NIET bij staat, is dat de hoogbejaarde schoonouders van Klaas Pieters Dijkstra hun laatste dagen bij hen slijten. Uit een artikel van Piet de Haan in De Sneuper, het blad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, blijkt dat de diaconie van de hervormde kerk in Dokkum in 1824 geld geeft voor de verhuizing naar Veenhuizen van die ouwetjes.

Bij de arbeidersgezinnen staan ze niet, bij de bedelaars staan ze niet, over de weeskinderen en de militaire veteranen hoeven we het niet te hebben... Er is maar één denkbare plek in Veenhuizen waar de twee naartoe gegaan kunnen zijn, en dat is de hoeve waar hun dochter Klaaske woont met hun schoonzoon Klaas Pieters Dijkstra. Alleen heeft niemand de moeite genomen dat aan te tekenen in de registers van hoevenaars.

Deze nevenfunctie als 'hospice' duurt niet vreselijk lang. Op 25 januari 1826 overlijdt Egbert Sakes Kiestra, de vader van Klaaske, te Veenhuizen, 85 jaar oud. Op 25 mei 1827 overlijdt zijn echtgenote Itje Jans Klaversma, 76 jaar oud.

B-nummer 284

In invnr 1571 staat voor het eerst een nummer bij Klaas Pieters Dijkstra, namelijk 284. Dat is het vanaf 1829 aan alle op contract geplaatste koloniebewoners toegekende B-nummer waarmee ze op te zoeken zijn in het stamboek met invnr 1389, met in sommige gevallen aanvullende informatie in invnr 1391.

In het invnr 1592 (geen scans) worden de oogstresultaten van de boerderijen bij het eerste gesticht Veenhuizen over de jaren 1826 tot en met 1828 vergeleken, maar daar word ik niet echt wijs uit. En op deze scan, invnr 86, wordt genoteerd dat er bij de boerderij van de familie - hier staat ook weer nummer 6 - twee paarden, vijftien koeien en honderd schapen zijn.

Naar Ommerschans

Het volgende stamboek van hoevenaars heeft invnr 1581 (geen scans) en zou de situatie van 1830 tot 1835 weergeven. Lena Dijkstra verlaat het gezin met ontslag op 22 mei 1831.

De rest van het gezin - hier staat derde gesticht hoevenummer 5 - wordt overgeplaatst. Op 16 september 1831 gaan ze over naar kolonie 5, dat is het gebied rondom de Ommerschans.

De hoevenaars daar staan van 1832 tot 1835 in het derde gedeelte van invnr 1584. Foto's daarvan staan op www.bonmama.nl. De familie Dijkstra bewoont hier boerderij nummer 15.

In 1834 verliest het gezin de twee jongste kinderen. Pieter Dijkstra overlijdt op 28 oktober 1834, zie hier, en Anna Maria Dijkstra op 13 december 1834, zie hier.

De inschrijving gaat verder in het hoevenaarsregister met invnr 1582. Zie de plaatjes op www.bonmama.nl. De familie staat eerst op folio 5. Dirk Dijkstra gaat in militaire dienst op 22 oktober 1836. Dieuwertje Dijkstra wordt 'gehuwd ontslagen' op 26 juli 1838 (zie onder)

Er zijn dan geen kinderen meer in huis.

Terug naar Veenhuizen

Klaas Pieters Dijkstra en Klaaske Kiestra worden op 15 juni 1839 weer overgeplaatst naar Veenhuizen. Ze staan dan op folio 17 (daarvan heeft bonmama geen foto's) van hetzelfde hoevenaarsregister met invnr 1582. Het nu kleine gezin krijgt ingedeelden in huis. Zoon Dirk keert terug van zijn militaire dienstplicht op 15 juli 1841. En daarna neemt hij de hoeve over van zijn ouders.

Het stamboek meldt: 'Den 25 Juny 1842 is de hoeve van den ouden Dijkstra op zijnen zoon Dirk overgeschreven welke is getrouwd met Maria Wilhelm'. Die heeft hij dan op de Ommerschans leren kennen, want daar woont haar vader, Johannes Wilhelm. Hij is ooit als arbeidershuisgezin in Veenhuizen gekomen, tot men ontdekte dat hij veearts was en in die hoedanigheid werd aangesteld op de Ommerschans. Zie over die familie op deze pagina.

Sjouke = Dieuwke ?

Het is op de kolonie gebruikelijk dat als een zoon zijn ouders opvolgt, die ouders als ingedeelden bij die zoon blijven wonen. Dat gebeurt ook hier, maar na een klein jaar verandert er iets.

Op hoeve nummer 2 bij de Ommerschans woont de familie Keizer, oorspronkelijk afkomstig uit Zaltbommel (folio 7 van invnr 1582). De koloniale stamvader Antonie Keizer overlijdt in 1836. Zijn zoon Gerrit Jan trouwt in 1838 met iemand die in invnr 1582 wordt genoteerd als Sjouke Dijkstra. Die Sjouke heeft dezelfde geboortedatum als de boven genoemde Dieuwke Dijkstra, dus ik neem aan dat het gewoon dezelfde is.

Relatie met Götz

Daarna overlijdt Gerrit Jan Keizer op 5 februari 1843. Waarschijnlijk ter versterking van het huishouden worden Klaas Dijkstra en echtgenote per 23 april 1843 ondergebracht op die hoeve. Ook tijdelijk daar gestationeerd wordt een kolonistenzoon uit de vrije koloniën Ferdinand Albrecht Götz. Zie over de familie Götz hun eigen pagina.

Die Ferdinand Albrecht Götz trouwt op 20 november 1844 met 'Sjouke Dijkstra', die in de huwelijksakte gewoon Dieuke heet. Het vervolg van dat huwelijk is te vinden op de pagina Götz.

Op 30 maart 1845 gaan Klaas Dijkstra en Klaaske Kiestra weer bij hun zoon Dirk wonen. In het hoevenaarsregister 1848-1859 met invnr 1583 (geen scans) wordt gemeld dat Klaaske Kiestra op 6 december 1855 overlijdt.

Rijkswerkinrichtingen

Klaas Pieters Dijkstra gaat op 31 december 1859 weer over naar 'het huisgezin zijner kinderen den wijkmeester Götz'.

En zowel het gezin van Götz als het gezin van zoon Dirk Dijkstra worden 'overgebragt onder de ambtenaarshuisgezinnen den 15 september 1861'.

Hoe dat zit zou ik echt niet weten, want dan is Veenhuizen niet meer van de Maatschappij van Weldadigheid maar van de Staat, en zijn er geen stukken meer in het Maatschappij-archief met toegang 0186, maar alleen in het archief van de Rijkswerkinrichtingen met toegang 0137.01 en dat is een heel andere tak van sport. Daar weet ik niets van, dat zullen anderen moeten uitzoeken.

Tot slot

Wel heb ik voor de dappere onderzoekers nog een lijst gemaakt van brieven in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid waarin op het eerste oog Klaas Dijkstra voorkomt. Garantie tot het hek en mijn excuses als het een andere Dijkstra blijkt te zijn, maar nooit geprobeerd is altijd mis. Bovenaan de pagina staat hoe deze invnrs te bereiken en het scannummer moet meestal worden gelezen als 'of omringende scans', dus ook even doorbladeren naar voren en achteren:

invnr 168 scan 447
invnr 171 scan 485
invnr 174 scan 110
invnr 180 scan 573
invnr 181 scan 262
invnr 200 scan 572
invnr 200 scan 723
invnr 203 scan 588
invnr 203 scan 957
invnr 210 scan 151
invnr 212 scan 796
invnr 224 scan 451
invnr 239 scan 491
invnr 248 scan 492
invnr 251 scan 315
invnr 251 scan 524
invnr 259 scan 485
invnr 260 scan 313
invnr 278 scan 366
invnr 295 scan 427
invnr 295 scan 694
invnr 301 scan 016
invnr 304 scan 610
invnr 314 scan 213
invnr 332 scan 332