Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

14 september 1847 N17: Magtiging tot het doen afgeven door den opziener der scholen van certificaten van bekwaamheid aan koloniale schoolonderwijzers of ondermeesters

Dit besluit zit in invnr 984 (geen scans). Eigenlijk wordt dit pas interessant als de genoemde brief van de directeur erbij genomen wordt, want dan valt te lezen naar aanleiding van welke kwestie dit besluit genomen wordt. Maar die brief heb ik niet gezien. Voor liefhebbers: hij zal zitten in invnr 343.

De Permanente Commissie,

Gelezen den brief van den Directeur der KoloniŽn van den 2 dezer N2550,

Besluit:

Autorisatie te verleenen tot het geven van certificaten van bekwaamheid, door den opziener der scholen, aan koloniale schoolonderwijzers of ondermeesters, ten einde zich, in voorkomende gevallen, ter bekoming van eenigen rang te laten examineren.