Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Besluit permanente commissie van weldadigheid 24 juli 1837 N28: Verhooging der tractementen van de onderwijzers der 1e en 2e klasse

Dit besluit van de permanente commissie, inventarisnummer 975, heb ik niet gezien, maar de gevolgen zijn te vinden in het personeelsregister met inventarisnummer 1007, mapje 4 - 1838:

Per 24 juli 1837 gaat de hoofdonderwijzer van Veenhuizen-1 Jan Hendrik Geraets van 400 naar 450 gulden per jaar.
De hoofdonderwijzer van Veenhuizen-3, Albert Schuurmans, waarschijnlijk ook, maar die zal kort erna uit dienst treden en de klerk heeft hem zo fanatiek doorgestreept dat het niet meer te lezen valt.

Per diezelfde datum gaan de hoofdonderwijzer van Willemsoord, Harmen Barend Otten, en die van Wilhelminaoord, Martinus Uhl, en die van de Ommerschans, Haijo Hoogstra, en die van Veenhuizen-2, Hendrik Jacob Flierman, van 350 naar 375 gulden per jaar.

Alle anderen blijven staan op het loon dat ze sinds 1832 genieten, zie dit overzicht.

De genoemde verhogingen zijn gelijk aan het voorstel dat Jan Hessels van Wolda heeft gedaan op 10 november 1836.