Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Rechtszaak Kniesenburg No 24: Dagvaarding van getuigen,
29 maart, 1 en 7 april 1843


NB: Op deze formulieren zijn gedeelten voorgedrukt, maar die zijn gewoon in de tekst opgenomen


IN  NAAM  DES  KONINGS !


Nr. 24
Pro Justitia

Requisitoir

Wij Officier van Justitie bij de Arrondissements-Regtbank te Assen, provincie Drenthe, requireren den Deurwaarder Hein ten Cate Jz. te Meppel te dagvaarden

 1. De Heer Coenraad Hulst, adjunct directeur in de koloniŽn der maatschappij van weldadigheid
 2. Hillegonda Klazina Vossebelt, dienstmaagd
 3. Adrianus van den Brink, arbeider, kolonist
 4. Arie Veldmeyer, adsistent weversbaas
 5. Auke de Vries
 6. Klaas Hamminga
 7. Frederik Karel Heintz, smidsknecht
 8. Lucas Faber, smid
 9. ÖÖ van Deelen, leerjongen
10. Willem Lodewijk Dammers, kolonist
11. Carolina Theodora Diverdina, koloniste
12. Hermina Suzanna Dammers, koloniste
13. Antonia Christina Dammers, koloniste, allen wonende te Frederiksoord, gemeente Vledder

om in persoon te verschijnen voor de Arrondissements-Regtbank te Assen, provincie Drenthe, oordeelende in Strafzaken, in hare gewone gehoorzaal te Assen in het Paleis van Justitie op Woensdag den twaalfden April eerstkomend, des voormiddags te tien ure, ten einde aldaar te worden gehoord als getuige in de zaak tegen

                                          Johannes Hermanus Kniezenburg

met toevoeging dat, in geval de getuigen op dien bepaalden tijd en plaats niet verschijnen, en van hunne wettige verhindering geen voldoend bewijs wordt geleverd, tegen hen de toepassing van artikel 176 en 177 van het Wetboek van Strafvordering zal worden gerequireerd.

Assen, den 29 Maart 1843
w.g. Thuessink van der Hoop
subst.

---------------------------------------------

Samenvatting van de rest:

Deurwaarder Hein ten Cate heeft 1 april de opdracht uitgevoerd met als toevoeging dat getuige nr. 9 Willem van Deelen heet en getuige nr. 13 Antonia Clazina en dat een aantal getuigen in het deel van Frederiksoord woont dat behoort tot Noordwolde, prov. Friesland.

Uilke Jelles Drijfhout, deurwaarder bij het Kantongeregt te Oldeberkoop, heeft in opdracht van de Officier van Justitie te Heerenveen op 7 april als 14e getuige gedagvaard:
Marten Andries Mandemaker, schipper te Noordwolde, wonende in zijn vaartuig, liggende in de vaart te Noordwolde.