Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad in de gewone kolonien gedurende de Maand Mei 1843Zaturdag den 6 Mei 1843

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

Vrouw Vogelzang, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Rotterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Derksen, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Zutphen voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Musegaas, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Johannes Hendrikus Wolfs, van kolonie N3, oud 20 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden, om buiten de kolonien te gaan dienen.
Is toegestaan.

Pieter den Ouden, van kolonie N3, oud 22 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden, om buiten de kolonien te gaan dienen.
Is toegestaan.

Vrouw Vellinga, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Leeuwarden voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Nord, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van zes dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Hafkamp, van kolonie N2, verzoekt met verlof te gaan met haar kind naar Amsterdam voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Neeltje, dochter van den kolonist van Leeuwen, van kolonie N2, oud 26 jaren, verzoekt uit de kolonie te mogen worden ontslagen, daar zij voornemens is een huwelijk aan te gaan.
De raad heeft geene bedenkingen tegen dit verzoek.

Art. 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er van Broekhuizen 20 cent en van Brouwer (kol 3) en Attes ieder 10 cent is moeten worden  ingehouden.
Dezelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 13 Mei 1843

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

Augustijn, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Bergen op den Zoom voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Martijn, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Formeer, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Bolsward voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

van der Woude, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan met zijne dochter, naar Groningen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Antje, dochter van den kolonist Broekhuizen, van kolonie N1, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te Amsterdam te gaan dienen.
is toegestaan.

Evers, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van drie dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Rijnbergen, van kolonie Ni, verzoekt het ontslag van de koloniŽn van hare dochter Aaltje, oud 23 jaren, daar zij voornemens is in het huwelijk te treden en zich in de gewone maatschappij een bestaan te verschaffen.
De Raad heeft geene bedenkint tegen dit verzoek.

Elisabeth Voogd, van kolonie N3, oud 20 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden, om bij den winkelier van der Ven te gaan dienen.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er van Vermeeren, Wesling en Engelman ieder 20 centen en van Rutten en van Kesteren ieder 10 cent is moeten worden  ingehouden.
Dezelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 20 Mei 1843

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

Dammers, van kolonie N2, verzoekt verlof voor zijne vrouw voor den tijd van veertien dagen, om naar Amsterdam te gaan.
Is toegestaan.

Klaas, Marie en Eva Onrust, allen van kolonie N2, verzoeken verlof te gaan naar Koog aan de Zaan voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming hunner besteders vertoond.

Jan Aaldrin en Lena Vries, beiden van kolonie N3, verzoeken met verlof te gaan naar Groningen, voor een tijd van veertien dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming hunner besteders vertoond.

De weduwe Hofman, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Peters en dochter, van kolonie N3, verzoeken met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Hilligje de Ruiter, van kolonie N4, verzoekt met verlof te gaan naar de Lemmer voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Venker van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van Attekum, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Jannetje Zandwijk, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

R.A. Boas, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

H. Hartog, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Breda voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Verver, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Leijden voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Temmen en dochter van kolonie N3, verzoeken met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Jacoba Scholten, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Boersma, van kolonie N2, verzoekt met verlof te gaan naar Collum voor den tijd van zes dagen.
Is toegestaan.

Wesseling, van kolonie N2, verzoekt verlof voor zijne dochter Naatje, voor den tijd van veertien dagen, om naar Monnickendam te gaan.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er van de Vries, wed Kuiter en Kranendonk, ieder 20 cent en van Veenman 10 cent is moeten worden  ingehouden.
Dezelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen en ter beoordeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven


Zaterdag den 27 mei 1843

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

Jan Duiker, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar de Ommerschans, voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

J.P. Vaubaillon, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar de Ommerschans, voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Van Limbeek en dochter, van kolonie N1, verzoeken met verlof te gaan naar de Smilde, voor den tijd van drie dagen.
Is toegestaan.

Van der Werg en zoon, van kolonie N1, verzoeken met verlof te gaan naar de Dedemsvaart, voor den tijd van zes dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Scholten, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

L. Frisken, van kolonie N3, verzoekt verlof voor zijnen zoon Adam voor den tijd van veertien dagen, om naar Zwolle te gaan.
Is toegestaan.

Elisabeth en Alijda Franken, beide van kolonie N1 verzoeken met verlof te gaan naar Assen voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Catharina Scholbroek, oud 26 jaren, vůůrdochter van den kolonist Harbrecht, van kolonie N1, verzoekt weder in het huisgezin harer ouders te mogen worden opgenomen, Zij is met behoorlijk ontslag den 15 July 1833 van de Ommerschans naar Amsterdam vertrokken.
De Raad heeft hiertegen geene bedenkingen.

De vrouw van G. van Os avan kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

J. de Jong, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Schokland voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Huibrecht de Willige, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Vlaardingen voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

L. Kramer, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar de Ommerschans voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Karel Mulder, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Landsbach, van kolonie N1, verzoekt voor zich en voor hare dochter verlof voor den tijd van veertien dagen, om naar Amsterdam te gaan.
Is toegestaan.

Antje, dochter van den kolonist C. Paterelly, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Gorinchem, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Lawende, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Rotterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er van Schrevendijk 40 cent en van Brpekhuizen en den bestedeling K. Onrust ieder 20 cent is moeten worden ingehouden.
Dezelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen en ter beoordeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven,

Art. 3. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze maand, en bevonden dat ieder hun getal voeren mest heeft aangemaakt.

Art. 4. Zijn ingekomen de opgaven van den stand des werks om en bij de huizen over deze maand, waarop geene gebreken zijn gevonden.


Voor eensluidende afschriften
De secretaris van den Kleinen raad
T.H.P. van Marle