Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Gedeeltelijke transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad, in de gewone kolonien gedurende de Maand Februarij 1842Zaturdag den 5 Februari 1842

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Cornelis, zoon van den kolonist C van Ham, van kolonie no 2, oud 20 jaren, verzoekt uit de koloniŽn te mogen worden ontslagen daar hij voornemens is, zich in de gewone Maatschappij een bestaan te verschaffen, en, vervolgens een huwelijk aantegaan met de dochter van de kolonist  de weduwe Deems.
De Raad heeft geene bedenking tegen dit verzoek.

In de kantlijk bijgeschreven: De direkteur is er tegen omdat hij te jong is en geen uitzigt op een bestaan heeft

Jacobus Verra, van kolonie no 2, oud 28 jaren, verzoekt uit de koloniŽn te mogen worden ontslagen, daar hij voornemens is, zich in de gewone Maatschappij een bestaan te verschaffen.
De Raad heeft geene bedenking tegen dit verzoek.

Art 2, Zijn ingekomen de lijsten van afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er bij Roffers 20 cent is moeten worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur van het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen ter beoordeeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven. - Roffers (?), 20 centen


Zaturdag den 12 Februari 1842

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

A. Spoel van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Assen voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

G. van der Hoeff van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Nijkerk voor den tijd van tien dagen.
Is toegestaan.

Art 2, Zijn ingekomen de lijsten van afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er geen gelden zijn behoeven ingehouden te worden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur van het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen ter beoordeeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven.-


Zaturdag den 19 Februari 1842

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Hendrikus Johannes van Olphen, van kolonie no 2, oud 25 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te 's Gravenhager te gaan dienen.
Is toegestaan.

Duiker, van kolonie no 1, verzoekt een verlofpas voor zijne dochter Lammigje, oud 20 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te Bozum, in Vriesland, te gaan dienen.
Is toegestaan.

Matteman en Broekman, beiden van kolonie no 3, verzoeken met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Hoiting, van kolonie no 3, verzoekt met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.


((NB: Vanaf hier heb ik de foto's niet meer en de rest zijn losse aantekeningen.))

- L. Hertog, verlof Breda
- Hendrikus van Agteren, verlof Hoogeveen
- Lippe Hart Poelstra, verlof Leeuwarden

Art 2. Schoollijsten
- Bakker 50 cent, Limbeek 20, weduwe Lensink, van Kesteren en Rutten 10, Feskes en van der Kleij 20, van Marle 10 centen

Zaturdag den 26 Februari 1842

Art 1.
- Kramer, verlof St Jansga
- Nijkerk, Spier, Wennik, Boas, Heyter, Porenez, Mennist, van den Berg, en Werkendam, allen kolonie 3, verlof Amsterdam
- Salm, verlof Zaandam

Art. 2. schoolverzuim
- Stoffels, Bezuije, Dekker, Jaspers en Vermeer, 20 cent
- de ingedeelde bij van Marle en van der Kleij 10 cent

Art 3. mestrapporten.
Art 4. staat des werks om en bij het huis