Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad, in de gewone kolonien gedurende de Maand July 1841Zaturdag den 3 July 1841

Alle leden zijn tegenwoordig

Art. 1: Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

D. Klaver van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan met zijne vrouw naar Harderwijk voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Haakmeester en vrouw van kolonie N1, verzoeken met verlof te gaan naar Ommerschans voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Maartje en Simon Boon & Maartje Wuister, allen wezen van kolonie N3, verzoeken met verlof te gaan naar Vlaardingen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming hunner besteders getoond.

Vrouw Vellinga van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Leeuwarden voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Sjoertje Klomstra, van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Veenhuizen voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Weduwe Nienkemper van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Noord... (mist stukje)

Art. 2.
Zijn ingekomen lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week
en bevonden dat er bij Krabbendam 20 centen zijn moeten worden ingehouden. Dezelver zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan de onder-directeurs afgegeven.

Zaturdag den 10 July 1841

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van den Adjunctdirecteur en den onderdirecteur Hoving welke door opneming van den goederen door den Heer Post zijn verhinderd.

Art. 1: Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

Vrouw Hensbergen van kolonie No 1, verzoekt de wederopneming in het huisgezin van hare dochter Wilhelmina oud 25 jaren welke vroeger tot hetzelve heeft behoord, doch door dienstbaarheid was ontslagen, en thans uit hoofde van ziekte is terug gekomen.
De Raad stelt dit verzoek gunstig aan de Permanente Commissie voor, daar zij uit hoofde van herhaalde bloedspuwingen niet in staat is te dienen.'

Lipje de Vries ingedeelde bij Landsbach in kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Wevershoofd voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan hebbende zij de toestemming van hare besteders vertoond.

Naatje Hilkemeijer van kolonie N1, oud 21 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te Steenwijk te gaan dienen.
Is toegestaan.

Art 2,
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week benevens die van achtergeblevene Cathicisanten, waarop bij Van Belkum, van der Boor, Zorn, Schrevendijk, Eckhardt, Farenkamp en Bakker ieder 20 centen zijn moeten worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunctdirecteur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan de onder-directeurs afgegeven.Zaturdag den 17 July 1841

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1: Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

A. Hoen van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Enkhuizen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

H. Plomp van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

J. Friskes van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan naar Zwolle voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Dunninck van kolonie N1, verzoekt verlof voor zijne dochter Gerdina voor den tijd van veertien dagen naar Zwolle te gaan.
Is toegestaan.

Hendrica van Staai, ingedeelde bij Horst in kolonie N2, verzoekt met verlof te gaan naar Leeuwarden voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming harer besteders vertoond.(zie ook deze pagina)

Antje de Waard, ingedeelde bij Baas in kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Texel voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming harer besteders vertoond.

Vrouw de Vries, van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan met haren zoon Jan Dirk naar Purmerend voor de tijd van tien dagen.
Is toegestaan.

Johanna Aspelslag, dochter van den kolonist van dien naam van kolonie 3, oud 28 jaren welke vroeger tot het huisgezin heeft behoord, doch door dienstbaarheid in de gewone Maatschappij was ontslagen verzoekt wederom in de sterkte van dat huisgezin te worden opgenomen.
De Raad heeft geene bedenking tegen dit verzoek; daar zij in het huisgezin van dienst kan zijn.

Cornelis Keizer van kolonie no 3, verzoekt dat zijnen zoon Frederik, oud 22 jaren, welke bij de opzending van het huisgezin in Militaire Dienst was en dus niet tot hetzelve behoorde, en thans met paspoort is teruggekomen, in de sterkte van het huisgezin mag worden opgenomen.'
De Raad heeft hiertegen geene bedenking daar hij in het huisgezin van dienst kan zijn.

Cornelia Elstrodt van kolonie N1, oud 26 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te 's Gravenhage te gaan dienen.
Is toegestaan.

de weduwe van Driel van kolonie N 2, verzoekt met verlof te gaan naar Dordrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Art. 2:
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er bij van der Heide in kolonie N3, 20 centen zijn moeten worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunctdirecteur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan de onder-directeurs afgegeven.


Zaturdag den 24 July 1841

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1: Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

Stoffels van kolonie N2, verzoekt met verlof te gaan met zijne vrouw naar Zwolle voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Sjoukje Zantbergen ingedeelde bij A. van den Brink in kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Dokkum voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming harer besteders vertoond.

Art. 2:
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er bij Rutten 20 centen zijn moeten worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunctdirecteur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan de onder-directeurs afgegeven.

Zaturdag den 31 July 1841

Alle leden zijn tegenwoordig

Art. 1: Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

Huibregt de Willige van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan, met zijnen broeder Gerrit naar Vlaardingen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Broekman van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan, met haar zoontje naar Dusseldorp voor den tijd van drie weken.
Is toegestaan.

Van Hoogmoed van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van vier dagen, om zijnen zoon van het doofstommeninstituut te halen.
Is toegestaan.

Kniesenberg van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Rijnbergen van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Embden voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

de weduwe Latour van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Harlingen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.
 
vrouw Thoss van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar Harlingen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Art. 2:
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien voor den maand en bevonden dat ieder hun getal voeren heeft aangemaakt.

Art. 3:
Zijn ingekomen de maandelijkse opgaven van den staat des werks om en bij de huizen waarop geene gebreken zijn bevonden.

art 4:
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week, almede van achtergeblevene Catechisanten, en bevonden dat er om verschonende redenen geene gelden zijn behoeven te worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunctdirecteur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan de onder-directeurs afgegeven.

Voor eensluidend afschrift
de secretaris van de Raad
T.H.P. van Marle