Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand December 1836Zaturdag den 3 December 1836

Alle leden zijn tegenwaordig, met uitzondering van den Onderdirecteur Faaken, welke kennis heeft gegeven van zijn achterblijven.

Art. 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Geene kolonisten verschenen zijnde, is men overgegaan tot het nazien der schoollijsten van de vorige week, en bevonden, dat er bij Bleisie, Machielsen en Bagchus ieder 3 Nederlandse ponden brood is ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, en aan de Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende koloniën van de vorige maand, welke alléén aanduiden de hoeveelheid mest op dit oogenblik voorhanden. Bij het einde van deze maand kan men dus eerst zien of het bepaalde getal voeren is aangemaakt, waartoe de noodige modellen aan de OnderDirecteurs zijn afgegeven.Zaturdag den 10 December 1836

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Hulsbrink, van kolonie no 2, verzoekt met verlof te gaan met zijne vrouw, naar Staphorst, voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er bij van der Wals, de Plot, Mulder, Hilkemeijer, Brinkman, Aldhoff, Geijtenbeek, van der Hulst, Bleisie, Bagchus en Bating ieder 3 Nederlandse pond brood is ingehouden.Dezelve zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan den Onderdirecteurs afgegeven.

Art. 3. Nog komt binnen:

Boersma, van kolonie no 2, verzoekt met verlof te gaan naar Collum, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.


Zaturdag den 17 December 1836

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

vrouw Boon, van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Zwolle, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Liesbeth Bozer van kolonie no 2, verzoekt met verlof te gaan naar Stavoren, voor den tijd van 14 dagen.
Is geweigerd, daar zij geene toestemming van hare besteders kan vertoonen.

Bakema, van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Groningen, voor den tijd van 8 dagen.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er bij Peen, Polak en Leunissen ieder 2 Nederlandse pond brood is ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan den Onderdirecteurs afgegeven.Zaturdag den 24 December 1836

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Geene kolonisten verschenen zijnde, is men over gegaan tot het nazien der lijsten van de afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er bij Horst, Boersma, Vermeeten, Doodhagen, Verra, Beun, Leonard, Wed. Mooi, Wed. Puper, Stoffels, Horstman, Wesselman, Bremer, Scheffer, Faber, C. Smit, Hoomoedt, Leunissen en Peen ieder 3 Nederlandse pond brood is ingehouden.Dezelve zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeeling en beboeting aan den Onderdirecteurs afgegeven.Zaturdag den 31 December 1836

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.
Verschenen zijn:

J.F. van Akker van kolonie N3, verzoekt met verlof te gaan Femscheef provincie Oost Vlaanderen, voor den tijd van drie weken.
Is toegestaan

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien over deze maand en bevonden dat er bij de kolonisten welke twee koeijen hadden 7 voer aangemaakt is en bij die welke eene koe bezitten vier voer.

Art. 3. Zijn ingekomen de maandelijkse opgaven van den staat des werks om en bij de huizen, welke bevonden zijn als volgt:
Kol 1. Geen gebreken
Kol 2. van Duren en van der Sluis: geen vonder op het voetpad
- Goossen, Horst en Dirksen, de grep voor het huis niet schoon
- Vermeren, de weg voor het huis met gaten.
Verder geene aanmerkingen.
De kolonisten zijn allen aangezegd het gebrekkige te herstellen.
Kol 3. Bij alle kolonisten eenige kleine gebreken, welke niet voor na de vorst kunnen hersteld worden, en waarvoor dan ook zorg zal gedragen worden.

Art. 4.
Verder komen nog binnen:

A. Lagcher van kolonie N2, welke een verlof verzoekt voor de voordochter van zijne vrouw Johanna de Kok, oud 25 jaren, voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Steenwijk.
Is toegestaan

P. van der Korst van kolonie N2, verzoekt met verlof te gaan naar Zutphen voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Johanna Beekman van kolonie N1, verzoekt met verlof te gaan naar de Ommerschans voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.


Art. 5. Zijn ingekomen de lijsten van de afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er bij Boersma, Vermeeren, van Dalen, Verra, Beun, Leonard, Geijtenbeek, Blessie, den Ouden, Grietjehoek(?), Vorstman, Zwier, Hoomoedt, ieder 3 ponden brood is ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen en ter beoordeling en beboeting aan de Onder-Directeurs afgegeven.

Art 6.  De onderstaande kolonistenkinderen, allen van kolonie N1, verzoeken een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen bij koloniale ambtenaren, als:

Grietje de Vries van hoeve N12 oud 25 jaren

Johanna Catharina Francisca Uhl van hoeve N56 oud 27 jaren

Hermina Johanna Hilkemeijer van hoeve N115 oud 25 jaren

Mietje Brinkman oud 19 jaren en Elizabeth oud 17 jaren van hoeve N127 en

Grietje Mulder van hoeve N131 oud 21 jaren.

Zijn aan allen toegestaan.

Voor eensluidend afschrift
De secretaris van den kleinen raad
J.H.P. van Marle