Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone koloniën, gedurende de maand Mei 1834Zaturdag den 3 Mei 1834

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

H. Spier, van kolonie no 3, verzoekt eene verlofpas voor zijne dochter Klaartje, oud 19 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen te Meppel.
Is toegestaan.

Kooistra, van kolonie no 1, verzoekt eene verlofpas voor zijne dochter Antje, oud 19 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen te Noordwolde.
Is toegestaan.

Vrouw Smit, van kol no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen , voor den tijd van acht dagen.
Is eenige tijd uitgesteld.

P.H. Rusch, van kol no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Souverijn, van kol no 3, hoeve N34, verzoekt dat zijn dochter Johanna Hendrika, oud 20 jaren, uit de kolonien mag worden ontslagen.
De Raad meent dat verzoek ten gunstigste aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen, om daaraan gevolg te kunnen geven.

Volkera Hendrika Holstein, van kol no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Enkhuizen, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Siewertje Zwaan, van kol no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Hogenkarspel, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Geesje Alberts Muiser, voordochter van vrouw de Ruiter, van kolonie no 3, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen in Zuidveen.
Is toegestaan.

Vrouw van der Korst, van kol no 2, verzoekt om met verlof te gaan met haren zoon Adrianus naar Zwolle, voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Wed. Kruit, van kol no 2, verzoekt om met verlof te gaan met haren dochter Katharina naar Leijden, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. Geene aanmerkingen.
kol 2. Raaphorst één voer te min gemaakt. De Adjunct-Directeur neemt op zich, om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.
kol 3. Aspelslagh één voer mest te min gemaakt. De OnderDirecteur wordt last gegeven, om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.

Art. 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er geen brood is behoeven ingehouden te worden. Dezelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.Zaturdag den 10 Mei 1834

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van den OnderDirecteur Schuurer, welke van zijn achterblijven heeft kennis gegeven..

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Vrouw Bouman van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, met haren zoon Frans, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Johannes de Vries, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan
.
Klaasje van Putten, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Bolkenstein, van kolonie no 3, verzoekt verlof voor zijne vrouw. om naar Amsterdam te gaan, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Kleynée, van kolonie no 3, verzoekt verlof voor zijnen zoon Christiaan, om naar 's Hage te gaan, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

De vrouw van Johannes Scholten, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan met haren zoon Johannes, naar Amsterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Ynske Slinger, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Herenveen, voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Theresia van Akker, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Breda, voor den tijd van acht dagen.
Is uitgesteld.

Maria Hochepied, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

vrouw Peetsoldt, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Dortrecht, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Hendrik August Capelle, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Mollevanger, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Alkmaar, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. Geen aanmerkingen.
kol 2. Raaphorst het achterstallige voer nog niet bijgewerkt. Voor het overige geen aanmerkingen. De Adjunct-Directeur zal last geven, om het achterstallige in de volgende week bij te werken.
kol 3. Aspelslagh het achterstallige voer nog niet bijgewerkt. De OnderDirecteur zal mede last gegeven worden, om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week worde bijgewerkt.

Art. 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er geen brood is behoeven ingehouden te worden. Dezelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.Zaturdag den 17 Mei 1834

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van den Onderdirekteur Schuurer, welke geen kennis heeft gegeven van zijn achterblijven.

Art 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

G. J. van der Toorn, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Steenmetz, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Evenblij, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Hagedoorn, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Willempje Jans, ingedeeld bij den kolonist Zorn, in kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Vries, voor den tijd van acht dagen.
Is geweigerd.

J. Nieuwenhuizen, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen, met zijnen zoon Teunis, voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Duiker, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan met haren zoon Sjoerd, naar Workum, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Johannes, zoon van den kolonist Manenburg, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Haarlem, voor den tijd van veertien dagen.
Is geweigerd.

Pieter Dijkstra, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Bolsward, voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Art 2 - Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende koloniën, van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. geen aanmerkingen
kol 2. Raaphorst het achterstallige voer nog niet bijgewerkt. Letterie geen mest gemaakt. Voor het overige geen aanmerkingen.
kol 3. Aspeslagh het achterstallige voer nog niet bijgewerkt. Voor het overige geen aanmerkingen.

Art. 3 Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week, en bevonden, dat er geen brood is behoeven ingehouden te worden. Dezelve zullen aan den Adjunct-direkteur voor het Schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de Onderdirekteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 24 Mei 1834

Alleen zijn tegenwoordig de Adjunct-Directeur en de secretaris, zijnde de onderdirecteuren Faaken en Schuurer op reis, om koeijen te koopen

Art 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

J.S. Nord, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Neinburg(?) in Duitschland, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

J.G. Dijkstra, van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Dockum, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Wed. Langenberg, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Dortrecht, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van Eisden, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Dortrecht, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van Jacobus de Vries, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Dortrecht, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Weduwe Pelt, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Dortrecht, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Aaltje, dochter van kolonist Van Hemert, kol no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Dortrecht, voor den tijd van veertien dagen.
Is geweigerd, daar zij niet uit het huisgezin gemist kan worden.

Jantje van der Woude, ingedeeld bij de huisverzorger Ragius in kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Rotterdam, voor den tijd van veertien dagen.
Is geweigerd, daar zij geene toestemming van hare besteders kan vertonen.

Rompkje Laverman, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Leeuwarden, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Jan Kloppenburg, ingedeeld bij de kolonist Dijkstra in kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Leeuwarden, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Trijntje Schultz, ingedeeld bij fr kolonist Zwak in kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan, daar zij de toestemming harer besteders getoond heeft..

Vrouw van Leeuwen, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Wendelina Scholten, van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen, voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.


Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. Geen aanmerkingen.
kol 2. Het achterstallige van Raaphorst bijgewerkt, voor het overige geen aanmerkingen.
kol 3. Aspeslagh het achterstallige nog niet bijgewerkt

Art. 3 Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week, en bevonden, dat er geen brood is behoeven ingehouden te worden. Dezelve zullen aan den Adjunct-direkteur voor het Schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de Onderdirekteurs afgegeven ter beboeting.Zaterdag den 31 Mei 1834

Geen der leden tegenwoordig, als de Adjunktdirecteur, de heer van Marle met voorkennis afwezig, alsmede de onderdirekteur van kolonie no 1

Art 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

Vrouw van der Walle, van kolonie no 2, verzoekt om verlof voor drie maanden voor hare dochter Elizabeth, oud 21 jarn, om te dienen op de Smilde.
Is toegestaan.

Cornelis Boon, van kolonie no 1, verzoekt om verlof voor veertien dagen naar Zaandam.
Is toegestaan.

Vrouw Voogd, van kolonie no 3, verzoekt om verlof voor veertien dagen naar Amsterdam.
Is toegestaan.

Vrouw Bouman, van kolonie no 1, verzoekt om verlof voor veertien dagen naar Alkmaar.
Is toegestaan.

Vrouw Braun, van kolonie no 3, verzoekt verlof voor hare dochter Aaltje naar Haarlem.
Is toegestaan.

Vrouw Groen, van kolonie no 1, verzoekt verlof voor veertien dagen, met hare kleindochter Cornelia Zandwijk naar Vlaardingen.
Is toegestaan.

Vrouw van der Lucht, van kolonie no 1, verzoekt verlof voor veertien dagen naar Vlaardingen.
Is toegestaan.

Willemina Rosman, bestedeling van kolonie no 3, verzoekt verlof voor veertien dagen naar Vlaardingen.
Is toegestaan, nadat zij daartoe toestemming van harer besteders vertoond had..

Willem LaCroix, bestedeling van kolonie no 1, verzoekt verlof voor veertien dagen naar Utrecht.
Is toegestaan.

Vrouw Duiker, van kolonie no 1, verzoekt verlof voor veertien dagen naar Workum.
Is toegestaan.

Kalbe, van kolonie no 1, verzoekt verlof voor zijne vrouw voor veertien dagen naar Amsterdam.
Is toegestaan.

Vrouw Mulder, van kolonie no 1, verzoekt verlof voor veertien dagen naar Haarlem.
Is toegestaan.

Christiaan Modderman, van kolonie no 1, verzoekt verlof voor veertien dagen naar Zaandam.
Is toegestaan.

Johannes Meijer, van kolonie no 1, verzoekt verlof voor acht dagen naar Harlingen.
Is toegestaan.


Mestmakerij
kol 1. Geen aanmerkingen
kol 2. Geen aanmerkingen
kol 3. Aspelslagh het achterstallige bijgewerkt/


Maandelijksche rapporten van den staat des werks om en bij de huizen
kol 1. wijk 3, hoeve N122, de Vries, de tuin niet in orde.
kol 2. Geen aanmerkingen.
kol 3. Geen aanmerkingen.


Schoollijsten
Die van deze week zijn ingekomen, uitgezonderd van de bijschool in kolonie no 3. Van de vorige week zijn terug ontvangen en beantwoord.


Voor eensluidend afschrift
De secretaris van den Kleinen Raad
T.H.P. van Marle