Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien, gedurende de maand April 1833Zaturdag den 6e April 1833

Alle leden zijn tegenwoordig,  met uitzondering van den Onder-Directeurs Faaken en Schuurer; eerstgenoemde heeft hiervan alleen kennis gegeven aan den Adjunct Directeur.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

Timmermans, van kolonie N 3 verzoekt verlof voor zijne vrouw en dochter om naar s Hertogenbosch te gaan voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Petronella Lucassen, van kolonie N 1, oud 19 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Steenwijk.
Is toegestaan.

Vrouw Werf van kolonie N. 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Enkhuizen voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Hentz, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van der Heijden, van kolonie 1, verzoekt een verlofpas voor haren zoon Johannes, oud 21 jaren,voor drie maanden, te gaan dienen in Leijden.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt
Kol. 1 Geene aanmerkingen
Kol. 2 Geene aanmerkingen
Kol. 3 Geene aanmerkingen

Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen, van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct Directeur voor het Schoolonderwijs worden gezonden.
Die van deze week ingekomen beoordeeld, zullende aan de Onder-Directeurs worden gezonden ter beboeting.


Zaturdag den 13 April 1833

Alle leden zijn tegenwoordig

Art 1. Voorstellen verzoeken en klagten van  kolonisten

Verschenen zijn:

Vrouw Cohen, van kolonie N. 1, verzoekt verlof voor hare dochter Vrouwtje, oud 22 jaren, voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Meppel.
Is toegestaan.

Vrouw Benjamins van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Bolkenstein van kolonie N. 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Hoffman, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw de Visser, van kolonie N. 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Dordrecht, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw de Vries, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

van Vliet, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Gilles, zoon van den kolonist Hahn, van kolonie N. 1, oud 19 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Wapserveen.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien, van deze week, welke bevonden zijn  als volgt
Kol. 1 Geene aanmerkingen
Kol. 2 Geene aanmerkingen
Kol. 3 Geene aanmerkingen

Art 3. Zijn  ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden.
Die van deze week ingekomen beoordeeld en aan de Onder-Directeurs afgegeven ter beboeting.

Zaturdag den 20e April 1833

Alleen tegenwoordig de Adjunct Directeur en de Secretaris, hebbende de beide Onder-Directeurs kennis gegeven aan de Adjunct Directeur van hun achterblijven.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

W: Hahn, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Borne, voor den tijd van 8 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Verbeek, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Rotterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Berend Meijer, zoon van den kolonist J. B. Meijer, van kolonie N. 1, oud 18 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Wapse.
Is toegestaan.

Vrouw Kniezenburg, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Winkelhuis, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Kranendonk, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Katwijk aan Zee, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien, van deze week, welke bevonden zijn  als volgt
Kol. 1 Geene aanmerkingen
Kol. 2 Geene aanmerkingen
Kol.3 Nord geen mest gemaakt, R. de Vries komt twee voer te kort, zoo ook A. de Bruin voor het overige geene aanmerkingen.
De Onder Directeur zal opgedragen worden om het achterstallige in de volgende week te doen bijwerken.

Art 3. Zijn  ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden.
Die van deze week ingekomen beoordeeld en aan de Onder-Directeurs gezonden ter beboeting.


Zaturdag den 27 April 1833

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van den Onder Directeur Schuurer, welke met voorkennis van den Adjunct Directeur is achtergebleven.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Vrouw Evenblij, van kolonie N. 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Klijn, van kolonie N. 3, verzoekt om met verlof te gaan naar s Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Steenmetz, van kolonie N. 1, verzoekt verlof voor zijne vrouw  om naar Amsterdam te gaan voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

J: van der Heide, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Leijden voor den tijd van acht dagen.
De Raad kan dit verlof niet toestaan, daar genoemde persoon moeijelijk gemist kan worden uit de fabriek, waarom zij dit aan de beslissing van den Heer Directeur overlaat.

In de kantlijn bijgeschreven: Later toegestaan door den Directeur, om dat van der Heide in den waan kan komen, dat de Directie zich tegen zijn ontslag, hetwelk hij bewerken wil, zou verzetten, dat het geval niet is noch zijn kan; ofschoon het haar voorkomt, dat hij buiten de colonin moeijelijk zijn bestaan zal vinden.

van Pigchelen, van kolonie N. 3, verzoekt om met zijne vrouw met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van den Berg, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Vlaardingen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Sietse Jans, van kolonie N. 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Nieuwenhoven, van kolonie N. 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Leijden voor den tijd van veertien dagen.
Is geweigerd, daar de volwassene dochter dan de huishouding waar moet nemen en zij niet van het land kan gemist worden.

Vrouw Wijhl, van kolonie N. 1, verzoekt met verlof te gaan naar Hoorn, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien, van deze week, welke bevonden zijn  als volgt
Kol. 1 Geene aanmerkingen
Kol. 2 van Limbeek n voer mest te min gemaakt, voor het overige geene aanmerkingen.
De Adjunct Directeur neemt op zich het achterstallige vor te doen bijwerken.
Kol. 3 Geene rapporten ingekomen.

Art 3. Zijn  ingekomen de opgaven van de staat des werks om en bij de huizen welke bevonden zijn als volgt,
Kol: 1 Bade en de Kruiff de aschhokken ingestort, Brouwer en R. Kleijnman morsig om het huis, Penning, de greppen niet schoon.
De kolonisten zullen aangezegd worden, om het gebrekkige te herstellen, en den Onder Directeur opgedragen, om hiervoor te zorgen.
Kol: 2. Zwier, Gerritsma, Vogelzang, Hoogmoed, de Vries, Beun, Leonhardt, Mooi, Dammers en Bijsterveld, de aschhokken ingestort, Volkering, van Dijk en Schoon de giertonnen niet in orde. De kolonisten zullen aangezegd worden om het gebrekkige te herstellen.
Kol: 3. Geene opgaven ingekomen.

Art 4. Bij den afloop van den Raad ontvangt de Adjunct Directeur nog de mestrapporten van kolonie N. 3 van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
van Putten, geen mest gemaakt, Nord, R. de Vries en A. de Bruin het achterstallige van de vorige week niet bijgewerkt, voor het overige geene aanmerkingen.
De Adjunct Directeur zal den Onder Directeur last geven om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.

Art 5 Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct Directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden.
Die van deze week ingekomen beoordeeld, en aan de Onder-Directeurs afgegeven ter beboeting.

Voor eensluidend Afschrift
De Secretaris van den kleinen Raad
T: H: P: van Marle