Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de Maand November 1832


Zaturdag den 3 November 1832

Alle leden zijn tegenwoordig.

Artikel no.1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Vrouw Voogd van Kolonie no 3 verzoekt om met verlof te gaan naar Woudrichem met hare oudste dochter Elizabeth voor den tijd van veertien dagen om haar man, welk aldaar in garnizoen ligt te bezoeken.
Is toegestaan.

C.Modderman, ingedeelde bij A. Kleinman in Kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Zaandam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Jacobus Hoffman, zoon van den Kolonist J.A. Hoffman van Kolonie no 1, oud 16 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Amsterdam.
Is toegestaan.

Paulus Verra van Kolonie no 2 verzoekt om met verlof te gaan naar Monnikendam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

J.B. Meijer van Kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan met zijnen zoon Johannes naar Harlingen voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

P. Breslar van Kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan naar ís-Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Winkelhuis van Kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

L. Lukassen van Kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Artikel no.2.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien van deze week welke bevonden zijn als volgt:
Kolonie no 1. Van der Hoef het achterstallige bijgewerkt, voor het overige geene aanmerkingen.
Kolonie no 2. Geene aanmerkingen.
Kolonie no 3. Geene aanmerkingen.

Artikel no.3.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.

Artikel no.4.
Zijn ingekomen opgaaf van het tekortkomende rogge in Kolonie no.2; waarop het navolgende brood zal worden ingehouden,als:

NAAM KOP, MAATJE AANTAL
Horst 14,-- 2 broden
Vrouw Heijst 23,-- 4 broden
Smit 16,-- 2 broden
Lels 11,-- 1 brood
Kuiters 50,-- 8 broden
Limbeek 9,-- 1 broodZaturdag den 10 November 1832

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van den Onderdirecteuren Faaken en Schuurer, welke laatste van zijn achterblijven kennis heeft gegeven aan den Adjunct-Directeur.

Artikel no.1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Vrouw Jaspers van Kolonie no 3 verzoekt om met verlof te gaan naar Leijden voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Antonie van der Kraan, ingedeelde bij Elstrot in Kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar ís-Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Is mede toegestaan.

Vrouw Van der Heijden van Kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan met haren zoon Johannes naar Leijden voor den tijd van veertien dagen. Is toegestaan.

Vrieling van Kolonie no 3 verzoekt om met verlof te gaan met zijnen zoon Jan naar Monnikendam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

R. Ekhardt van Kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan met zijnen zoon Ruud naar Visvliet in Groningen voor den tijd van drie dagen.
Is toegestaan.

Weduwe Roseboom van Kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Artikel no.2.
De Onderdirecteur Faaken komt binnen.

Artikel no.3.
Verder komt binnen:

J.W.Callee van Kolonie no 2 verzoekt om met verlof te gaan met zijnen dochter Martha Willemina naar Amsterdam voor den tijd van 8 dagen.
Is toegestaan.

Artikel no.4.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien van deze week welke bevonden zijn als volgt;
Kolonie no.1, Kolonie no.2, en Kolonie no.3. Geene aanmerkingen.

Artikel no.5.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting, zijnde die van Kolonie no.3 naar den Onderdirecteur gezonden.

Artikel no.6. Is ingekomen een opgaaf van tekortkomende rogge in Kolonie no.1 waarop het navolgende brood zal worden ingehouden, als volgt:

NAAM KOP, MAATJE AANTAL
IJdema 12,-- 1 brood
Weduwe Gotz 50,-- 8 broden
Weduwe Richmond 89,-- 14 broden
Ebert 71,-- 11 broden
Diphoorn 22,-- 3 broden
Van der Wulp 17,8 2 broden
Verbeek 44,-- 7 broden
Ladru 6,4 1 brood
Haakmeester 13,5 2 broden
Bollen 6,-- 1 brood
Meijer 12,-- 1 brood
Weduwe Roosenboom 12,-- 1 brood
Wijhl 23,4 3 broden
A.Kleinman 8,6 1 brood
Limbeek 11,-- 1 broodZaturdag den 17 November 1832

Alle leden zijn tegenwoordig.

Artikel no.1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Hermanus Beekman, no.616B, van Kolonie no 3 verzoekt om in het huwelijk te mogen treden met Martina Dorus, welke bij hem als hulpbehoevend Kolonist van Deventer is ingedeeld. Eerstgenoemde is oud zes en vijftig jaren en heeft twee kinderen; de oudste is een dochter van dertien jaren en de tweede een zoon van tien jaren. Laatstgenoemde heeft een zoon van vijf jaren.
De Raad oordeelt dat deze twee menschen wel geschikt voor elkander kunnen zijn en dit verzoek dus ten gunstigste aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen.

In de kantlijn: Ondersteund/

Vrouw Timmerman van Kolonie no 3 verzoekt om met verlof te gaan naar ís-Gravenhage voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

De vrouw van Jacob de Vries van Kolonie no 3 verzoekt om met verlof te gaan naar Dordrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Hoomoed van Kolonie no 3 verzoekt om met verlof te gaan naar ís-Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Artikel no.2.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
Kolonie no. 1, 2 en 3. Geene aanmerkingen.

Artikel no.3.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteur afgegeven ter beboeting.

Artikel no.4.
Is ingekomen eene opgaaf van het tekortkomende rogge in Kolonie no 1, waarop het navolgend brood zal worden ingehouden, als volgt:

NAAM KOP, MAATJE AANTAL
Hendriks 30,-- 4 broden
Kramer 22,4 3 broden
Kinkelaar 69,7 11 broden
Penning 8,-- 1 brood
Venker 6,-- 1 brood
Kalbe 49,-- 8 broden
Van Rooijen 8,2 1 brood
Vossebelt 8,1 1 brood
Zaturdag den 24 November 1832

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van den Onderdirecteur Schuurer, welke met voor kennis van den Adjunct-Directeur is achtergebleven.

Artikel no.1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

P. van der Korst van Kolonie no.2 verzoekt om met verlof te gaan naar Zwolle voor den tijd van zes dagen.
Is toegestaan.

D.K. de Vries van Kolonie no 3 verzoekt om met verlof te gaan naar Medemblik voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Artikel no.2.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien van deze week welke bevonden zijn als volgt:
Kolonie no.1,2 en 3 . Geene aanmerkingen.

Artikel no.3.
Zijn ingekomen de maandelijksche opgave van de staat des werks om en bij de huizen, welke bevonden zijn als volgt:
Kolonie no 1. Brandsma het aschhok niet in orde. Hopman en de Kruif de dammen niet in orde; het rapport van de wijkmeester Van Anker niet ingekomen. Den Onderdirecteur last gegeven om voor de herstelling van het gebrekkige te zorgen.
Kolonie no 2. De rapporten van de wijkmeesters Keizer en Van Heest niet ingekomen en op dat van den wijkmeester Croll geene aanmerkingen.
Kolonie no 3. Laverman, Van Hemert, De Jong, Zwak, Grunnekemeijer, Gutsloo, Kamans, Horstman, Spier en die van de 4e wijk genoegzaam de aschhokken niet in orde. De Onderdirecteur zal last gegeven worden om voor de herstelling te zorgen.

Artikel no.4.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden. Die van deze week ingekomen beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Voor eensluidend afschrift,
de Secretaris van de kleinen Raad,
P. van Marle