Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

Bijlage C: 'Staat, aanwijzende de bevolking, en sterfte in de Gemeente Norg van de Jaren 1824 tot 1828 ingesloten en wel van ieder Gesticht der Maatschappij van Weldadigheid en het overige der Gemeente afzonderlijk'

De tabel is gemaakt door burgemeester Tonckens van Norg en als bijlage gevoegd bij het rapport van de voorzitters van de provinciale geneeskundige commissies in Groningen, Drenthe en Overijssel over de ziekte in het derde gesticht te Veenhuizen. Bijgeschreven is: 'De bevolking is opgegeven zoo als die was op den 1 Januarij van ieder Jaar. Het eerste Gestigt is in 1824 successivelijk bevolkt en het Tweede en Derde Gestigt in 1825. In het Eerste en Derde Gestigt  zijn Weezen en in het tweede Bedelaars.'
De tabel bevindt zich in invnr 96 en dan scan nummer 744 en ook als kopie scan 728.


In de geheele Gemeente
exemt de Kolonie Veenhuizen

Eerste Gesticht te Veenhuizen
Tweede Gesticht te Veenhuizen

Derde Gesticht te Veenhuizen


Bevolking
Sterfte
Bevolking
Sterfte
Bevolking
Sterfte
Bevolking
Sterfte
1824
956
16

12
1825
936
19
1180
26

15

21
1826
1000
24
1439
44
384
72
958
122
1827
967
26
1405
22
943
93
1077
96
1828
963
18
1519
35
1096
68
975
113


Zie voor het rapport waar deze tabel bij hoort deze pagina.