Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Christiaan Jacob Teil Schindler, arts van het kindergesticht Veenhuizen-1

Schindler is slechts zeven maanden arts van het kindergesticht. Hij begint zijn werk op 1 februari 1835 en neemt ontslag per 1 september van dat jaar. De aanleiding voor dat ontslag zal vooral het aanblijven van apotheker Steenmeijer zijn.
Op deze pagina houd ik bij waar op de site hij opduikt.

Een verslag van zijn hand, gedateerd 1 april 1835, over de schurft in het eerste gesticht. Volgens hem 'eene algemeene plaag, in het 1e gesticht heerschende'.