Naar het overzicht
van stukken over Willempje van der Dooze

Overzicht van de gezinnen van de drie dochters die eerst in 'de hutten onder Noordwolde' wonen en vervolgens van 1861 tot 1866 de kolonie binnentrekken

In rap tempo vestigen de dochters van Willempje van der Dooze zich in de omgeving van hun moeder en stiefvader en halfbroer Willem. Die laatste wonen op deze hoeve. Achtereenvolgens:

Catharina

De oudste dochter Catharina Schoolbroek is getrouwd met Jacobus Johannes Schaeffer, geboren 19 december 1822. Er komt nog een keer een pagina over de kolonistenfamilie Schaeffer. Catharina en Jacobus Johannes betrekken op 18 januari 1861 dankzij de afdeling Amsterdam de koloniale hoeve 13 van Wilhelminaoord, zie de locatie. Ze staan als bewoners van die hoeve op scan 5 van de stamboeken met de invnrs 3006 en 3007.

Ze krijgen per 16 maart 1863 'mans moeder' in huis, dus de moeder van Jacobus Johannes, Anna Wilhelmina Ahleweg of Olleweg, geboren 12 mei 1795.

Ze verhuizen 9 november 1864 naar hoeve 62 van Frederiksoord, zie de locatie. Dat is al een stukje dichter bij de familie. Ze staan nu op scan 17 van invnr 3000.

Ze verhuizen op 4 november 1865 naar hoeve 208 van Wilhelminaoord, zie de locatie. Nu zitten ze echt dicht bij Willempje en Christiaan Willem. Hier blijven ze altijd wonen. De moeder van Jacobus Johannes overlijdt bij hun in huis op 25 januari 1875. Ze staan als bewoners van deze hoeve in de stamboeken met de invnrs 3007, 3008, 3009, 3010, 3011 en 3012.

Catharina Schoolbroek overlijdt 24 februari 1895, Jacobus Johannes Schaeffer op 7 januari 1906.

Geertrui Elisabeth

De ene helft van de tweeling Geertruida Elisabeth Schoolbroek is getrouwd met Frederik Adolph Schnoor, geboren 24 april 1824, zie over de familie Schnoor deze pagina.

Zij komen 26 februari 1861 op de kolonie dankzij de afdeling Amsterdam en ze betrekken hoeve 8 van Wilhelminaoord, zie de locatie. Dat is dicht bij de een maand eerder gekomen zus Catharina maar nog wel een flink stuk lopen naar de rest van de familie. Ze staan ingeschreven als bewoners van die hoeve in de invnrs 3006 en 3007.

De hoeve wordt hernummerd tot hoeve nummer 164 en dan staan ze op scan 21 van de invnrs 3008 en 3009.

In de kolonieadministratie staan de volgende kinderen:

Fredrik Adolph Schnoor, geboren 7 augustus 1855. Hij wordt later zelf kolonist,
Willem Christiaan Schnoor, geboren 14 december 1857. Ook hij wordt later kolonist,
Geertruida Elizabeth Schnoor, geboren 4 september 1861, maar zij overlijdt al op 13 september 1861,
Catharina Schnoor; geboren op 4 september 1861 (een tweeling dus). Zij wordt later koloniste, en
Geertruida Wilhelmina Schnoor, geboren 27 juni 1865. Zij wordt later dienstbode bij de onderdirecteur van Willemsoord Dominicus Doom.

Op 26 december 1874 overlijdt de man des huizes Frederik Adolph Schnoor. Op 13 maart 1875 verhuist Geertrui Elisabeth met de kinderen naar hoeve 189, zie de locatie. Willempje is dan al overleden, maar Geertrui Elisabeth woont nu pal bij stiefvader Christiaan Willem Harbrecht en halfbroer Willem Harbrecht. Zij overlijdt 14 februari 1899.

Elisabeth Geertrui

De andere helft van de tweeling Elisabeth Geertrui Schoolbroek is getrouwd met Antonie van der Sluis, geboren 10 maart 1823. Er komt nog een keer een pagina over de (vele) kolonisten die Van der Sluis heten. Elisabeth Geertrui en Antonie komen als laatsten op 3 juli 1866 op de kolonie dankzij de afdeling Utrecht, de familie heeft dan de beschikking over vier hoeves. Dit echtpaar betrekt hoeve 261 van Wilhelminaoord, zie de locatie. Ze staan als bewoners van die hoeve ingeschreven op scan 35 van invnr 3007.

Ze verhuizen al op 17 november 1866 naar hoeve 159, zie de locatie, en staan als bewoners van die hoeve in de invnrs 3007, 3008 en 3009.

In de kolonieadministratie staan de volgende kinderen:

Pieter van der Sluis, geboren 29 juli 1845,
Geertruida Elisabeth van der Sluis, geboren 16 maart 1848,
Johannes Bernardus van der Sluis, geboren 3 oktober 1850,
Margaretha Aletta van der Sluis, geboren 23 januari 1854,
Anthonie van der Sluis, geboren 28 maart 1857, maar hij overlijdt 16 januari 1859.

Antonie van der Sluis overlijdt 24 september 1872, Elisabeth Geertrui Schoolbroek op 19 maart 1874. Zoon Pieter en dochter Geertruida Elisabeth zijn dan al het huis uit, zoon Johannes Bernardus en dochter Margaretha Aletta lopen na de dood van hun moeder op 17 december 1874 samen weg van de kolonie, de twee jongsten worden eerst een aantal jaren ingedeeld bij andere koloniale gezinnen voor ze vertrekken.