De designatieregisters van de Koloniën van Weldadigheid 1818-1853

Inventarisnummer 1395 van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid (Drents Archief toegang 0186) bevat de designatieregisters. Designeren betekent toewijzen.
Vanuit ergens in het land draagt een overheid of een subcommissie of een andere organisatie of een particulier, een gezin of een persoon voor om in de kolonie geplaatst te worden. Als de permanente commissie met die voordracht akkoord kan gaan, 'designeert' zij een plek op de kolonie aan dat gezin of die persoon. Ze houdt dat bij in de designatieregisters.
Die registers geven veel gegevens die ook elders te vinden zijn, bijvoorbeeld in de stamboeken. Maar af en toe kunnen ze interessante aanvullende informatie opleveren.

Hieronder een lijst met de diverse designatieregisters die zich in invnr 1395 bevinden. Links staat de naam van het register, rechts (cursief) wat opmerkingen van mij over het register en de vermelding of er aantekeningen / transcripties van zijn.
Als de naam van het register rood is, kun je doorklikken naar een pagina met meer informatie en af en toe stukjes transcriptie van het register.
Een paar opmerkingen vooraf:

● Het eerste register is een achteraf-register. De koloniebewoners zijn er allang en er wordt achteraf nagegaan op welke basis ze er eigenlijk zitten.
● Daarna zijn er aparte registers voor opnames vanuit de contributie en opnames op basis van contracten (het verschil daartussen leg ik uit op de contractenpagina's). In 1822 wordt het contractenboek een zootje omdat ook de opgenomen bedelaars er in staan. Dan besluit men bedelaars (en wat later weeskinderen voor Veenhuizen) niet in de designatieregisters op te nemen.
Alle andere koloniebewoners, inclusief de ambtenaren, staan vanaf 01-01-1823 allemaal in één register, dus opnamen uit de contributie en opname op basis van contracten door elkaar heen.
In 1828 houdt de Maatschappij op met boekjaren die van 1 april tot 31 maart lopen en gaat men de kalenderjaren volgen.

Register van de overgenomen Huisgezinnen uit de gewone Kontributien sedert de oprigting van de maatschappij.
 
Betreft
1818, 1819 en 1820. Plaatsingen uit de contributie. Alfabetisch op plaats, geen kolonistennamen, alleen hoevenummers.

Staat van de gedesigneerde Huisgezinnen in komputatie der Kontributie te vestigen in het voorjaar 1821. Geapprobeerd in de vergadering van den 17 april 1821.

Betreft plaatsingen uit de contributie in
1821. Vervolg op het boek hierboven. Ingedeeld op plaatsnaam. Namen van kolonisten staan er bij (niet van ingedeelden), soms met hun verdere kolonie-geschiedenis. Ook wie in plaats van wie komt.

Staat van gedesigneerde huisgezinnen bij aangegane kontrakten in het jaar 1821

Dit zijn de plaatsingen op contract. Op volgorde van aankomst. Later is bijgeschreven
1822 en daarna wordt dit dus een zootje door alle bedelaars (die op contract met de regering komen).

Staat van overgenomene Huisgezinnen in komputatie der kontributie, in het jaar 1822.
Aangelegd ten gevolge van het Besluit der Permanente Kommissie van 12 April 1822 artikel 22
Plaatsingen uit de contributie in 1822.  Op volgorde van plaatsnaam.


Vanaf hier worden bedelaars en weeskinderen apart geregistreerd en zijn de designatieregisters er voor alle andere koloniebewoners. Het begint een klein beetje overzichtelijk te worden.Register van de onderscheidene plaatsingen in de Kolonien gedurende het jaar 1823


.Loopt van 06-01-1823 tot 31-03-1824. Ik heb bijna volledige aantekeningen/transcripties bij dit register.

Designaties over 1824

Loopt van 1 april 1824 tot 31 maart 1825. op zo'n 15 designaties na heb ik bijna volledige aantekeningen/transcripties bij dit register.

Designatielijst over 1825

Loopt van 1 april 1825 tot 31 maart 1826. Uit dit register heb ik ALLEEN de arbeidersgezinnen voor Veenhuizen opgenomen.
Lijst van aannemingen van Huisgezinnen en kinderen van 1 april 1826 tot ultimo december 1827 Van dit register zijn alleen aantekeningen / transcripties bij twee vrij willekeurige pagina's.

Vanaf hier gaat men door met een register tot het schriftje vol is, waarbij men vanaf 1830 de kalenderjaren volgt.

Lijst van aannemingen van 1e Januarij 1828

Loopt van 01-01-1828 tot 21-10-1829. Slechts minimale aantekeningen / transcripties.

Designatieregister 1829-1833

Loopt van 21-10-1829 tot 31 december 1833. Slechts minimale aantekeningen / transcripties.

Designatie register 1834 en 1835

Van 1 januari 1834 tot 31 december 1835. Minimale aantekeningen.

Designatie register 1836 en 1837

Van 1 januari 1836 tot 31 december 1837. Minimale aantekeningen.

Designatie register 1838 en 1839 en 1840

Van 1 januari 1838 tot 31 december 1840. Minimale aantekeningen.
Designatie register 1841, 1842, 1843, 1844 & 1845 Van 1 januari 1841 tot 31 december 1845. Nummering van designaties begint elk jaar opnieuw. Geen aantekeningen.

Designatie register 1846, 1847, 1848 & 1849

Van 1 januari 1846 tot 31 december 1849. Minimale aantekeningen.

Designatie register 1850, 1851, 1852 & 1853

Van 1 januari 1850 tot 31 december 1853. Minimale aantekeningen.

Enkele bijzondere registers in invnr 1395:


Register van de loopende kontrakten ter overname van Huisgezinnen & personen in de kolonien in 1823 en vervolgens

Opsomming van alle contracten die er zijn en hoeveel personen op grond daarvan geplaatst mogen worden. Geen aantekeningen.

Lijst van toegestane plaatsingen van Huisgezinnen uit de kontributie in 1826, benevens van die vroeger toegestane, doch tot hiertoe ongebruikt gelaten, en daarom opnieuw aangeboden ingevolge besluit van 5 augustus 182?
Een poging overzicht te krijgen van de stand van zaken bij de contributie-opnemingen.

Designatie register van de van het Gouvernement overgenomen huisgezinnen en eenloopende personen in computatie van de tweede helft van het Contract van 16/19 Juny 1826

De 1826-ers, waarvan ik nog een apart overzichtje zal maken.