Naar het overzicht
van de
DESIGNATIES
Designaties over 1826

Dit designatieregister loopt van 1 april 1826 tot 31 maart 1827 en is het vervolg van het designatieregister over 1825.

Van dit register zijn hier slechts twee tamelijk willekeurige pagina's opgenomen.1
Subcommissie Tiel
Arbeiders Huisgezin

Het gezin van A. Hackert, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 13 april 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 4 mei 1826. 3 Etabl te Veenhuizen no. 41.

2


-- niet genoteerd --

tot
en
met

-- niet genoteerd --
40


-- niet genoteerd --

41
Algemeen Armen bestuur te Rotterdam

Bij kontrakten A8, A12 en A32:
Teunis van der Verguldebijl
Peternella Hagemaje
Hendrik van Eijk en
Anna Elisabeth Depmer.
In vervanging van C Hoen, E Koeleman, A. Prins en D Bakker.
Datum van overneming: 17 november 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 10 december 1826 kolonie 3 hoeve 131 (van der Verguldebijl); kolonie 3 hoeve 58 (Hagemaje); kolonie 3 hoeve 64 (van Eijk) en kolonie 3 hoeve 58 (Depmer).

42
subkommissie te Gorinchem - Arbeiders Huisgezin.

Het huisgezin van A van Muilwijk sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 17 november 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 5 december 1826 3e Etablissement te Veenhuizen no. 38.
In vervanging van het gezin der Weduwe Mans.

43
P Roelofswaard te 's Hage

Kontrakt E53: Johannes Everd Roelofswaard.
Datum van overneming: 7 november 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 14 novb 1826; Kol 1 Hoeve 47.

44
Burg & Weth te Heusden - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van A Bijl sterk 2 hoofden.
Datum van overneming: 2 december 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 22 decb 1826; 3 Etabl te Veenhuizen no. 20.

45
subcommissie te 's Gravenhage

Kontrakt  C10: het gezin van J Timmermans sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 2 december 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 16 december 1826; Kol 3 hoeve 143.

46
regenten van het Stads Arm Gast en Weeshuis te Vlissingen

Kontrakt A26: de kinderen
Catharina Ciri en
● Helena Ciri.
Datum van overneming: 2 december 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 2 december 1826; Kol 1 hoeve 23 & 20.
In vervanging van AP Vetter en W: Esterman.

47
regenten van het gecomb Wees en armen kinder weeshuis te Bergen op Zoom.
Kontrakt A35: de kinderen
J Wijnaars
P Op te Beek en
● JG Topf.
Datum van overneming: 2 december 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 15 december 1826; kolonie 3 hoeve 80 (Op te Beek) en kolonie 3 hoeve 19 (Topf).
In vervanging van B I P Wels en J van de Castel.

48
regenten van het aalmoezeniershuis te Alkmaar

Kontrakt A2: Klaas Smit geb 16 maart 1813.
Datum van overneming: 13 december 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie:--;--
In vervanging van A J van Wijk.
Niet aangekomen.

49
subcommissie te Amsterdam - Arbeiders Huisgezin
Het gezin van J Geffen sterk 3 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 1 januari 1827; 3e Etablissement Veenhuizen no. 10.

50
subcommissie te Amsterdam
Uit de contributie: het gezin van K Stam sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 28 december 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: --;--
In vervanging van het gezin der Weduwe Wakker.

51


- niet genoteerd --

tot
en
met

-- niet genoteerd --
90


-- niet genoteerd --

91
regenten van de Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht

Kontrakten A36 en A17:
Willem Conté en
● Cornelia Conté.
Datum van overneming: 11 november 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 10 Decb 1827; Veenh. 40, vervangende Neeltje Keller den 12 juli 1827 overleden (Willem Conté); Veenhuizen 23, Vervangende Thomas Ohms, tegelijk  ontslagen (Cornelia Conté).
Afwachten of Ohms wel ontslagen wordt.

92
het kollege van Armenvoogdij te Koog aan de Zaan

Kontrakt B1: Pieter Koeman.
Datum van overneming: 11 november 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 18 Oct 1827; Kol I hoeve 67, vervangende Aagje Keg de ... Oct 1824 overleden.

93
Provinciale Kommandant van Gelderland

Uit de kontributie: Arie van Bruchem met vrouw en 2 kinderen.
Datum van overneming: 11 november 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 3 Decb 1827; kol 1 hoeve 121.

.94
regenten der Weezen en Armen te 's Gravenhage

Kontrakt D7: Jacobus Waalstok geboren 20 augustus 1809.
Datum van overneming: 3 december 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 29 Maart 1828; kolonie 1 hoeve 23.
In vervanging van C. van der Berg.

95
subcommissie te Zwolle - Arbeiders Huisgezin

Het huisgezin van Pieter van der Korst sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 3 december 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 14 Decb 1827; 3 Gesticht Veenhuizen no. 43.

96
de Schout der gemeente De Rijp

Kontrakt A1: Jacob Bruin, geb. den 10 januari 1810.
Datum van overneming: 3 december 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 19 december 1827; Kolonie 3 hoeve 75.
In vervanging van Haverkamp.

97
Algemeen Armenbestuur te Rotterdam

Kontrakt A32 ter vervanging:
Maria Johanna Tomson en
● Hendrik William Tomson.
Datum van overneming: 3 december 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie:20 december 1827; kolonie 3 hoeve 126 (Maria Johanna Tomson); kolonie 3 hoeve 50 (Hendrik William Tomson).

98
Provinciale Kommandant van Noordbraband

Uit de kontributie: Het huisgezin van Adrianus van Kesteren.
Datum van overneming: 3 december 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie:
Van Kesteren en gezin niet naar Kolonien vertrokken.

99
subcommissie te Arnhem

Uit de contributie: Het huisgezin van F.J. Leloux, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 22 december 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie:21 januari 1828.

100
Armbestuur der Herv. Gemeente te Zwolle

Kontrakt B2:
Bernadina Vos  oud 14 jaar,
● Klaas Vos, oud 12 jaar.
Datum van overneming: 21 december 1827; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 10 januari 1828.
Helena Catharina Roebers, oud 7 jaar of Schurink??
Datum van overneming: den 1 mei aanstaande; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 3 mei 1828.
In vervanging van Willem Krom, Gerridina Krans en Jan Brem, den laastste den 1 Mei aanstaande te ontslaan.

De designaties gaan verder in het designatieregister 1828-1829, lopend van 1 januari 1828 tot  21 oktober 1829.