Naar het overzicht
van de
DESIGNATIES
Designaties over 1825

Dit designatieregister loopt van 1 april 1825 tot 31 maart 1826 en is het vervolg van het designatieregister over 1824.

Dus:
Eerste kolom: het volgnummer of 'Order nummer'.
Tweede kolom: Subcommissien, Kollegien of personen van welke de overneming geschiedt. Derde kolom: Wijze van overneming (of het uit de contributie is, of op basis van een contract, op 'bij vrijwillig engagement', waarmee meestal geëmployeerden aangeduid worden).
Vierde kolom: Personeel der overneming (de namen).
Vijfde kolom: datum van overneming (dag dat het besluit over designatie genomen is).
Zesde kolom: datum van autorisatie tot opzending (wanneer ze mogen komen).
Zevende kolom: datum aankomst in de Kolonie.
Achtste kolom: Nommers der Kolonien en hoeve waarin de overgenomenen gevestigd zijn.
Negende kolom: Aanmerkingen (hier staat het meestal vermeld als iemand na zijn aankomst meteen weer rechtsomkeert maakt en er staat in de plaats van wie iemand opgenomen wordt).


Alleen de kolom met het volgnummer neem ik hieronder over, verder hanteer ik mijn eigen indeling. Sommige stukjes zijn letterlijke transcripties, op andere momenten zeg ik het in mijn eigen woorden.
Als ik in de middelste kolom heb gezet Arbeiders huisgezin, staat in het designatieregister 'Gratis op het kontrakt met het gouvernement in dato 1 maart 1823', maar dat komt op hetzelfde neer. Verdere notaties: 'in d.' betekent in dato. 'suppletie' of 'supplering' = aanvulling. Zie voor de genoemde contracten de (nog te maken) contractenpagina's.

Hieronder zijn uit dit register alleen de arbeidershuisgezinnen opgenomen. November 1825 wordt nog snel het tweede gesticht opgevuld, daarna is vanaf maart 1826 het derde gesticht aan de beurt om door arbeidershuisgezinnen bevolkt te worden. Dat zullen er niet zo veel worden, want later in 1826 komen ook de militaire veteranen die in die woninkjes gaan wonen.
1


-- niet genoteerd --

2


-- niet genoteerd --

3
Gouverneur van Overijssel - Arbeiders Huisgezin.

Het huisgezin van H. Driegen, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 6 april 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: ---; ---
Het gezin van Driegen heeft voor de plaatsing bedankt.
.
4
Gouverneur der Provincie Groningen - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van J.H. Dijk, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 6 april 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 26 april 1825; 2e Etablissement no. 41.
Ontslagen 19 april 1827.

5
Doorgehaald, want dit gezin uit Bergen op Zoom was al eerder gedesigneerd.

6


-- niet genoteerd --

7


-- niet genoteerd --

8
subkommissie te Amsterdam - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van H.J. Brands, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 3 mei 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 12 mei 1825; 2e Etablissement no. 53.
In vervanging van dat van Koeleman.

NB: Zou dit dezelfde Brands zijn die bij designatienummer 56 van het designatieregister 24 voor plaatsing had bedankt?

9
subkommissie te ‘s Gravenhage - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van A. Rijswijk, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 19 mei 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 2 juni 1825; 2e Etablissement no. 61.

10


-- niet genoteerd --

11
Gouverneur van Groningen - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van G.R. Roelfsema, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 19 mei 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 14 juni 1825, 2e Etablissement no. 57.

12


-- niet genoteerd --

13
Gouverneur van Vriesland - Arbeiders Huisgezinnen.
De huisgezinnen van
B.H. de Jong, sterk 8 hoofden
● G.K. van Boven, sterk 4 hoofden
● R.R. Visser, sterk 4 hoofden
● J.L. Sloothaak, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 27 mei 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 23 juni 1825, 2e Etablissement no. 60 (de Jong); 23 juni 1825, 2e Etablissement no. 58 (van Boven); 30 juni 1825, 2e Etablissement no. 62 (Visser); 2 juli 1825, 2e Etablissement no. 63 (Sloothaak).

14


-- niet genoteerd --

15


-- niet genoteerd --

16


-- niet genoteerd --

17


-- niet genoteerd --

18


-- niet genoteerd --

19
Generaal Bonhomme te Surhuisum - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van R. P. Ekhardt, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 25 juni 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 2 juli 1825, 2e Etablissement no. 64.

20
Burgemeester & Wethouderen van ’s Gravenhage - Arbeiders Huisgezinnen.
De huisgezinnen van:
A. Vrolijk, sterk 5 hoofden
E.M. Pronk, sterk 8 hoofden.
Datum van overneming: 25 juni 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 7 juli 1825, 2e Etablissement no. 65 en no. 66.

21


-- niet genoteerd --

22


-- niet genoteerd --

23
Subcommissie Leiden

Het huisgezin van (doorgehaald: Matthijs van der Heide) C.N. Jasper sterk 9 hoofden.
Datum van overneming: 17 augustus 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 4 september 1825, kol 3 hoeve 56

24


-- niet genoteerd --

25


-- niet genoteerd --

26


-- niet genoteerd --

27


-- niet genoteerd --

28


-- niet genoteerd --

29


-- niet genoteerd --

30


-- niet genoteerd --

31


-- niet genoteerd --

32


-- niet genoteerd --

33


-- niet genoteerd --

34


-- niet genoteerd --

35
Gouverneur van Vriesland - Arbeiders Huisgezinnen.
De gezinnen van:
R. Oostwoud, sterk 5 hoofden
H.Y. Groen, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 27 september 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 22 october 1825, 2e Etablissement no. 69 en no. 70.

36


-- niet genoteerd --

37
Provinciale Kommandant van Noord-Holland - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van A. van Hogenhuizen, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 3 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 27 november 1825, 2e Etablissement no. 73.

38


-- niet genoteerd --

39
subkommissie te Rotterdam - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van H. Kurvers, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 3 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 5 december 1825, 2e Etablissement no. 82.

40
subkommissie te Zaandam - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van C.M. Wijnands, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 3 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: --, --

41
subkommissie te Amsterdam - Arbeiders Huisgezinnen.
De huisgezinnen van:
J.H. Bassie, sterk 7 hoofden. Ontslagen 1 maart 1827
J. Wilhelm, sterk 6 hoofden,
P.A. van den Bergh, sterk 5 hoofden,
H. Hilbers, sterk 5 hoofden
E. Dijkhoff, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 3 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 24 november 1825, 2e Etablissement no. 57, 76-79.

42


-- niet genoteerd --

43


-- niet genoteerd --

44
subkommissie te Leeuwarden - Arbeiders Huisgezinnen.
De huisgezinnen van:
H. Priem, sterk 5 hoofden
J.J. van Lokkum, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 8 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 november 1825; 2e Etablissement no. 74 (Priem); 26 november 1825; 2e Etablissement no. 16 (van Lokkum).

45
subkommissie te Edam - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van A. Beekman, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 8 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 24 november 1825; 2e Etablissement no. 75.

46
subkommissie te ’s Gravenhage - Arbeiders Huisgezinnen.
De huisgezinnen van:
P. van Campen, sterk 6 hoofden
J. Broekhart, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 8 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 17 november 1825; 2e Etablissement no. 71 en no. 72.
J. van der Windt, sterk 3 hoofden.
v.d.Windt bedankt en vervangen door de Reus
De Reus, sterk 2 hoofden.
Datum van overneming: 1 december 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 14 december 1825; 2e Etablissement no. 86.

47
Provinciale Kommandant van Zuid-Holland - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van J. Ooms, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 8 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 8 december 1825; 2e Etablissement no. 85.

48
subkommissie te Hoorn - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van N. de Hart, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 24 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: ---; ---

49
subkommissie te Doesburg - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van D. Michels, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 24 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 december 1825; 2e Etablissement no. 89.

50
subkommissie te Amsterdam - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van J. Smit, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 24 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 5 december 1825;  2e Etablissement no. 81.

51
subkommissie te Leiden - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van M. van Veen, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 24 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 16 december 1825; 2e Etablissement no. 88.

52
subkommissie te Leeuwarden - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van J.J. de Haan, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 24 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 11 februari 1826; 2e Eatblissement no. 93.

53
Provinciale Kommandant te Vriesland - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van S.J. Brada, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 24 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 6 december 1825; 2e Etablissement no. 83.

54
subkommissie te Nijmegen - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van J. Rutten, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 26 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 14 december 1825; 2e Etablissement no. 87.

55
subkommissie te Amsterdam - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van D. de Jong, sterk 2 hoofden.
Datum van overneming: 26 november 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 8 december 1825; 2e Etablissement no. 84.
In vervanging van het gezin van H. Brands.

56


-- niet genoteerd --

57


-- niet genoteerd --

58


-- niet genoteerd --

59


-- niet genoteerd --

60
subkommissie te Franeker - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van J.J. Steinfort, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 14 december 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 18 mei 1826; 3e Etablissement no. 2.

Het eerste arbeidershuisgezin die naar het DERDE gesticht te Veenhuizen gaat.

61
subkommissie te Medemblik - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van D.K. de Vries, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 14 december 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 februari 1826 ; 2e Etablissement no. 96.

62


-- niet genoteerd --

63
subcommissie te Rotterdam - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van H. Muisson, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 8 december 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 2 januari 1826; strafkolonie aan de Ommerschans.

Vanwege Muissons strafblad wil men hem (nog niet) als arbeidersgezin in Veenhuizen plaatsen en gaat hij rechtstreeks naar de strafkolonie op de Ommerschans, zie hier.

64


-- niet genoteerd --

65
Provincialen Kommandant van Groningen en Drenthe - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van J.E. van Elmpt, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 30 december 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 3 januari 1826; 2e Etablissement no. 90.

66
Weesvoogden der sta Harlingen

Het gezin van B.W. Blom, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 24 januari 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 15 februari 1826; kolonie 3 hoeve 125. zie hier

67


-- niet genoteerd --

68
subkommissie te Breda - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van J. van Dongen, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 6 februari 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 februari 1826; 2e Etablissement no. 94.

69
subkommissie te Dordrecht - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van J. Snaets, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 13 februari 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 februari 1826; 2e Etabl. no. 95.

70
subkommissie te Groningen - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van J. Zinkhamer, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 13 februari 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: --;--

71


-- niet genoteerd --

72
subkommisie te Bolsward - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van J.F. Helfrich, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 4 maart 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 maart 1826; 3e Etablissement no. 56.
Ter vervanging van het in de vrije kolonien overgegane gezin van Dijkstra.

Het tweede arbeidershuisgezin dat naar het DERDE gesticht gaat. En nu volgen er meer.

73
subkommisie te Delft - Arbeiders Huisgezinnen.
De huisgezinnen van
P M van Aken, sterk 2 hoofden, en
E. den Dulk, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 4 maart 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 maart 1826; 3e Etablissement no. 34 & 35.

74
subkommissie te Utrecht - Arbeiders Huisgezin.
Het huisgezin van A. Krooimans, sterk 3 hoofden.
Datum van overneming: 10 maart 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 28 maart 1826, 3e Etablissement no. 37.

75
subkommissie te Zierikzee - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van A. Lagcher, sterk 8 hoofden.
Datum van overneming: 15 maart 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 6 april 1826, 3e Etablissement no. 39.

76
subkommissie te Breda - Arbeiders Huisgezin.
Het gezin van J.B. Vens, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 23 maart 1826; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 11 april 1826, 3e Etablissement no. 40.
Wordende deze plaatsing geimputeerd op de Provinciale Kommandant van NoordBrabant.

De designaties gaan verder in het designatieregister 1826, lopend van 1 april 1826 tot 31 maart 1827.