Naar het overzicht
van de
DESIGNATIES
Designaties over 1824

Qua vorm is dit schrift helemaal gelijk aan het voorafgaande designatieregister over 1823.

Dus:
Eerste kolom: het volgnummer of 'Order nummer'.
Tweede kolom: Subcommissien, Kollegien of personen van welke de overneming geschiedt. Derde kolom: Wijze van overneming (of het uit de contributie is, of op basis van een contract, of 'bij vrijwillig engagement', waarmee meestal geëmployeerden aangeduid worden).
Vierde kolom: Personeel der overneming (de namen).
Vijfde kolom: datum van overneming (dag dat het besluit over designatie genomen is).
Zesde kolom: datum van autorisatie tot opzending (wanneer ze mogen komen).
Zevende kolom: datum aankomst in de Kolonie.
Achtste kolom: Nommers der Kolonien en hoeve waarin de overgenomenen gevestigd zijn.
Negende kolom: Aanmerkingen (hier staat het meestal vermeld als iemand na zijn aankomst meteen weer rechtsomkeert maakt en bij een vervanging staat er in de plaats van wie iemand opgenomen wordt).


Alleen de kolom met het volgnummer neem ik hieronder over, verder hanteer ik mijn eigen indeling. Sommige stukjes zijn letterlijke transcripties, op andere momenten zeg ik het in mijn eigen woorden.
Als ik in de middelste kolom heb gezet Arbeiders huisgezin, staat in het designatieregister 'Gratis op het kontrakt met het gouvernement in dato 1 maart 1823', maar dat komt op hetzelfde neer. Verdere notaties: 'in d.' betekent in dato. 'suppletie' of 'supplering' = aanvulling. Zie voor de genoemde contracten de (nog te maken) contractenpagina's.

Vanaf januari 1825 worden arbeidershuisgezinnen 'gedesigneerd, die aan de buitenkant van het tweede gesticht te Veenhuizen gaan wonen.
1
Provinciale Kommandant van Zuid-Holland - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van
Johannes Bronkhorst, sterk 5 hoofden. Dadelijk weder vertrokken.
Datum van overneming: 12 april 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; in plaats van den dadelijk na zijne aankomst weder vertrokkenen Jacques Leroy.of Levy.

2
regenten van het weeshuis te Tholen

Bij kontrakt D11 in d. 20 december 1822 a f 45,00; drie personen genaamd
Jan Kaar
Kornelis de Vogel
Adriana de Rijke.
Datum van overneming: 12 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 13 april 1824;  kolonie 1 hoeve 14, kolonie 4 hoeve 53 en 90.

3
regenten van het Arm- en Weeshuis te Oudewater

Suppletie-contract: Johanna en Jannigje van der Groef, oud 9 en 6 jaren, in de plaats van Johanna Roesteen en George Sollewijn(?)

4
regenten van het Roomsch Katholijke Weeshuis te Alkmaar

Suppletie contract E35: kinderen Cornelis Nicolaas Goudsblom, David Schouten, Maria Vreede.

5
Diakonen der Hervormde Gemeente te Oostgraftdijk

Bij kontrakt E36: 2 kinderen genaamd Pieter en Cornelis Krom

6
bij engagement

Benoeming per 10 mei 1824:
A.F.T. Swart
tot opziener in de ziekenzaal te Ommerschans

7
Armbestuur der Hervormde Gemeente te Zwolle

Suppletie kontrakt B2: Everardus Hageman, eigenlijk Roebers, in de plaats van H.K. Kemme.

8
W. Knoop Koopmans, te Utrecht

Bij kontrakt in d. 29 mei: Cornelia Klasina de Meyer.

9
subcommissie te Amsterdam - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Johan Hendrik Ording, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 29 mei 1824; datum van autorisatie tot opzending: na 1 juli 1824; datum aankomst in de Kolonie: 18 juli 1824;  Veenhuizen no. 95; in vervanging van het gezin van Jurriaan Peel, waarvan de man is overleden en de vrouw is teruggezonden.

10
subcommissie te Amsterdam

Uit de kontributieplaatsing van 1824 de huisgezinnen van:
Nicolaas Wiederhold, sterk 6 hoofden
Willem Lodewijk Dammers, sterk 9 hoofden
Johan Conrad Dohle, sterk 6 hoofden
Dirk Wendt, sterk 4 hoofden
● Andries Helwig, sterk 4 hoofden
● Willempje van der Doozen, sterk 6 hoofden
Datum van overneming: 29 mei 1824, behalve Wiederholt die 22 juni overgenomen wordt in plaats van Wendt; datum van autorisatie tot opzending: 1 juli 1824; datum van aankomst 8 juli 1824.
Gevestigd in kolonie 3 hoeve 14 en kolonie 4 de hoeves 95, 110, 111 & 112.

11
subcommissie te Haarlem

Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Cornelis Wijnands, sterk 8 hoofden.

12
subcommissie te 's Gravenhage

Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Petrus Johannes Claassens

13
Diakonie der Ev. Luth. Gemeente te Utrecht

Bij contract E38: Christoffel Weijmans.

14
Provinciale Kommandant van Limburg

Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Hendrik Leunisse

15
Diakenen der Ned. Herv. Gem. te 's Gravenhage

Bij kontrakt A37 tot suppletie: Pieter Franchimons, Leendert Houman en Wilhelmina Berendina Fulling in de plaats van de ontslagen kinderen Abspoel en D.H. Valkenburg.

16
Provinciale Kommandant van Namen
Uit de kontributieplaatsing van 1823 het huisgezin van Jacob Hondius. Dadelijk na zijne aankomst ontslagen.

17
Provinciale Kommandant van Luik
Uit de kontributieplaatsing van 1823 het huisgezin van Jan van Soelen. Het gezin is dadelijk op zijne aankomst weder vertrokken.

18
regenten der gereformeerde weeshuizen te Zalt Boemel

Bij kontrakt A13 tot suppletie: Cornelis Simon en Jan de Swart, in de plaats van G. Doesburg en ?? de Lang.

19
Provinciale Kommandant van Groningen en Drenthe
Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Egbert Marinus, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 5 juni 1824; datum van autorisatie tot opzending: 1 juli 1824; datum aankomst in de Kolonie: 5 juli 1824; kolonie 4 hoeve 107. NB: bij de aankomst bevond zich het gezin 8 hoofden sterk.

20
het Stads Arm Bestuur van 's Gravenhage

Suppletie kontrakt A41: Hendrik Arie Cornelis Lucrun(?) en Frans van der Spek,, in de plaats van Cornelis Willemse en Francois van der Steen.

21
regenten van het Wees- en Armhuis te Enkhuizen

Bij kontrakt A20 tot suppletie: Frans Robart(?) en Aaltje Robart(?), in de plaats van P. Wolvendijk en J. Hubbeling.

22
subkommissie te Leeuwarden

Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Rient Jan Jansma (bedankt), vervangen door het huisgezin van Gosse Pijbe Laverman, sterk 9 hoofden

23
regenten van de Aalmoezenierskamer te Utrecht

Bij kontrakt D12 tot aanvulling: de kinderen Dirk Smit, Jihannes Timotheus Smit, Albertus Gerardus Bilders, Antonia Kuipers, Cornelis Christoffel Achterberg.

24
subkommissie te Amersfoort

Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Johannes Boersen. Het gezin heeft voor de plaatsing bedankt.

25
Gemeente bestuur van de Rijp

Suppletie kontrakt A6: S. Akeman en J. Brasker, in de plaats van Albert Bijleveld en Harmen Bronsdijk.

26
subkommissie te Assen

Uit de kontributieplaatsing van 1824 van de Provinviaal Kommandant van Westvlaanderen het huisgezin van Samuel Levi Oudgenoeg, sterk 8 hoofden. Dadelijk naar zijne aankomst ontslagen.

27
regenten van het H. G. Huis te Leiden

Bij kontrakt Jacobus Loeps, in de plaats van H. Hoenhout(?)

28
subcommissie te Tholen - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Pieter Aarnouds, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 3 juli 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 18 juli 1824;  Veenhuizen no. 49;  de opzending toegestaan op rekening eener volgende plaatsing.

29
Wees en armbestuurders der stad Zaandam

Suppletie kontrakt D2: Cornelis Sloer, in de plaats van Muis Dral

30
regenten van het gecombineerde wees en armenkinder huis te Bergen op Zoom

Bij kontrakt A35: Franciscus van Straaten, Jan van de Castel en George Corneille Jacott, in de plaats van Frans van Geel, Reinier Jansen en Cornelis van Hove(?)

31
H.P. Langelaar weduwe Helmcke te Utrecht

Bij kontrakt E39: Jakob Carel Helmcke.

32
subkommissie te Rotterdam

Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Dirk van der Waal, zijnde eerst als arbeiders te Veenhuizen gevestigd en nu als gewoon kolonist overgeplaatst.
Datum van overneming: 22 juni 1824; datum van autorisatie tot opzending: bevindt zich te Veenhuizen; datum aankomst in de Kolonie: kolonie 3 hoeve 71.

Volgens mij is dit de EERSTE promotie van een gezin van arbeidershuisgezin tot vrije kolonist.

33
bij vrijwillig engagement

Benoemingen ambtenaren per 21 juli 1824:
C. Hulst te Assen, benoemd tot onderdirecteur in het 2e of 3e etablissement te Veenhuizen.
J. Danens te Gorinchem en Jan de Wildt te Deventer, beide benoemd tot zaalopziener te Veenhuizen.
Aankomst in de kolonie: 3 augustus 1824 (Jan de Wildt) en 16 augustus 1824 (J. Danens).
Gelijktijdig bevorderd tot onderdir Algemeen Bureau B.C. Travers
.
34
regenten van de R. K. Weezen en Armen, te 's Gravenhage

Anna Schilhuizen
geb. 18-4-1808, en Pieter Anthonius Beijn, geb 12-3-1816, suppletie kontrakt D7, ipv de ontslagen Hubertus van der Meer en Johannes Baylé.

35
subkommissie te Schiedam

Uit de kontributieplaatsing van 1824 het huisgezin van Paulus van der Bil, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 5 augustus 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 augustus 1824; kolonie 3 hoeve 96.

36
Stadsarmbestuur van 's Gravenhage

Bij kontrakt E40: Anna Katharina Emmers.

37
regenten van het Arm- Gast en Weeshuis te Vlissingen

Matthijs Jacobus Boom
en Susanna Altaar, vervanging kontrakt A26, in de plaats van de meerderjarig ontslagen Hendrika Bek en Bartelina Verstrate.

38
regenten der Magistraats Armenkamer te Schiedam

Bij kontrakt A39 ter suppletie de kinderen David Hofland en Gijsbert Hoppe.

39
Stads Arm- en Weesvoogden te Leeuwarden

In vervanging bij kontrakt A30: Adrianus Colier, geboren 16 januari 1807, gereformeerd.

40
Armbestuurders der Herv. Gem. te Groningen

In vervanging bij kontrakt A33: Albertus Johannis van Bolhuis, geboren in 1813, hervormd.

41
subcommissie te Rotterdam - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Pieter Geijben, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 7 september 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 28 september 1824;  kolonie Veenhuizen no. 96. Vervangt het in de vrije Koln overgeplaatste gezin van vd Waal.

40
NB: foutje van de klerk: twee maal nr 40

-- niet genoteerd --

41
NB: foutje van de klerk: twee
maal nr 41


-- niet genoteerd --
42


-- niet genoteerd --

43


-- niet genoteerd --

44
subcommissie te Rotterdam - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Cornelis Zegers, sterk 7 hoofden, van Delfshaven.
Datum van overneming: 25 september 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 18 oktober 1824; 1e Etabl te Veenhuizen No. 11.

45


-- niet genoteerd --

46


-- niet genoteerd --

47


-- niet genoteerd --

48


-- niet genoteerd --

49


-- niet genoteerd --

50


-- niet genoteerd --

51


-- niet genoteerd --

52


-- niet genoteerd --

53


-- niet genoteerd --

54
subcommissie te Groningen - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Dirk Metman, sterk 6 hoofden; Arie Arisze Vrolijk, sterk 4 hoofden.
t gezin Metman voor de plaatsiing bedankt hebbende is hetzelve vervangen door dat van A A Vrolijk.
Datum van overneming: 10 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: 20 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 20 maart 1825; 1 etabl No 15; in vervanging van het om ligchaamsgebreken ontslagen huisgezin van Martinus Harmsen.

55


-- niet genoteerd --

Hierna begint een nieuwe lading arbeiders huisgezinnen. Nu voor het TWEEDE etablissement dat nu ook bevolkt begint te worden.

56
subkommissie te Amsterdam - Arbeiders huisgezinnen.
10 huisgezinnen:
W. van der Plas, sterk 2 hoofden
● J. van Wijk, sterk 5 hoofden
● H.J. Brands, sterk 3 hoofden; t gezin van Brands voor de plaatsing bedankt hebbende is hetzelve vervangen door dat van J. Volkhemer
● J.F. Welsch, sterk 6 hoofden
● P.A. Conradi, sterk 5 hoofden
● G. Coenraads, sterk 3 hoofden
● E. Buck, sterk 3 hoofden
● A.J.C. Albrink, sterk 2 hoofden
● F. Kalwij, sterk 5 hoofden
● J. Fook, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 20 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 20 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 24 maart 1825; 2e Etablissement te Veenhuizen No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 en 12.
● J. Volkhemer, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 26 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 20 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 9 april 1825; 2e Etabl N 17.

57
subkommissie te Amsterdam voor den afgestane plaatsing door den hr. Kluppel - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van J.G. Titsing, sterk 8 hoofden.
Datum van overneming: 20 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 20 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 24 maart 1825; 2e Etablissement no. 17.

58
subkommissie te Monnickendam - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Dirk Klaver, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 20 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 25 april 1825; 2e Etablissement no.38.

59
subkommissie te Rotterdam - Arbeiders huisgezinnen.
2 huisgezinnen:
Johannes Haringel, sterk 5 hoofden
Hendrik Hagelberg, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 20 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 20 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 1 april 1825; 2e Etablissement no. 16 (Klaringel); 2 mei 1825; 2e Etablissement no. 46 (Hagelberg).

60
subkommissie te Leeuwarden - Arbeiders huisgezinnen.
het gezin van Adrianus Jellema, sterk 5 hoofden
het gezin van T.K. de Vries, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825 (Jellema) en 3 februari 1825 (de Vries); datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 23 april 1825; 2e Etablissement no. 33 en 34.

61
subkommissie te Schoonhoven - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Jacobus Labeij, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 28 april 1825; 2e Etablissement no. 44.

62
subkommissie te Thiel - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van W.D. Hak, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: ---; ---

63
subkommissie te Utrecht - Arbeiders huisgezinnen.
2 huisgezinnen:
● Jacobus van Kempen, sterk 2 hoofden
● Pieter Jacobus Daris, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 28 april 1825; 2e Etablissement no. 36 en 37.

64
subkommissie te Vlaardingen - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van A. Vink Hogendijk, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 2 mei 1825; 2e Etablissement no. 47.

65
subkommissie te Weesp - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Johannes Bernardus Gijzel, sterk 2 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 28 april 1825; 2e Etablissement no. 43.

66
subkommissie te Zwolle - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Leendert van Benthem, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 21 april 1825; 2e Etablissement no. 32.

67
Provincialen Kommandant te Overijssel - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Karel Brison, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie:
 ---; --
68
Provincialen Kommandant van Zuid-Holland - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Adrianus van ’t Hoff, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 31 januari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 25 april 1825; 2e Etablissement no. 40.

69
subkommissie te ’s Gravenhage - Arbeiders huisgezinnen.
4 huisgezinnen:
P. Wolf, sterk 4 hoofden; voor de opzending bedankt.
D. van den Tempel, sterk 6 hoofden
L. Slot, sterk 4 hoofden
H. Plas, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 3 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 20 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 24 maart 1825; 2e Etablissement no. 5, ??, ??.

70
subkommissie te Coevorden - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van K.P.L. van den Bosch, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 3 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 20 april 1825; 2e Etablissement no. 35.

71
subkommissie te Vlissingen - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Cornelis de Graaf, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 3 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 27 mei 1825; 2e Etablissement no. 56.

72
subkommissie te Bolsward - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Pieter Derks Dijkstra, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 3 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 7 mei 1825; 2e Etablissement no. 51.

73
Algemeen Armbestuur te Rotterdam

Tot aanvulling van het kontrakt A32: J.H. Brinkman.
Datum van overneming: 3 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 4 april 1825; kolonie 6 hoeve 9. In vervanging van de vroeger gedesigneerde doch niet aangekomene M.R.A. Akker.

74
subkommissie te Delft - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van J. de Jager, sterk 7 hoofden; het gezin van J. de Jager bedankt en vervangen door het gezin van H.A. van de Water, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 26 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 28 april 1825; 2e Etablissement no. 42.

75
subkommissie te Gorinchem - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van P. J. Souverijn, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 28 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 25 april 1825; 2e Etablissement no. 39.

75B
subkommissie te Bergen op Zoom - Arbeiders huisgezin.

Het gezin van P. Bartels, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 28 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 5 mei 1825; 2e Etablissement no. 48.

76
subkommissie te Koevorden - Arbeiders huisgezin.

Het gezin van Tieleman Vermasen, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 28 februari 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825. Het gezin van Vermasen heeft voor de plaatsing bedankt.

77
subkommissie te Haarlem - Arbeiders huisgezin.

Het gezin van G. van Manenberg, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 2 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 5 mei 1825; 2e Etablissement no. 50.

78
subkommissie te Deventer - Arbeiders huisgezin.

Het gezin van C. Holtkamp, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 4 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 21 april 1825; 2e Etablissement no. 30.

79
subkommissie te ’s -Gravenhage - Arbeiders huisgezin.

Het gezin van Dirk van de Hak, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 10 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: 20 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 28 maart 1825; 2e Etablissement no. 14.

80


-- niet genoteerd --

81


-- niet genoteerd --

82
subkommissie te Assen - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van A. Jans, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 17 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 maart 1825; datum aankomst in de Kolonie: 28 april 1825; 2e Etablissement no. 45.

83
Gouverneur van Drenthe - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Pouwel Jans Moet, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 17 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: ---; ---

84
subkommissie te Leiden - Arbeiders huisgezinnen.
De huisgezinnen van:
H. Warreman, sterk 6 hoofden
J. van der Walle, sterk 7 hoofden
J. Garst, sterk 6 hoofden
A. van den Berg, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 17 en 22 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 21 april 1825; 2e Etablissement no. 29 (Warreman); 21 april 1825; 2e Etablissement no. 31 (van der Walle); 5 mei 1825; 2e Etablissement no. 49 (Garst); 21 april 1825; 2e Etablissement no. 28 (van den Berg).

Zie over het curieuze gegoochel van Leiden met kinderen van arbeidershuisgezinnen vanaf halverwege deze pagina.

85
op voordragt van den Kommandant der Mariniers te Rotterdam

Machiels benoemd tot geemployeerde op het algemeen bureau in de kolonien.

86
subkommissie te Middelburg - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van J. Heidt, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 26 maart 1825; datum van autorisatie tot opzending: 13 april 1825; datum aankomst in de Kolonie: 21 april 1825; 2e Etablissement no. 52.

De designaties gaan verder in het designatieregister 1825, lopend van 1 april 1825 tot 31 maart 1826.