Naar het overzicht
van de
DESIGNATIES
Register van de onderscheidene plaatsingen in de Kolonien gedurende het jaar 1823

Na de rommeltjes in de voorgaande registers - de opnemingen uit de contributie 1818-1820, de opnemingen uit contracten vanaf 1821 en de opnemingen uit contributies in 1821 en die in 1822 - beginnen de designatieregisters nu een min of meer constante vorm te krijgen. Bedelaars en weeskinderen worden voortaan elders geregistreerd en nu worden ALLE andere opnemingen in de koloniën (dus én opnemingen uit de contributie én opnemingen uit de contracten én aanstellingen van ambtenaren) in één register ondergebracht.

De indeling van dit register is:

Eerste kolom: het volgnummer of 'Order nummer'.
Tweede kolom: Subcommissien, Kollegien of personen van welke de overneming geschiedt. Derde kolom: Wijze van overneming (of het uit de contributie is, of op basis van een contract, op 'bij vrijwillig engagement', waarmee meestal geëmployeerden aangeduid worden).
Vierde kolom: Personeel der overneming (de namen).
Vijfde kolom: datum van overneming (dag dat het besluit over designatie genomen is).
Zesde kolom: datum van autorisatie tot opzending (wanneer ze mogen komen).
Zevende kolom: datum aankomst in de Kolonie.
Achtste kolom: Nommers der Kolonien en hoeve waarin de overgenomenen gevestigd zijn.
Negende kolom: Aanmerkingen (hier staat het meestal vermeld als iemand na zijn aankomst meteen weer rechtsomkeert maakt en er staat in de plaats van wie iemand opgenomen wordt).

Alleen de kolom met het volgnummer neem ik hieronder over, verder hanteer ik mijn eigen indeling. Sommige stukjes zijn letterlijke transcripties, andere zijn aantekeningen van mijn hand. aantekeningen. 'in d.' betekent in dato. 'suppletie' of 'supplering' = aanvulling. Zie voor de genoemde contracten de uitleg van de contractvormen op de contractenpagina's.

Dit register loopt van 1 januari 1823 tot 31 maart 1824. In november 1823 worden de eerste arbeidersgezinnen 'gedesigneerd', die gaan wonen aan de buitenkant van het eerste gesticht te Veenhuizen.

1
bij vrijwillig engagement

F.C. van Midlum
uit Amsterdam tot zaalopziener 6 januari 1823

2
de heer W. Hoogkamer te Amsterdam, Reguliersgracht nr 3

Het huisgezin van Kornelia Willemse, sterk 6 hoofden, uit Amsterdam.
Datum van overneming: 13 januari 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 30 april 1823, kolonie 4 hoeve 71

3
subcommissie te Sluis

Uit de gewone kontributie: het huisgezin van A. van Dalen, sterk 5 hoofden, uit de Gemeente Katzand
Datum van overneming: 22 januari 1823; datum van autorisatie tot opzending: 1 april 1823; datum aankomst in de Kolonie: 18 april 1823, kolonie 4 hoeve 35.

4
bij vrijwillig engagement
Benoemingen ambtenaren Ommerschans per 30 januari 1823:
● N. Ketelaar en Alle Jans tot wijkmeesters kol 5
● J. Geijlen tot veldwachter
● G. Liphold tot chirurgijn
● J. Bonestreek tot schoolmeester
● J. van der Goede tot suppoost
● Bosscha tot onderdirekteur
● Blanken tot wijkmeester
● J. Honing senior onderdirekteur fabrieksarbeid
H. Honing jr., H. Honing, J.C. Evers, P.J. Seyl, G. Muller, J. Mensink, J. Emmelot, G. Reemst, G. van Kooten en H. Drees tot zaalopzieners
J. Harloff tot onderdirecteur Binnen
H. Morriën boekhouder kol 5
J. Greven tot boekhouder

5
de heer F. Smeer te Rotterdam

Bij contract a f 60 per jaar; Victor van Duijn

6
ministerie Binnenlandse Zaken

contract voor tweehonderd bedelaars

7
minister van Justitie

Margaretha Helmigs
en Gerhard Henrich Fiesseling, kinderen van gekonfineerde vreemdelingen in de provincie Drenthe, naar kolonie 1 hoeven 53 en 59

8
de heer B. vd Haar te Leeuwarden

Bij contract a f 60 per jaar;Jan Hamstra, Leeuwarden,

9
regenten der Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht

Ter suppletie contract in d 18 januari 1822: het huisgezin van Christoffel van Duuren

10
regenten der Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht Ter suppletie contract in d mei 1820: Francisca Amer in plaats van de ontslagen Jan Visser
11
Burgemeesteren van 's Gravenhage

Bij kontrakt in d 20 september 1822 voor 10 bedelaars: 6 bedelaars, doch 2 daarvan aan het etablissement dadelijk afgewezen.
Datum van overneming: 15 maart 1823; datum van autorisatie tot opzending: waren reeds verzonden; datum aankomst in de Kolonie: 13 maart 1823; bedelaars etablissement nrs 514-517
.
12
bij vrijwillig engagement
Benoemingen ambtenaren per 15 maart 1823:
● L. Hofman tot wijkmeester kol 3
● Evert van der Woude wijkmeester kol 5
● Blatter, veldwachter in kol 5 ipv van Gielen
● J.H. Lochel. suppoost Ommerschans
● J. Ras, wijkmeester kol 3
● Pieleboudt tot boekhouder bij directeur frabrieken
● de Jong tot wijkmeester kol 4
● J.D. Fannert tot zaalopziener Ommerschans.

13
Diakonen der Luthersche Gemeente te 's Gravenhage

Bij kontrakt in dato 13 maart 1823: Isabella Mertz.
Datum van overneming: 13 maart 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 24 maart 1823; kolonie 4 hoeve 52
.
14
bij vrijwillig engagement
B.G. Travers
benoemd tot boekhouder in een der koln.

15
regenten van het H.G. huis te Leiden

Tot supplering bij kontrakt in dato 2 Maart 1821: Leendert de Neef in vervanging van den gedeserteerden persoon P.F. Monfils.
Datum van overneming: 27 maart 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 16 april 1824; kolonie 3 hoeve 58.

16
subkommissie te Breda

Uit de gewone kontributie in remplacement van een ander gezin: het huisgezin van C. van Ham, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 27 maart 1823; datum van autorisatie tot opzending: 15 april 1823 ; datum aankomst in de Kolonie: 22 april 1823; kolonie 4 hoeve 89.

17
De heer F. Beelaerts van Blokland te 's Gravenhage
Bij kontrakt in dato 27 maart 1823: Wilhelmina Anna Fuhring.
Datum van overneming: 27 maart 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 28 april 1823; kolonie 6 hoeve 7.

18
Provinciale Kommandant van Antwerpen

Uit de gewone kontributie: het huisgezin van A. van Diest.
Datum van overneming: 1 april 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 22 april 1823; kolonie 4 hoeve 33.

19
bij vrijwillig engagement
Benoemingen ambtenaren per 1 april 1823:
Kast tot zaalopziener Ommerschans
Vorheim & J. Jurgens assistenten alg bureau op de kol

20
Algemeen Armbestuur te Rotterdam

Tot supplering bij kontrakt A32: het huisgezin van Izak Johannes Kok, met vrouw en 4 kinderen.
Datum van overneming: 13 januari 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie:

21
Algemeen Armbestuur te Rotterdam
Suppletie kontrakt A8: Cornelis Andries Garboo(?) en Sophie Petronella Jacoba Walraven, Carboo niet aangekomen, vervangen door J.H. Meder sept 1823

22
regenten der weeshuizen te Nijmegen

Suppletie kontrakt D5: Joannes Graat en Dirk Evers

23
subcommissie te 's Gravenhage

Bij kontract in d. 18 september 1822 voor 5 bedelaars: Maria van den Heuvel, Maria van Daalen, Lamberta Christina Sijthof, met 2 kinderen

24
bij vrijwillig engagement
Benoemingen ambtenaren per 17 april 1823:
Jan Lemel tot adjunctdirecteur 3e klasse
C.W. Rensing tot assistent alg bureau in de kol
J. Poelman bevorderd tot adjunctdirecteur 2de klasse
Oosting van boekhouder kol 7 bevorderd tot boekhouder kol 1&2

25
bij vrijwillig engagement
L. Vogelzang
, wijkmeester kol 3 bevorderd tot onderdirecteur Veenhuizen

26
Diakonen der Luthersche Gemeente te 's Gravenhage
Bij kontrakt van 20 april 1823: Frederik Christiaan Metrens(?)
Datum van overneming: 20 april 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 4 mei 1823; kolonie 4 hoeve 71.

27
regenten van het weeshuis te Tholen

Bij kontrakt D10: 24 weeskinderen.

28
regenten der Stads Armen kamer te Schiedam

Suppletie kontrakt A18: het kind J. Scheffers,, overgenomen in plaats van de op 23 januari 1823 overleden Jan Giebe.
Datum van overneming: 30 april 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 8 juni 1823; kolonie 4 hoeve 27.

29
subkommissie te Amsterdam

Uit de contributie de gezinnen van
C. van Blokland
J.H. Nieuwkemper
C.R. Brasé
G. Pien(?)
J. Beukers
J.M. Woortmans.

30
subkommissie te Leeuwarden

Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823: het huisgezin van Broer van Belkum, sterk 8 hoofden.
Datum van overneming: 4 mei 1823; datum van autorisatie tot opzending: 8 mei 1823; datum aankomst in de Kolonie: 13 mei 1823; kolonie 4 hoeve 72
.
31
subkommissie te Gorinchem
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823: het huisgezin van Pieter Bijsterveld.

32
regenten van het weeshuis te Tholen

Bij kontrakt D11: 6 weeskinderen.

33
op voordragt des Direkteurs

Benoemingen ambtenaren per 17 mei 1823:
A. M Heystek tot boekhouder Veenhuizen
J.H. Perizonius van Marle, tot boekhouder alg bureau
J. Jurgens wijkmeester kol 3 ipv L. Hofman (tegelijkertijd ontslagen)

34
Provinciale Kommandant van Henegouwen

Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823: Twee huisgezinnen als:
Joseph Mailly, sterk 9 hoofden, en
Gabriel Wibier, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming:28 mei 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst Wibier in de Kolonie: 20 juni 1823; kolonie 4 hoeve 117; datum aankomst Mailly in de kolonie: 3 juli 1823, kolonie 4 hoeve 115..
.
35
op voordragt des hr 2de Adsessor

A van Riemsdijk
aangesteld voor secretariaats werkzaamheden ten behoeve van Johannes van den Bosch

36
direkteuren van het Burgerweeshuis te Enkhuizen

Tot supplering van kontrakt A3: Drie kinderen als:
Pieter de Wit
Aldert Molenaar en
?? Valk.
Overgenomen tot vervanging van Klaas Zijp, Jacob Theekes en Theunis Idesz Stookebrand, allen ontslagen

37
subkommissie te Leiden

Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823: het huisgezin van Jacobus Onvlee, sterk 8 hoofden

38
subkommissie te Arnhem
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Matthijs Coense, sterk 7 hoofden

39
De Stads Arm en Weesvoogden te Leeuwarden

Tot aanvulling bij kontrakt A30: Barthle van Schagen ter vervanging van Hendrik Willems, die in dienst der Nat. Mil. is getreden.

40
burgemeesteren van 's Gravenhage

Bij kontrakt in d. 19 maart 1823: de huisgezinnen van
Martinus Haakmeester,, sterk 5 hoofden, en
Pieter Letterie, sterk 5 hoofden,
en 6 weeskinderen

41
burgemeesteren van 's Gravenhage
Bij kontrakt in d 16 Febr. 1821 A27: Alexander Schonewald ter vervanging van de 22 juli 1822 ontslagen Pieter Letterie.

42
subkommissie te Utrecht
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Eijk Blikkendaan (na aankomst meteen weer vertrokken en vervangen door dat van:) Pieter van der Sluis

43
Ministerie van Justitie volgens contract E29

Johannes Machiel Windt
, uit tuchthuis Arnhem.

44
regenten van het Heilige Geestweeshuis te Leiden

suppletie kontrakt A29 Jacobus Hofman ipv ontslagen Abraham Nicolaas Fokker

45
subkommissie te Dordrecht
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Andries Alblas, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 10 juni 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 13 juli 1823, kolonie 6 hoeve 46.

46
subkommissie te Zaandam
suppletie contract C14: Adriaan de Boer.

47
Provinciale Kommandant van Antwerpen
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Pieter Joseph Biesenmortel (heeft bedankt)

48
subkommissie te Purmerend
Op contract A42 zes kinderen en de gezinnen van
Cornelis Breek
Cornelis de Vries
Hendrik Brand

49
Wees- en Armbestuurders der stad Zaandam

suppletie contract D2: Pieter Wijnands,, in de plaats van Neeltje Dral

50
H.W. Luber te Amsterdam

Bij kontrakt E30: Willem de Ruiter

51
subkommissie te Leiden
Bij kontrakt in dato 22 Maart 1823 F?: tien bedelaars.

52
subkommissie te Willemstad
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Jan de Oude

53
subkommissie te Zaandam
suppletie kontrakt C14: Christiaan Modderman

54
Wees- en Armvoogden te Dokkum

suppletie kontrakt A11: Jan Jelles Weltens, 12 jaar, in de plaats van Doeke Schuurman.

55
Armbestuur te Hekendorp

suppletie kontrakt D6: Agie Prins

56
bij vrijwillig engagement
Op voordragt des Directeurs bij Missive N37 1823:
● J. van Heest
tot wijkmeester in kolonie No 3 in de plaats van Vogelsang
● Haijo Hoogstra tot schoolmeester Ommerschans.
Designatie 13 augustus 1823, bevinden zich reeds in de kolonie..

57
subkommissie te Hoogeveen
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Jan van Agteren

58
Provinciale Kommandant van Luik
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Lodewijk de Lang (Bergen op Zoom)

59
subkommissie te 's Gravenhage
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Johannes de Waal

60
bij vrijwillig engagement
per 31 augustus 1823
Cornelis van Boven & Laurens Vrieze op Algemeen Bureau
Gosling Braaksma tot zaalopziener
Vorheim assistent boekhouder magazijn

61
subkommissie te Middelburg
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Willem Pieters Laroe

62
Provinciale Kommandant van NoordHolland
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Pieter van der Hulst
Datum van overneming: 5 september 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 14 september 1823, kolonie 6 hoeve 44

63
Kerkeraad der Protestantsche Gemeente te Gend
Op kontrakt E31: het kind Maria Elisabeth Maters

64
bij vrijwillig engagement
A.F. Swart
heelmeester Ommerschans

65
bij vrijwillig engagement
Op verzoek en voordragt van de subcommissie Rotterdam Hendrik van Thiel en Cornelia Clazina Corduwa, echtelieden met hunnen zoon, aangesteld als huisverzorger.
Datum van overneming: 12 september 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie:H. van Thiel en huisvrouw zijn eenigen tijd na hunne aankomst weder vertrokken

66
J.H.Sweben uit Schiedam

kontrakt E32: Nicolaas Nelissen

67
Algemeen Armbestuur te Rotterdam

suppletie kontrakten A6 en A32: Jozef Maria Meden en Jan Boele

68
Gemeene Armvoogden te Texel

suppletie kontrakt A34: Marijtje Pieters Meijs

69
subkommissie te Elburg
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:eene vrouw Aaltje van der Vliet met haar kind Hendrikje Vliet

70
subkommissie te Workum
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Gerben Martens de Vries, benoemd tot bakker te Veenhuizen

71
subkommissie te Breda
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Pieter de Hartog

72
subkommissie te Leiden
Bij kontrakt F6: zes bedelaars
.
73
Aalmoezenierskamer te Utrecht

suppletie kontrakt A17: Willem Fermeij, 8 jaar

74
burgemeesteren van 's Gravenhage
suppletie kontrakt A41: Maria Visser, als eigen kind in het huisgezin van Pieter Letterie in te delen, na aankomst dadelijk weer vertrokken, ipv de ontslagen Cornelis Willemse

75
XXX zie 107


76
subkommissie te 's Gravenhage
suppletie kontrakt C10: gezin Johannes Hendrik Dornbach plus ingedeelde J. van Lier, ipv het 3 november ontslagen gezin van den Bijllaard

77
bij vrijwillig engagement
G.A. Van Veen
tot zaalopziener of wijkmeester, door Z.M. afgestaan met behoud van volle soldij

78
bij vrijwillig engagement
Willem Nieuwenhuijs
, tot zaalopziener of wijkmeester

79
Provinciale Kommandant van NoordBraband
Uit de gewone kontributieplaatsing van 1823:het huisgezin van Alidanus Benedictus Rees
Datum van overneming: 12 november 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; aankomst in de Kolonie: 6 december 1823, kolonie 4 hoeve 107. Kinderen niet aangekomen, ontslagen dadelijk bij aankomst

80
bij vrijwillig engagement
Textor
, tot onderdirecteur Veenhuizen

81
Stads Arm- en Weesvoogden te Leeuwarden

suppletie kontrakt A30: Jan Jansma en Jan Marinus, ipv gedeserteerde Jacoba Bransma en Sjoukje Minnes

82
Op voordracht van Z.K.H. Prins Frederik bij missive nr.113, 1823.

Bij vrijwillige engagement: Brand te Dinant, laatst kondukteur der Art van de 2e klasse, aangesteld tot zaalopziener te Veenhuizen. Datum van overneming: 13 november 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 2 december 1823 werkelijk vertrokken.

83
subcommissie te Gorinchem

Het huisgezin van Philippus Jacobus Mans, sterk 5 hoofden. Datum van overneming: 26 november 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 1 januari 1824. Veenhuizen nr. 62.
Dit is de eerste waar bij 'Wijze van overneming' staat: 'gratis op het kontrakt met het Gouvernement in d.1 maart 1823'. Dat houdt in dat het arbeiders huisgezinnen zijn bestemd voor Veenhuizen. Dit vermeld ik verder met de aanduiding in de middelste kolom van Arbeiders huisgezin (maar in werkelijkheid staat daar dus steeds 'gratis op het kontrakt met het Gouvernement in d.1 maart 1823')

84
subcommissie te Amsterdam - Arbeiders huisgezinnen.

De volgende 10 huisgezinnen:
Jurriaan Peel, sterk 2 zielen.
Cornelius Hagen, sterk 4 zielen.
Jacob Kircher, sterk 4 zielen.
Pieter Capellen, sterk 5 zielen.
Dirk Hansen, sterk 3 zielen.
Abraham van Well, sterk 4 zielen.
Diederik Mulder, sterk 7 zielen.
Coenraad Eberlée, sterk 5 zielen.
Bernardus Cantzelaar, sterk 5 zielen.
Isaac van Eijlen, sterk 4 zielen.
Datum van overneming: 26 november 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 december 1823; kolonie Veenhuizen no. 51-60.

85
subcommissie te Zutphen - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Jan Harmen Maalderink, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 26 november 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 1 januari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 8 januari 1824; kolonie Veenhuizen no. 36.

86
subcommisie te Delft - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Dirk van der Brug, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 25 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 1 januari 1824; Veenhuizen no. 61.

87
subcommissie te Harlingen - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Remke Sijbouts Huina, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 1 januari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 4 januari 1824; Veenhuizen no. 40.

88
subcommissie te Schiedam - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Adrianus van der Schaft, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 18 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 26 december 1823; Veenhuizen no. 48.

89
subcommissie te Leeuwarden - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Johannes Daan, sterk 4 hoofden. Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 1 januari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 4 januari 1824; Veenhuizen no. 41.

90
subcommissie te Rotterdam - Arbeiders huisgezinnen.

De huisgezinnen van:
Dirk van der Waal, sterk 5 hoofden;
Jan Kraan, sterk 6 hoofden en
Petrus Peters, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 25 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 5 februari 1824 (Dirk van der Waal), 1 januari 1824 (Jan Kraan); Veenhuizen no.82 en Veenhuizen no.65.
Bijzonderheid: Petrus Peters heeft bedankt voor opzending

91
subcommissie te Utrecht - Arbeiders huisgezinnen.

De huisgezinnen van
Abel Richards, sterk 4 hoofden en
Andries Roelofs, sterk 2 hoofden.
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 25 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 1 januari 1824; Veenhuizen no. 63 en Veenhuizen no. 64.

92
subcommissie te Amersfoort - Arbeiders huisgezin.

Jan Johannes Vos
en huisgezin van 6 hoofden
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 18 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 26 december 1823; Veenhuizen no. 47.

93
subcommissie in de Grietenij Wongeradeel

Bij kontrakt met de subcommissie in d. 19 juni no.12;  twee bedelaars, als Trijntje en Jetske Johannes van der Zwaag.
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 28 december 1823; Ommerschans no. 1245-1246.

94
subcommissie te Alkmaar - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Jan Hendrik Maartens, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 6 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 18 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 26 december 1823; Veenhuizen no. 42.

95
subcommissie te Kampen - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Hendrik Femer, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 1 januari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 4 januari 1824; Veenhuizen no. 39.

96
subcommissie te Middelburg - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Jacobus Villaars, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: reeds vertrokken; datum aankomst in de Kolonie: 20 december 1823; Veenhuizen no. 49. De stamlijst is ingezonden door de subcommissie Gorinchem als bevindende zich het huisgezin aldaar.

97
Provinciale Kommandant van Zeeland - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Simon Looijsen, sterk 5 hoofden.datum.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 25 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 8 januari 1824; kolonie Veenhuizen no. 68.

98
subcommissie te Leeuwarden - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Anne Geeuwkes van der Heide, sterk 6 hoofden. Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 1 januari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 6 januari 1824; Veenhuizen no. 38.

99
subcommissie te Goes - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Pieter den Otter, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 25 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 15 januari 1824; Veenhuizen no. 71.

100
subcommissie te Bolsward - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Bonne Willems Dikland, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 1 januari 1823; datum aankomst in de Kolonie: 6 januari 1824; Veenhuizen no. 37.

101
subcommissie te Deventer - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Dirk de Graaf, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 1 januari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 16 januari 1824; Veenhuizen no. 72.

102
subcommissie te 's Gravenhage - Arbeiders huisgezinnen.

De huisgezinnen van:
David Post, sterk 7 hoofden;
Jacob van der Linden, sterk 3 hoofden;
Philip Christiaan Pracht, sterk 2 hoofden;
Martinus Harmsen, sterk 5 hoofden;
Johannes den Geuzendam, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 18 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 26 december 1823; Veenhuizen no. 42-46 (het gezin van Post, van der Linden, Pracht, Harmsen); Veenhuizen no. 34 (het gezin van Geuzendam); het gezin van Harmsen niet aangekomen.

103
subcommissie te Breda - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Ludwig Spitz, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 25 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: ??

104
subcommissie te Zaltbommel - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Antonie Molberzee, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 13 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 25 december 1823; datum aankomst in de Kolonie: 8 januari 1824; kolonie Veenhuizen no. 35.

105
burgemeester van 's Gravenhage

Tot supplering bij kontrakt F6; de bedelaar Petrus Johannes Arnaud. Aankomst in de kolonie: 19 januari 1824; Ommerschans no. 1234;  aangenomen in plaats van de overledene Johanna Telvoorden.

106
Provinciale Kommandant van Zuid-Holland.

Uit de contributie plaatsing van 1823. Het huisgezin van Andries Stoffels, sterk 5 hoofden. Aankomst in de kolonie: 26 december 1823; kolonie 4 hoeve 108.

107
Provinciale Kommandant van Overijssel.

Uit de contributie plaatsing van 1823. Het huisgezin van Johannes Braun met vrouw, 2 eigen kinderen en 3 ingedeelde, tezamen 7 hoofden. Aankomst in de kolonie: 3 maart 1824 (3 ingedeelde kinderen); kolonie 4 hoeve 99.

108
Provinciale Kommandant van Zuid-Holland - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Jacques Le Roij, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 31 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: het gezin van J. Le Roij is dadelijk na de aankomst weer vertrokken.

Het eerste arbeiders huisgezin dat na aankomst ook meteen weer vertrekt (op 1 april mag de Provinciale Kommandant van Zuid-Holland een volgende kandidaat zenden).

108B
B. van Steenwijk te Dokkum

Bij kontrakt a f 60,00 in d. 30 december 1823; de persoon van Douwe Petrus van Steenwijk. Datum van overneming: 31 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 24 februari 1824; strafkolonie in de Ommerschans.

109
subcommissie te Alkmaar - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Klaas Pieterse Prins, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 31 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 21 januari 1824; Veenhuizen no. 73.

110
subcommissie te Enkhuizen - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Cornelis Wijnstok, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 31 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: na 7 januari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 13 januari 1824;  kolonie Veenhuizen no. 69.

111
subcommissie te Arnhem - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van A: van Lopik, sterk 3 hoofden.
Datum van overneming: 31 december 1823; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 15 januari 1824; kolonie Veenhuizen no. 70; het mede gedesigneerde kind is niet aangekomen en blijft achter.

112
regenten der Nederlands Hervormde Gemeente te ’s Hage.

Bij kontrakt dato 1 maart 1823 A37 tot suppletie;  Leendert Houtman en Johanna Fulling; in vervanging van den ontslagen Dirk en Catharina Abspoel.

113
burgemeesteren der stad ’s Gravenhage

Bij kontrakt A41 tot suppletie; Wilhelmina van der Steen; is reeds in de kolonien; in vervanging der dadelijk van harer aankomst weder vertrokkene Maria Visser.

114
op voordragt van den Heer Direkteur der Kolonien bij missive van 20 december; bij engagement.

Benoemingen ambtenaren per 1 januari 1824:
● ..Smit, tot boekhouder binnen het gesticht te Veenhuizen op het salaris van f 7,00 ’s weeks;
A:J: Keizer tot wijkmeester in kolonie N4 in vervanging des ontslagenen wijkmeester Van Ootmarsen op t salaris van wijkmeester
J.G. Wenniger tot zaalopziener in de Ommerschans op f 2.50 in geld en f 2.70 in verstrekkingen 's weeks;
C.L. Donninger tot provisioneel adsistent op het Algemeen Bureau op 4:- 's weeks.
Bevinden zich reeds in de kolonie.

Nog zijn gedesigneerd de volgende, reeds vroeger in dienst der Maatschappij gestelde personen tot de navolgende employen als:
F.H. Perizonius van Marle tot boekhouder van Kolonie no.1 en 2. op het salaris van f 7,00 per week;
G. Reemst tot zaalopziener in het gesticht te Veenhuizen;
L. Vrieze tot zaalopziener in het gesticht te Veenhuizen; op f 2,50 in geld en f 2,70 in verstrekkingen per week;
A. Vorheim tot suppoost in het gesticht te Veenhuizen, waarnemende tevens de funktien van magazijnmeester op het bepaald salaris van f 2,50 in geld en f 2,70 verstrekkingen per week;
J. Seijl wordt toegelegd het volle zaalopzienerstraktement van f 2,50 in geld en f 2,70 in verstrekkingen per week;
H. Hoogstra als voren van schoolonderwijzer.

114
NB: foutje van de klerk: twee maal nummer 114.
subcommissie te IJlst - Arbeiders huisgezin.

Het huisgezin van Sjoerd Gijtzes Visser, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 10 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 29 januari 1824; Veenhuizen no. 74.

115
op zijn adres van 4 oktober 1823

Bij engagement; Gerrit Los en huisvrouw tot zaalopziener te Veenhuizen; Datum van overneming: 10 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 15 januari 1824.

116
subcommissie te Amsterdam - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Frederik Theodorus Bergh, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 18 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 8 januari 1824; Veenhuizen no. 77.

117
subcommissie te Leijden - Arbeiders huisgezinnen.
De volgende 3 huisgezinnen:
Klaas van den Bosch, sterk 5 hoofden;
Pieter Peschier, sterk 7 hoofden;
Joannes van Midden, sterk 6 hoofden;
Datum van overneming: 18 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: Klaas van den Bosch 28 januari 1824; Veenhuizen no.78. Het gezin van P. Peschier heeft van de opzending bedankt. Joannes van Midden 5 februari 1824; Veenhuizen no. 83.

118
Nummer 118 is een foutje van de klerk, die opgave van een gezin uit Deventer was al bij nummer 101 ingevoerd. Daarom is nummer 118 doorgestreept..
119
subcommissie te Leeuwarden - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Paulus Maart, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 18 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: 1 februari 1824; datum aankomst in de Kolonie:15 februari 1824; Veenhuizen no. 87.

120
subcommissie te Sloten - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Hendrik Gerbens Bouwman, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 18 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: 1 februari 1824; datum aankomst in de Kolonie:7 februari 1824;  kolonie Veenhuizen no. 65.

121
subcommissie te Haarlem - Arbeiders huisgezinnen.
Het huisgezin van Gerrit Goudenberg, sterk 4 hoofden en
het huisgezin van Theodorus de Vries, sterk 6 hoofden.
Datum van overneming: 18 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: 1 februari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 5 februari 1824; Veenhuizen no. 75 en no. 79.

122
subcommissie te Nijmegen - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Pieter Engelen, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 18 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: 1 februari 1824; datum aankomst in de Kolonie:12 februari 1824; Veenhuizen no. 86.

123
subcommissie te Rhenen - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Jan van Laar, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 18 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: 1 februari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 1 april 1824; Veenhuizen no. 30.

124
regenten der Stads aalmoezenierskamer te Utrecht

Bij kontrakt in d. 27 october 1823 voor 12 weeskinderen (D12); de personen van:
Johannes Hermanus de Ruiter
Johannes de Ruiter
Johannes Flantua
Willem van ter Mei
Dina Bernarda van Oostreen
Hendrikus van Wijk
Jan Mulard
Willem Oostveen.
Aankomst in de Kolonie: 24 januari 1824;  kolonie 4 hoeve 38.

125
het Algemeen Armen Bestuur Rotterdam

Bij kontrakt in d. Januari 1820, bij kontrakt dato februari 1820, bij kontrakt dato 9 april 1821: suppletie.
Antonie Freemeijer
Hendrik Martinus Freemeijer
Cornelis Verheij
Huibregt van Nieuwaarde
Paulus Johannes Stephanus
Geertrui Hofmeester
Petrus Zurings
Aankomst op de kolonie 5 en 8 februari 1824.

126
subcommissie te Monnickendam - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Hendrik Smit, sterk 5 hoofden.
Datum van overneming: 20 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: na 1 februari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 3 februari 1824; Veenhuizen no. 81

126B
subcommissie te Epe

Bij kontrakt in d 20 juni 1822; een bedelaar met name Jacob van der Worp.
Datum van overneming: 24 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 3 februari 1824; Ommerschans no.1247.

127
subcommissie te Amsterdam - Arbeiders huisgezinnen.
De volgende 3 huisgezinnen:
Johannes Wilhelmus Klinkenbos, sterk 6 hoofden;
Mozes Manas Drukker, sterk 6 hoofden;
Joannes Martinus Koeleman, sterk 3 hoofden.
Datum van overneming: 24 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 28 januari 1824; Veenhuizen no. 76 (Klinkenbos); 5 februari 1824; Veenhuizen no. 80 (Koeleman); een der kinderen van Klinkenbos niet opgezonden; M.M. Drukker is niet gevestigd en teruggekeerd.

128
subcommissie te Gouda - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Pieter Bendervoet, sterk 9 hoofden, wordt wegens deszelfs talrijkheid door de Permanente Kommissie als 2 huisgezinnen beschouwd.
Datum van overneming: 24 januari 1824; datum van autorisatie tot opzending: na 1 februari 1824; datum aankomst in de Kolonie: 12 februari 1824; Veenhuizen no. 84.

129
subcommissie te ’s Gravenhage - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van: Petrus de Bruin, sterk 6 hoofden. Het gezin van de Bruin heeft voor de opzending bedankt, deze plaats wordt alzoo vervuld door dat van N. Swagerman.
Het huisgezin van: Nicolaas Swagerman, sterk 4 hoofden. Datum van overneming: 24 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 14 april 1824; Veenhuizen no. 91.

130
regenten der weeshuizen te Nijmegen

Tot suppletie bij kontrakt dato 17 april 1821 (D3); de persoon van Frederica Petronella Opzomer, geboren 23 januari 1815,  hervormd.
Datum van overneming: 4 februari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 12 februari 1824;  kolonie 4 hoeve 26; in vervanging van den ontslagenen Jacob Sengers.

131
Baron P. Straalman te Nijmegen - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Hendrik van Schaijk met vrouw en 2 kinderen van Nijmegen.
Datum van overneming: 11 februari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 7 maart 1824; Veenhuizen no. 92.

132
subcommissie te Dordrecht - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Willem van Rietschoten met vrouw en 4 kinderen van Goed Schalkoord.
Datum van overneming: 11 februari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 7 maart 1824; Veenhuizen no. 91.

133
subcommissie te Zwolle - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Johannes Christoffel Gustavus met vrouw en .?.
Datum van overneming: 11 februari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 29 februari 1824; kolonie Veenhuizen no. 88.

134
regenten van Algemeen Armbestuur te Rotterdam

Ter supplering bij kontrakt in d. 9 april 1821 (A32);  Maria Christina van den Berg.
Datum van overneming: 11 februari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 15 maart 1824; kolonie 6 hoeve 8; in vervanging van den op den 11 februari ontslagen Jan Baan.

135
op voordragt van den Direkteur der Kolonien; bij engagement

Hermanus Smit
tot Heel- en Vroedmeester te Veenhuizen op een jaarlijksch traktement van f 500,00.
Datum van overneming: 11 februari 1824. Bevindt zich in de Kolonien.

136
subcommissie te ’s Gravenhage

Bij kontrakt tot suppletie (C10); Pieter Konkelberg.
Datum van overneming: 19 februari 1824. Bevindt zich reeds in de Kolonien; kolonie 1 hoeve 14.

137
gouverneur van Groningen - Arbeiders huisgezinnen.
3 huisgezinnen als, dat van:
Harm Meulman, sterk 7 hoofden;
Johannes Scheeris, sterk 7 hoofden;
Tjerk Luitjens, sterk 6 hoofden;
● een kind Hero Koops.
Datum van overneming: 19 februari 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 5 maart 1824; Veenhuizen no. 89, 90 (Meulman en Luitjens).
Toelichting: Het kind is geplaatst door den Heer Bonhomme en de Gouverneur heeft het regt tot het plaatsen van een derde huisgezin verkregen door het niet gebruikmaken van het regt tot plaatsing van een huisgezin, van den Heer Bonhomme.  NB de plaatsing van dit kind is vervallen, zo ook die van Scheeris.

138
op voordragt des Direkteurs bij missive van 21 februari 1824;  bij engagement

De kolonist in de Ommerschans Johannes Hoeboer tot 3e veldwachter aan de Ommerschans.
Datum van overneming: 1 maart 1824. Bevond zich reeds in de Kolonien

139
direkteuren van het Burger Weeshuis te Middelburg

Bij kontrakt in d. 3 juni 1822 (D9); twee kinderen met namen: Johannes Rubbens en Johannes Grossman.
Datum van overneming: 1 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 15 maart 1824; kolonie 4 hoeve 105; in vervanging van de te ontslane Pieter Hendrik Deldijk en Willem van Farer.

140
subcommissie te Utrecht - Arbeiders huisgezin.
Het gezin van Willem Hendrik Fersier, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 1 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 12 maart 1824; Veenhuizen no. 93.

141
subcommissie te Middelburg

Bij kontrakt in d. 27 october 1823; het gezin van Johannes Hermanus de Bruin, sterk 7 hoofden.
Datum van overneming: 6 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 15 maart 1824; kolonie 4 hoeve 107.

142
subcommissie te Maassluis - Arbeiders huisgezinnen.
De huisgezinnen van Jacob Breugom, sterk 2 hoofden en Leendert Bergwerf, sterk 2 hoofden.
Datum van overneming: 6 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 1 april 1824; Veenhuizen no. 31 en no. 29.

144
gouverneur van Groningen - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van Klaas Bronsema, sterk 4 hoofden.
Datum van overneming: 11 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 19 maart 1824;  Veenhuizen no. 50.

145
op zijn adres bij de Permanente Kommissie bij missive dato 14 januari 1824; bij engagement

Thomas Holsteijn
, sergeant bij de 9e afdeling, aangesteld in eenig Adminstratief emploi.
Datum van overneming: 23 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 30 maart 1824.

146
subcommissie te Texel voor het arrondissement van de Zijpe - Arbeiders huisgezin.
Het huisgezin van M. de Vos, sterk 8 hoofden, zullende echter een der kinderen strekken in vervanging van den teruggezonden bestedeling Ko Koger.
Datum van overneming: 11 maart 1824; datum van autorisatie tot opzending: dadelijk; datum aankomst in de Kolonie: 20 april 1824; Veenhuizen no. 28.

147
doorgehaald met vermelding 'overgebragt op de lijst van 1824'.

De designaties gaan verder in het designatieregister 1824, dat loopt van 1 april 1824 tot 31 maart 1825.