Naar het overzicht
van de
DESIGNATIES
Register van de overgenomen Huisgezinnen uit de gewone Kontributien sedert de oprigting van de maatschappij

Oftewel plaatsingen uit de contributie in 1818-1819-1820. Een overzicht uit welke plaatsen vanaf 1818 gezinnen zijn opgenomen. Het is ongetwijfeld gemaakt om te kijken in hoeverre de contributies van elke subcommissie de plaatsingen dekken (1700 gulden aan opgehaalde contributies geeft recht op ťťn hoeve).

Het is een achteraf-register. Voor zover ik kan nagaan is het gemaakt:
- NA voorjaar 1822 (bijvoorbeeld Van Haften is reeds verplaatst naar Wateren en dat is voorjaar 1822 gebeurd).
- NA de omnummering van de koloniehuisjes in Frederiksoord in april 1823 (bijvoorbeeld De Wals woont op nr. 20 ipv 46; Biemans op 13 ipv 1 of 29).
- VOOR de herindeling van de vrije koloniŽn per 1 juni 1825. Er staan nu nog dingen als 'kolonie 6', terwijl er na 1 juni 1825 nog maar drie vrije koloniŽn zijn: zie dit besluit.


De indeling van de KOLOMMEN in het register is:
volgnummer, van 1 tot 116.
Subcommissies op alfabetische volgorde plaatsnaam. Het begint met Alkmaar en eindigt met Zijpe. Daarna volgen de provinciale commandanten. Van provinciaal commandant Antwerpen tot provinciaal commandant Zuid-Holland. Daarna volgen nog A.W. Straalman te 's Graveland en P.J. Ameshoff, die blijkbaar ook uit de contributie een gezin geplaatst hebben.
Getal en jaar van designatie. Dan staat bijvoorbeeld achter Montfoort '1820...1' en achter Monnickendam '1818...1. 1820...1, 1821...1'. Drie gezinnen dus uit Monnickendam waarvan volgens de 'Aanmerkingen' eentje uit de gemeente Broek in Waterland (= gezin Jan Westerveld) en eentje uit Nieuwendam-Zunderdorp (= gezin van Willem Moen).
Achter Goes staat '1818...1' (= het gezin van proefkolonist Jan Burks) en achter Harderwijk '1818...1' (= het gezin van proefkolonist Dirk Klaver). De proefkolonisten heten dus met terugwerkende kracht 'uit de contributie' geplaatst te zijn.
● Totaal der Huisgezinnen actueel in de kolonie aanwezig. Uit Amsterdam zijn al 27 gezinnen in de vrije koloniŽn. De rest volgt op eerbiedige afstand. Rotterdam 9, Den Haag 6, Utrecht 6, Leeuwarden 5, Leiden 5, Alkmaar 4.
Kolonie en hoeve waarin de huisgezinnen zijn gevestigd. Vrijwel altijd zonder de namen van de kolonisten. Dus bij Montfoort staat achter die ene plaatsing 'K3 H13' oftewel kolonie 3 hoeve 13, maar niet dat dat het gezin van Jan Spel is.
Aanmerkingen. Hier kan interessante informatie staan. Bijvoorbeeld staat bij Middelburg de preciese ontslagdatum (4 maart 1822) en vertrekdatum (17 april 1822) van het gezin van Abraham Koppejan. Die heb ik verder nergens anders gevonden.HET REGISTER IS BIJGEHOUDEN:
- tot na 1823 (bijvoorbeeld Gerritsma is al naar Grote Hoeve Veenhuizen no. 1)
- in sommige gevallen zijn met een andere pen mutaties bijgeschreven tot en met 1824