Alle contracten (behalve E-contracten) per plaats

Zie een uitleg over de diverse contractvormen op de overzichtspagina contracten. Hieronder staan de afgesloten A-, B-, C-, D- en F-contracten per plaats, met achtereenvolgens de plaatsnaam, de maand dat het contract afgesloten is, de instantie met wie het afgesloten is, hoeveel en wat voor personen er mee geplaatst kunnen worden ende soort contract met het nummer.
Bij plaatsen met meerdere contracten staat het op volgorde van contractdatum.


Alkmaar – december 1819, Regenten van het Aalmoezeniershuis, zes weeskinderen, huisverzorgers  en twee gezinnen, A2.


Amersfoort – maart 1820, Heeren Regenten van het Weeshuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A13.
Amersfoort – oktober 1821, subcommissie, zeven personen ιιn gezin uitmakend, C16.


Beemster – maart 1820, Algemene Armendirectie, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A14


Bergen op Zoom – augustus 1821, Regenten van 't gecombineerd Wees- en Armkinderhuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A35.


Bolsward – januari 1821, Armenvoogden van de stad, A24, maar dit contract wordt niet geλffectueerd en vervangen door:
Bolsward – mei 1822, Armvoogden van de stad, vier kinderen, D8.


Delft – juli 1821, Regenten van het Gereformeerd Weeshuis, zes weeskinderen, D3
Delft – februari 1822, subcommissie Delft, tien bedelaars, F2


Dokkum – februari 1820, subcommissie Dokkum, vier personen, C7
Dokkum – februari 1820, Wees en armenvoogden, drie weeskinderen, huisverzorgers en ιιn gezin, A11


Dordrecht – januari 1820, Burgemeesteren der stad, 78 weeskinderen, huisverzorgers en 26 gezinnen, A10


Enkhuizen – december 1819, subcommissie Enkhuizen, zes personen ιιn huisgezin uitmakende, C1
Enkhuizen – december 1819, Direkteuren van het BurgerWeeshuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A3
Enkhuizen – november 1820, Direkteuren van het BurgerWeeshuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A20


Epe – juni 1822, subcommissie Epe, ιιn bedelaar, F4


Goes – maart 1821, subcommissie Goes, zeven personen ιιn huisgezin uitmakende, C12


Gorinchem – december 1819, subcommissie Gorinchem, twaalf personen twee huisgezinnen uitmakende, C 2


Gravenhage – november 1820, subcomissie Gravenhage, 58 personen tien gezinnen uitmakende, C10
Gravenhage – februari 1821, Burgemeesteren, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A27
Gravenhage – augustus 1821, Regenten der Roomsch Katholijke Weezen en Armen, zes weeskinderen, D7
Gravenhage – maart 1822, Heeren Diakonen van der Nederd. Herv. Gemeente, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A37
Gravenhage – september 1822, Burgemeesteren, tien bedelaars, F6
Gravenhage – september 1822, subcommissie Gravenhage, vijf bedelaars, F7
Gravenhage – maart 1823, Burgemeesteren, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A41 


Groningen – mei 1821, Armbestuurders der Herv. Gemeente, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A33
Groningen – december 1821, Kerkenraad der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, elf personen twee huisgezinnen uitmakende, B3
Groningen – mei 1822, Kerkenraad der Ned Herv Gemeente, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A40


Haarlem – november 1820, de kommissie van Toezigt en Superintendentie over de Gesubsidieerde Godshuizen der stad, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A21
Haarlem – juli 1822, de Diakonen der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, acht personen ιιn huisgezin uitmakende, B4


Harderwijk – maart 1820, Diaconen der Herv. Gem. benevens Provisoren van het Armenweeshuis te Harderwijk, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A15


Harlingen – januari 1820, Weesvoogden van het Algemeene Weeshuis der stad Harlingen door tussenkomst der subkommissie aldaar, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A9
Harlingen – januari 1820, subcommissie Harlingen, twaalf personen twee huisgezinnen uitmakende, C5
Harlingen – maart 1821, Heeren Weesvoogden der stad Harlingen, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A31
Harlingen – september 1821, subcommissie Harlingen, zes personen ιιn huisgezin uitmakende, C15


Hekendorp/Woerden – oktober 1821, Armbestuur, twee personen, D6


Hoogeveen – december 1819, Regenten van het Armen-Werkhuis, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A4


Kampen – december 1819, subcommissie Kampen, twaalf personen twee huisgezinnen uitmakende, C3
Kampen – december 1819, Tijdelijke regenten van het armen-weeshuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A5


Koog aan de Zaan – november 1819, Kollegie der Armenvoogden van het Weeshuis, zestien personen drie huisgezinnen uitmakende, B1


Leeuwarden – maart 1821, voogden van het Stadsweeshuis en die der stadsarmenkamer, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A30


Leiden – maart 1821, Heeren Regenten van het Heilige Geest- of Armen wees- en kinderhuis, als mede Regenten der Huiszitten en Diaconie armen, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A29
Leiden – maart 1823, subcommissie Leiden, tien bedelaars, F10
Leiden – maart 1823, subcommissie Leiden, zes bedelaars, F11


Lisse – september 1822, subcommissie Lisse, ιιn bedelaar, F5


Middelburg – juli 1820, Heeren Regenten van het Burgerweeshuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A19
Middelburg – januari 1822, subcommissie Middelburg, acht personen twee huisgezinnen uitmakende, C17
Middelburg – juni 1822, Direkteuren van het Burgerweeshuis, vier weeskinderen, D9
Middelburg – oktober 1823, subcommissie Middelburg, negen personen ιιn huisgezin uitmakende, C19


Monnickendam – november 1819, Heeren Direkteuren van het Burgerweeshuis, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A1
Monnickendam – maart 1822, subcommissie Monnickendam, ιιn bedelaar, F3


Nijmegen – april 1821, Regenten der weeshuizen, zes weeskinderen, D5


Oudewater – november 1820, Regenten van het Arm en Weeshuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A22


Purmerend – april 1823, subcommissie Purmerend, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A42


Rotterdam – januari 1820, de Commissie van Oppertoezigt over 't Algemeene Armbestuur, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A8
Rotterdam – februari 1820, de Commissie over het Algemeen Armbestuur, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A12
Rotterdam – april 1821, Heeren Regenten van het algemeen Armbestuur, twaalf weeskinderen, huisverzorgers en vier gezinnen, A32


Rijp, de – december 1819, schout van de gemeente de Rijp, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A6


Schiedam – mei 1820, subcommissie Schiedam, tien personen drie huisgezinnen uitmakende, C9
Schiedam – mei 1820, Stadsarmenkamer, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A18
Schiedam – maart 1822, de Magistraatsarmenkamer, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A39


Sneek – maart 1821, Voogden van de Stads algemene armen, negen personen twee huisgezinnen uitmakende, C13


Steenwijk – december 1819, subcommissie Steenwijk, ιιn persoon, C4
Steenwijk – december 1819, Heeren Armmeesteren, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A7
Steenwijk – mei 1820, subcommissie Steenwijk, negen personen ιιn gezin uitmakende, C8


Texel – juni 1821, Algemeene Armenvoogden, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A34
Texel – april 1822, Algemeene Armenvoogden, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A38
Texel – april 1822, subcommissie Texel, vier personen ιιn gezin uitmakende, C18


Tholen – december 1822, Regenten van het Weeshuis, 24 weeskinderen, D10
Tholen – december 1822, Regenten van het Weeshuis, zes weeskinderen D11


Utingeradeel – juni 1823, subcommissie Utingeradeel, twee bedelaars, F12


Utrecht – mei 1820, Regenten der StadsAalmoezeniersKamer of Regenten van de Aalmoezenierskamer, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A17
Utrecht – maart 1821, Regenten der Aalmoezenierskamer, zes weeskinderen, D1
Utrecht – januari 1822, Regenten der StadsAalmoezenierskamer, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A36
Utrecht – oktober 1823, Regenten der Aalmoezenierskamer, twaalf weeskinderen, D12


Vlaardingen – maart 1820, Stadsarmbestuur, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A16
Vlaardingen – februari 1821, Stadsarmbestuur, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A25


Vlissingen – februari 1821, Regenten van het Armen- Gast en Weeshuis, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A26


Weesperkarspel – oktober 1821, Gemeentebestuur, zes weeskinderen, D4


Workum – februari 1821, subcommissie Workum, zes personen ιιn huisgezin uitmakende, C11


Wymbritseradeel – januari 1822, Grietman en Assesoren der Grietenij, veertien bedelaars, F1


Zaandam – maart 1821, subcommissie Zaandam,  acht personen ιιn huisgezin uitmakende, C14
Zaandam – april 1821, Wees- en Armbestuurders der stad, zes weeskinderen, D2


Zaltbommel – december 1820, Regenten der gecombineerde weeshuizen, zes weeskinderen, huisverzorgers en twee gezinnen, A23
Zaltbommel – februari 1821, Regenten des Herv. Diakonie, drie weeskinderen, huisverzorgers en ιιn gezin, A28


Zwolle – februari 1820, subcommissie Zwolle, veertien personen twee huisgezinnen uitmakende, C6
Zwolle – mei 1820, Armenbestuur der Hervormde Gemeente, zes personen ιιn huisgezin uitmakende, B2