D-CONTRACTEN:
'Kontrakten met diverse Korporatien en Gemeente Besturen, voor wees- of armenkinderen, tegen jaarlijksche betaling van f 45:- per hoofd, gedurende 16 jaren.'

Zie een uitleg over deze contractvorm op de overzichtspagina contracten.
Er zijn twaalf D-contracten afgesloten. Hieronder een overzicht daarvan met achtereenvolgens het contractnummer, de plaats waar de contractant gevestigd is, de naam van de contractant, de datum waarop het contract afgesloten wordt en het aantal wees- of armenkinderen waarvoor gecontracteerd wordt:


D1: Utrecht – Regenten der Aalmoezenierskamer, 18 maart 1821, zes kinderen
D2: Zaandam – Wees- en Armbestuurders der stad, 17 april 1821, zes kinderen
D3: Delft – Regenten van het Gereformeerd Weeshuis, 15 juli 1821, zes kinderen
D4: Weesperkarspel – Het Gemeentebestuur, 5 oktober 1821, zes kinderen

D5: Nijmegen – Regenten der weeshuizen, 17 april 1821, zes weeskinderen
D6: Hekendorp – Armbestuur, 22 oktober 1821, twee personen
D7: Gravenhage – Regenten der Roomsch Katholijke Weezen en Armen, 18 augustus 1821, zes kinderen
D8: Bolsward – Armvoogden van de stad, 24 mei 1822, vier kinderen

D9: Middelburg – Direkteuren van het Burgerweeshuis, 3 juni 1822, vier kinderen
D10: Tholen – Regenten van het Weeshuis, 20 december 1822, 24 kinderen

D11: Tholen – Regenten van het Weeshuis, 20 december 1822, 6 kinderen
D12: Utrecht – Regenten der Aalmoezenierskamer, 27 oktober 1823, 12 kinderen.

In totaal worden met deze contracten 88 wees- of armenkinderen in de koloniën geplaatst. Tholen leegt met zijn contracten D10 en D11 haar totale weeshuis. Zie voor meer daarover deze pagina.

In het archief

Een overzicht van de afgesloten contracten staat in het contractenboek, inventarisnummer 1394. Dat boek is ingericht volgens de lettervolgorde, dus de D-contracten staan na de C-contracten en voor de E-contracten.
Achterin dit contractenboek is een sectie 'Register van de bestedingspenningen voortvloeijende uit de vorenstaande kontrakten', waarin (een tijdje) wordt bijgehouden wanneer de betalingen op een contract binnenkomen.
De D-contracten zelf bevinden zich in inventarisnummer 1406, helemaal compleet (dit is dus een ander invnr dan waar de A tot en met C-contracten zich bevinden). Let op: vaak staan er namen op de contracten, maar dat zijn de namen van mensen/wezen die ze willen sturen op het moment dat ze het contract afsluiten, wat niet noodzakelijkerwijs de personen zijn die gestuurd worden als het contract in werking treedt!

Meer informatie

Zie een lijst met alle A-, B-, C-, D- en F-contracten op volgorde van plaats, waaraan je kunt zien hoeveel mensen uit een bepaalde stad in de koloniën rondlopen.
Vanaf november 1829 staat iedereen die op een A-contract in de kolonie is, met een B-nummer in het stamboek met invnr 1389 en in het alfabetische register daarop. Zie de uitleg over dat stamboek onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan de overzichtspagina.